Nejčastější závady ve starších domech III. díl - Nosné konstrukce

V dnešním díle se budeme věnovat nosným konstrukcím, kde bývají uváděny jako nejvážnější závady především trhliny. Nosnými konstrukcemi domu rozumíme jeho základy. Jako svislé konstrukce označujeme stěny, pilíře, sloupy a vodorovné konstrukce pak stropy.

Nejčastější závady ve starších domech III. díl - Nosné konstrukce

V minulých dílech jsme se věnovali závadám týkajících se instalací, oken a hydroizolací. Dnes se podíváme na nosné konstrukce, především zdi, kde jak již bylo řečeno, jsou nevážnějšími závadami trhliny. Trhliny vznikají nejčastěji kvůli různě sesedajícím základům domu, například pokud je dům na více horninách, nebo mu promrzají základy, často jsou také jako důvody označovány změny způsobu užívání a dodatečné nástavby, které dům zatíží.

Co tedy dělat, abychom se prasklin zbavili nebo jim předešli? V první řadě je nutné zjistit, zda se jedná o aktivní či pasivní trhlinu. K ověření, zda se jedná o aktivní či pasivní trhliny se používají sádrové terče. Pasivní trhliny stačí vhodným způsobem vyspravit. Pokud jste typ, co se nebojí pustit se do menších oprav, pak náklady na vyčistění a vyplnění trhliny nebudou tak velké. Ovšem aktivní trhliny je nutné řešit se statikem.

Právě odhalení a odstranění příčiny je nejdůležitější podmínkou pro úspěšnou opravu. Závady se jinak mohou opět objevit, a to i na zcela nových částech konstrukcí. Například, pokud se na domě objeví trhliny v původní omítce, mohou signalizovat narušení základů, a tím i nosného zdiva. Samotnou výměnou omítky pak závada nezmizí, naopak nová omítka znovu popraská. Navíc hrozní, že se trhliny zdiva mohou dále zvětšovat.

Podklady pro článek poskytl Nemoinspekt s.r.o.


Mohlo by vás zajímat

Whistleblowing pro organizace s více než 25 zaměstnanci

Whistleblowing pro organizace s více než 25 zaměstnanci

Návrh zákona o ochraně oznamovatelů, takzvaných whistleblowerů, ukládá povinnost zavést vnitřní oznamovací systém mimo jiné všem organizacím, které zaměstnávající více než 25 osob. Dotknout se tak může i bytových družstev nebo společenství vlastníků jednotek. A zákon počítá s citelnými sankcemi, pokud organizace svoje povinnosti nesplní. HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář proto klientům přináší své efektivní řešení FairWhistle.

Jak vytápět úsporně? Dejte šanci decentrálním zdrojům

Jak vytápět úsporně? Dejte šanci decentrálním zdrojům

Cena energií jde v poslední době strmě vzhůru, což se týká i teplárenství. Pokud chcete váš bytový dům v budoucnu vytápět úsporně, je třeba se poohlédnout po chytrém řešení, díky kterému nebudete závislí na centrální soustavě. Takové řešení přináší Bohumil Matyska ze společnosti Energo-Space consult, která se zabývá výrobou tepla a teplé užitkové vody z decentrálních zdrojů.

Anonymita obyvatel v obytných domech jako trend moderní doby i přízrak nejistoty a nebezpečí

Anonymita obyvatel v obytných domech jako trend moderní doby i přízrak nejistoty a nebezpečí

Společné soužití mnoha lidí na malém prostoru, uspěchaná doba, změny pracovních návyků. To vše jsou příčiny, které narušují rodinné vztahy a o těch sousedských nemluvě. Tyto změny vedou k anonymitě a v sousedství nevyhnutelně k obavám, nedůvěře i neochotě se podílet na společné údržbě sdíleného majetku. Pokud jste správce nebo majitel nemovitostí, přistupte k řešení této situace komplexně.