Nejčastější závady starších bytových domů V. díl - Interiéry

V dnešním díle se podíváme na nejčastější závady v interiérech, tedy na podlahy, povrchy stěn a dále interiérové a vstupní dveře. Opět budeme výpočet oprav uvádět na příkladu šestipodlažního cihlového domu z roku cca 1938 s celkem 23 jednotkami.

Nejčastější závady starších bytových domů V. díl - Interiéry

Zatímco závady podlah často ovlivňují jejich funkčnost a bývají pro uživatele obtěžující, případně i nebezpečné (možnost úrazu např. při zakopnutí), povrchy stěn jsou většinou pouze estetickou záležitostí, ale pokud se Vám na stěně stále ukazuje známá prasklinka, může se jednat o porušení nosné konstrukce, o kterých jsme psali ZDE a závadu je nutné řešit.

Závady interiérových dveří bývají také často pouze estetické, protože jimi neutíká tolik tepla. Nejčastěji se jedná o vhodné repase nebo výměnu křídel i zárubně. Vstupním dveřím je ale již nutné věnovat zvýšenou pozornost. A to jak z důvodu tepelně-izolačním, tak i bezpečnostním parametrům. Pokud toto dveře nesplňují, je doporučena kompletní repase či výměna vstupních dveří.

Při kontrole podlah bytových domů se inspektoři nemovitostí nejčastěji setkávají s nerovností podlah v chodbách a dalších společných prostorech, či s poškozenou nášlapnou vrstvou podlah.

„Měření rovinnosti podlah se provádí dvoumetrovou latí (vodováhou) a měřícím klínkem, v obytných prostorách a komunikacích uvnitř objektu lze tolerovat nerovnosti max. 2mm. Pokud jsou naměřené nerovnosti větší, je vhodné provést vyrovnání podkladní vrstvy (např. samonivelační stěrkou) a znovu položit nášlapnou vrstvu. Taková oprava se pohybuje obvykle v rozmezí 1000-1500 Kč/m2 (podle zvolené podlahové krytiny a množství spotřebované vyrovnávací stěrky).“ dodává inspektor z NEMOinspektu.

Další častou závadou jsou uvolněné dlažby s prasklými spárami, neboli poškozené nášlapné vrstvy. Ačkoliv se nestihla závada projevit úplným uvolněním dlaždice, je možné již během inspekce nemovitosti zjistit (poklepáním) nedostatečné podmáznutí dlažby lepidlem. V obou případech je vhodné odstranění stávající dlažby a její nové provedení.

K méně významným, estetickým závadám, které bývají inspektory nemovitostí často zjištěny, patří praskliny povrchů – omítek či sádrokartonového obložení, o kterých jsme psali ZDE.

„V konkrétní nemovitosti v naší případové studii byly zjištěny poškození podlah i omítek v suterénních prostorech, dále estetické závady interiérových dveří. Vstupní dveře byly v celkově velmi špatném stavu, kdy již není možná repase, inspektor nemovitostí tedy doporučil výměnu za nové (repliku původních).“ popsal Nemoinspektor.

Položka

Závada

Kategorie závady

Návrh opatření

Výskyt

Odhad nákladů

Sklepy

Poškozená (rozpadající se) betonová podlaha v chodbě

Nebrání užívání

Odstranění nášlapné vrstvy, vyrovnání podkladu a nové vylití podlahy

23 m2

23 000,-

Sklepy

Poškozená omítka obvodových stěn

Nebrání užívání

Obnova omítky v celé ploše poškození

33 m2

16 500,-

Dveře 1.PP

Poškozený nátěr dřevěných dveří do sušárny a do prostoru sklepů

Nebrání užívání

Obnova nátěru

2 ks

2 000,-

Vchodové dveře

Vchodové dveře z ulice i ze dvora neodpovídají současným tepelně-izolačním a bezpečnostním požadavkům

Nebrání užívání

Výměna za nové dveře – repliku původních

2 ks

90 000,-

Celkem odhad nákladů na navrhovaná opatření 22-25 131500 Kč. Uvedené závady jsou pouze ilustrativní ke specificky uvedeným oblastem. Nejedná se o kompletní výstup z inspekce nemovitosti.

Podklady pro článek poskytl: NEMOinspekt


Mohlo by vás zajímat

Whistleblowing pro organizace s více než 25 zaměstnanci

Whistleblowing pro organizace s více než 25 zaměstnanci

Návrh zákona o ochraně oznamovatelů, takzvaných whistleblowerů, ukládá povinnost zavést vnitřní oznamovací systém mimo jiné všem organizacím, které zaměstnávající více než 25 osob. Dotknout se tak může i bytových družstev nebo společenství vlastníků jednotek. A zákon počítá s citelnými sankcemi, pokud organizace svoje povinnosti nesplní. HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář proto klientům přináší své efektivní řešení FairWhistle.

Jak vytápět úsporně? Dejte šanci decentrálním zdrojům

Jak vytápět úsporně? Dejte šanci decentrálním zdrojům

Cena energií jde v poslední době strmě vzhůru, což se týká i teplárenství. Pokud chcete váš bytový dům v budoucnu vytápět úsporně, je třeba se poohlédnout po chytrém řešení, díky kterému nebudete závislí na centrální soustavě. Takové řešení přináší Bohumil Matyska ze společnosti Energo-Space consult, která se zabývá výrobou tepla a teplé užitkové vody z decentrálních zdrojů.

Anonymita obyvatel v obytných domech jako trend moderní doby i přízrak nejistoty a nebezpečí

Anonymita obyvatel v obytných domech jako trend moderní doby i přízrak nejistoty a nebezpečí

Společné soužití mnoha lidí na malém prostoru, uspěchaná doba, změny pracovních návyků. To vše jsou příčiny, které narušují rodinné vztahy a o těch sousedských nemluvě. Tyto změny vedou k anonymitě a v sousedství nevyhnutelně k obavám, nedůvěře i neochotě se podílet na společné údržbě sdíleného majetku. Pokud jste správce nebo majitel nemovitostí, přistupte k řešení této situace komplexně.