Nejčastější závady ve starších domech II. díl - Okna a hydroizolace

V minulém díle jsme se věnovali instalacím a jejím nejčastějším závadám. V tomto díle se podíváme na problematiku oken a hydroizolací a jejich možné nápravě, a to opět na příkladu staršího šestipodlažního cihlového domu z roku cca 1938 s celkem 23 bytovými jednotkami.

Nejčastější závady ve starších domech II. díl - Okna a hydroizolace

Velmi častým problémem ve starších domech bývají stará okna, kterým klesá jejich celková kvalita, a objevují se nedostatečné izolační vlastnosti. Cena za opravu starých okem se může velmi rychle vyšplhat do vysokých čísel a mnohdy dosáhnou i pořizovací ceny oken nových. Pokud se rozhodnete pro výměnu oken, je velmi nutné dbát na to, aby byla správně osazena a kvalitně utěsněna.

Na uvedeném příkladu bytového domu byla před několika lety vyměněna okna na hlavním schodišti za plastová (součinitel prostupu tepla U = 1,1 W/m2K – vyhovující). Ovšem už po několika letech si žádají opravu, a to z toho důvodu, že nebyla kvalitně osazena a po celém obvodu vznikla prasklina, kterou je vhodné zapravit pružným tmelem. Kromě těchto oken, se jiné neměnily a nechaly se původní dřevěné, které jsou ale nyní značně opotřebené a s nevyhovujícímu izolačními parametry, proto je doporučeno v domě vyměnit okna za zcela nová. Vzhledem k malému rozměru oken by se cena měla pohybovat okolo 3000,- Kč za kus, samozřejmě záleží na zvolené společnosti, která výměnu provede.

Položka

Závada

Kategorie závady

Návrh opatření

Výskyt

Odhad nákladů

Okna na mezipodestách

Prasklina mezi rámem okna a ostěním podél celého obvodu okna v interiéru

Nebrání užívání

Zatmelení praskliny

5 x 3 m

2 500,-

Okna do světlíků

Původní dřevěná okna do světlíků nevyhovují současným požadavkům

Nebrání užívání

Výměna oken za plastová

42 ks

126 000,-

Hydroizolace

Další velmi častou závadou u starších domů je špatně utěsněná nebo dokonce chybějící hydroizolace základů a spodní stavby, popřípadě podlah ve sklepě a přízemí. Špatná hydroizolace se projevuje především vlhnutím spodních částí obvodových stěn, vzlínání vody do svislých konstrukcí, degradací podlah, jako je vyboulení, plíseň apod. Nutná oprava zpravidla zahrnuje provedení nové hydroizolace a drenáže. Pokud se v domě vyskytuje nefunkční hydroizolace podlah na terénu, je nutné její vybourání a kompletní nové provedení celého souvrství.

V našem příkladovém domě bylo zjištěno pronikání vlhkosti do zdiva v celkové délce přibližně 16m. Řešením a vhodnou nápravou je zcela nová hydroizolace a drenáže (plošný liniový drén 300mm pod úroveň podlahy suterénu – v tomto případě tedy do hloubky 1,5m, svislá hydroizolace stěny, geotextilie, betonový žlábek, výkop a zásyp, povrchová úprava terénu, kontrolní a čistící šachta, napojení do kanalizace). Celková cena za provedení nové hydroizolace a drenáže je 104 000,-

Přechozí díl o instalacích ZDE

Podklady pro článek poskytl Nemoinspekt s.r.o.


Mohlo by vás zajímat