Nejčastější závady starších bytových domů VI. díl - Exteriéry

Své zkušenosti z praxe poskytují inspektoři nemovitostí - odborníci, kteří odhalují závady nemovitostí, například před rekonstrukcí. Na příkladu šestipodlažního cihlového domu z roku cca 1938 s celkem 23 jednotkami si ukážeme nejčastější závady a jejich navrhovaná řešení.

Nejčastější závady starších bytových domů VI. díl - Exteriéry

Dnešním dílem navazujeme na miniseriál z loňského roku, jehož poslední díl se zabýval interiéry. Dnes jsou na řadě exteriéry.

Exteriéry

Nejobvyklejšími závadami v exteriérech bytových domů bývají neupravený terén přivádějící srážkovou vodu k obvodovému zdivu, neudržované oplocení pozemku, a případně poškozené či nedostatečně vyspádované zpevněné plochy (zejména dvory činžovních domů).

Při dřívějších úpravách v okolí domu (např. kanalizační/vodovodní přípojky apod.) se může stát, že SVJ opomene dokončit úpravy terénu v bezprostřední blízkosti obvodových stěn a terén zůstane nevhodně vyspádovaný – tak, že přivádí srážkovou vodu k základům budovy. V takovém případě nezbývá, než terénní úpravy dokončit – vyspádovat terén směrem od objektu a provést podél stěn nový okapový chodníček. Okapový chodníček lze provést z betonových dlaždic (vyspádovaných od fasády). Nejedná se o příliš náročnou úpravu, náklady na provedení nového okapového chodníčku dosahují cca 400 Kč/bm.

Další zjevnou závadou, kterou jsou vlastníci jednotek často schopni dlouhá léta ignorovat, je neexistující nebo dožilé oplocení pozemku. Provedení nového oplocení se však může prodražit – náklady se pohybují od 200Kč/bm až po několik tisíc dle zvoleného standardu. Obzvláště problematické jsou zdi mezi dvory činžovních domů, kde jsou dvory v různých výškových úrovních – takové zdi bývají často vlivem tlaku zeminy vychýlené, v mezním případě hrozí i jejich zřícení. Oprava takové zdi zahrnující její statické zajištění může být výrazným zásahem do rozpočtu SVJ.

Vybetonované zpevněné plochy, které se stále nacházejí na mnoha dvorech činžovních domů, bývají často plošně popraskané a v celkově nevyhovujícím stavu. Tato závada je často zkombinována s nedostatečným vyspádováním či neexistencí dvorní vpusti, na ploše se tedy při dešti tvoří kaluže a v zimě je povrch mrznoucí vodou dále narušován. Také tato závada se může společenství vlastníků jednotek prodražit - odstranění stávajícího povrchu, příprava podkladu a položení nové vyspádované zámkové dlažby přijde zhruba na 1000Kč za m2.

V konkrétní nemovitosti v naší případové studii bylo zjištěné dožilé oplocení před kompletní rekonstrukcí - podezdívka plotu je vlivem tlaku zeminy vychýlena směrem do ulice, zatímco pletivo, sloupky plotu a branka byly dlouhodobě neudržovány a jsou silně poškozeny korozí.

Dále se před objektem nachází poškozená betonová plocha, včetně několika poškozených schodišťových stupňů.

Č.
Položka
Závada
Kategorie závady
Návrh opatření

Výskyt

Odhad nákladů

13
Exteriéry - dvůr
Vychýlená opěrná zídka – podezdívka plotu
Nutná oprava
Nové provedení zídky z betonových cihel (výška cca 1 m) se základem do hloubky min. 0,6 m

16 m zdi

32 000,-

14
Exteriéry - dvůr
Poškozené pletivo plotu kolem celého dvora, korozí poškozená branka
Nutná oprava
Provedení nového oplocení včetně branky

47 m

71 000,-

15
Exteriéry – plocha před domem
Poškozený betonový povrch – plocha před domem
Nebrání užívání
Odstranění betonu, úprava podkladu, provedení dlažby

51 m2

51 000,-

16
Exteriéry – plocha před domem
Poškozené betonové povrchy – vstupní schod do objektu, schodišťové stupně
Nebrání užívání
Oprava betonových povrchů

6 m2

3 000,-

Celkem odhad nákladů na navrhovaná opatření 13-16

157 000 Kč

Uvedené závady jsou pouze ilustrativní ke specificky uvedeným oblastem. Nejedná se o kompletní výstup z inspekce nemovitosti.

Podklady pro článek poskytl: NEMOinspektMohlo by vás zajímat

Vyúčtování služeb pro SVJ už je tady! Jak na to?

Vyúčtování služeb pro SVJ už je tady! Jak na to?

Opět se blíží nejzazší termín pro vyúčtování služeb společenství vlastníků jednotek poskytnutých za předchozí kalendářní rok. Jak má správné vyúčtování SVJ vypadat a jakých chyb se vyvarovat?

SOFTLINK - CEM BYTOVÉ DOMY

SOFTLINK - CEM BYTOVÉ DOMY

Jak plnit legislativu o dálkových odečtech pro bytový dům? Dnes i v budoucnosti? Máme pro Vás řešení!