Nejčastější závady novostaveb bytových domů podle inspektorů nemovitostí (6)

Své zkušenosti z praxe poskytují inspektoři nemovitostí - odborníci, kteří odhalují závady nemovitostí. Často využívanou službou ze strany společenství vlastníků v novostavbách bývá tzv. Inspekce nemovitosti před koncem záruky, kdy inspektoři sestaví seznam závad k reklamaci u developera. Na příkladu sedmipodlažního monolitického domu z roku 2013 s celkem 22 jednotkami si ukážeme nejčastější závady k reklamaci v záruční době. Seriál článků je členěn do odstavců, postupně popisujících jednotlivé prvky stavby podle metodiky společnosti Nemoinspekt. V minulém díle jsme se podívali na nejčastější závady vnitřních instalací – vzduchotechniky, elektroinstalace, voda a kanalizace, případně vnitřní rozvody plynu. V tomto díle se zaměříme na nejčastější závady otvorových výplní – oken a dveří.

Nejčastější závady novostaveb bytových domů podle inspektorů nemovitostí (6)

Okna a dveře

Při kontrole novostaveb před koncem záruky se u otvorových výplní inspektoři nemovitostí setkávají nejčastěji s estetickými závadami a méně závažnými závadami ovlivňujícími funkci výplní.

Okna mají často neseřízená kování, při dovírání drhnou nebo se naopak viklají. Dalšími typickými nedostatky jsou praskliny na styku parapetu a ostění okna.

Často se vyskytují také poškozené či stavbou znečištěné parapety, případně chybně osazené parapety - nedostatečně vyspárované, s malým přesahem apod.. Ve společných prostorách se také stává, že některá okna jsou umístěna příliš vysoko, a není osazeno mechanické ovládání ve výšce dosahu člověka.

Podobně jako okna, vstupní i interiérové dveře mají často neseřízené závěsy, případně nefunkční samodovírání či ovládací prvky. Relativně často se také vyskytuje koroze kovových prvků, pokud byly zvoleny nekvalitní materiály nebo došlo k poškození nátěrů.

Během inspekce nemovitosti v naší případové studii inspektoři zjistili zejména závady v osazení parapetů, problematické vstupní dveře a dále několik dalších menších závad (viz tabulka níže, zkráceno). Všechny závady byly ze strany SVJ reklamovány u developera.

Č.

Závada - popis

Umístění

G.1

Prasklina na styku parapetu a ostění okna na schodišti

Schodiště, 2.NP

G.2

Křídlo okna není seřízeno (při otevírání drhne)

Chodba, 3.NP

G.3

  Nezatmelená spára - nezasunutý parapet do rámu okna

  

Chodba, 3.NP

G.4

Nedostatečný přesah parapetu (požadavek minimálně 35 mm)

Byty 2.01, 2.02, 4.01, 4.02

G.5

Znečištěné a poškrábané parapety z pozinkovaného plechu

Všechny parapety v 1. a 2.NP

G.6

Dveře do chodby C.S.03 se nedovírají samozavíračem na západku

Chodba, 1.PP

G.7

Koroze zárubně vstupních dveří, koroze prahu vstupních dveří

Vstup, 1.NP

G.8

Chybějící protikus aretace vedlejšího křídla dveří. Kolize vedlejšího křídla dveří se zárubní nadpraží. Nefungující spodní aretace vedlejšího křídla.

Vstup, 1.NP

G.9

Uvolněný práh dveří do sklepní kóje za parkovacím stání č.22

Sklepní kóje C.S.13

Hlavní zjištění pro nemovitost v případové studii

**Hlavní zjištění**

Popis zjištění

Doporučení

**Znečištěné a poškrábané parapety**

Znečištěné a poškrábané parapety z pozinkovaného plechu

Parapety vyčistit a natřít vhodným nátěrem

**Nekvalitně osazené parapety**

Osazení parapetních plechů není provedeno kvalitně (přesah parapetů před omítku není v celé délce stejné, parapety nemají bezpečný spád v ploše jsou prohlubně a známky po kalužích, parapety nejsou ve všech oknech zasunuty do drážky v rámu okna atd.)

Kompletně zkontrolovat osazení vnějších parapetů

oken a případ od případu vhodně opravit

**Vstupní dveře neseřízené, vedlejší křídlo nefunkční**

Vstupní dveře celkově neseřízené, vedlejší křídlo vstupních dveří nefunkční, chybí aretace

Seřízení a doplnění mechanických prvků vstupních dveří

**Koroze zárubně a prahu vstupních dveří**

Koroze zárubně a prahu vstupních dveří

Korozi odstranit a prvky ošetřit vhodným nátěrem

Uvedené závady jsou pouze ilustrativní ke specificky uvedeným oblastem. Nejedná se o kompletní výstup z inspekce nemovitosti.

Ing. František Valeš

Nemoinspekt


Mohlo by vás zajímat

Jak řešit sousedské spory? | Díl 10 - Kolik jich v tom bytě vůbec je??

Jak řešit sousedské spory? | Díl 10 - Kolik jich v tom bytě vůbec je??

V domě si téměř nikdo na nic nestěžoval, i když to byla společnost pestrá, jak ze seriálu Byl jednou jeden dům. Z dvanácti bytů deset obývali jeho vlastníci a jen dva byli pronajaté. Bohužel nájemníci jednoho z nich postupně a se sílící intenzitou, začali narušovat ticho, pohodu, pořádek a klid v celém domě. Šlo o studenty, kterých bylo zkrátka moc a bylo je náležitě slyšet. A to téměř pořád.

Whistleblowing pro organizace s více než 25 zaměstnanci

Whistleblowing pro organizace s více než 25 zaměstnanci

Návrh zákona o ochraně oznamovatelů, takzvaných whistleblowerů, ukládá povinnost zavést vnitřní oznamovací systém mimo jiné všem organizacím, které zaměstnávající více než 25 osob. Dotknout se tak může i bytových družstev nebo společenství vlastníků jednotek. A zákon počítá s citelnými sankcemi, pokud organizace svoje povinnosti nesplní. HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář proto klientům přináší své efektivní řešení FairWhistle.