Nejčastější závady ve starších domech III. díl - Nosné konstrukce

V dnešním díle se budeme věnovat nosným konstrukcím, kde bývají uváděny jako nejvážnější závady především trhliny. Nosnými konstrukcemi domu rozumíme jeho základy. Jako svislé konstrukce označujeme stěny, pilíře, sloupy a vodorovné konstrukce pak stropy.

Nejčastější závady ve starších domech III. díl - Nosné konstrukce

V minulých dílech jsme se věnovali závadám týkajících se instalací, oken a hydroizolací. Dnes se podíváme na nosné konstrukce, především zdi, kde jak již bylo řečeno, jsou nevážnějšími závadami trhliny. Trhliny vznikají nejčastěji kvůli různě sesedajícím základům domu, například pokud je dům na více horninách, nebo mu promrzají základy, často jsou také jako důvody označovány změny způsobu užívání a dodatečné nástavby, které dům zatíží.

Co tedy dělat, abychom se prasklin zbavili nebo jim předešli? V první řadě je nutné zjistit, zda se jedná o aktivní či pasivní trhlinu. K ověření, zda se jedná o aktivní či pasivní trhliny se používají sádrové terče. Pasivní trhliny stačí vhodným způsobem vyspravit. Pokud jste typ, co se nebojí pustit se do menších oprav, pak náklady na vyčistění a vyplnění trhliny nebudou tak velké. Ovšem aktivní trhliny je nutné řešit se statikem.

Právě odhalení a odstranění příčiny je nejdůležitější podmínkou pro úspěšnou opravu. Závady se jinak mohou opět objevit, a to i na zcela nových částech konstrukcí. Například, pokud se na domě objeví trhliny v původní omítce, mohou signalizovat narušení základů, a tím i nosného zdiva. Samotnou výměnou omítky pak závada nezmizí, naopak nová omítka znovu popraská. Navíc hrozní, že se trhliny zdiva mohou dále zvětšovat.

Podklady pro článek poskytl Nemoinspekt s.r.o.


Mohlo by vás zajímat

Konečně způsob, jak v SVJ zajistit spravedlivé sdílení parkovacích míst

Konečně způsob, jak v SVJ zajistit spravedlivé sdílení parkovacích míst

Sdílení společných prostor je velké téma pro každé SVJ. A tím spíše, když se jedná o cenná parkovací místa. Jednoduché a spravedlivé řešení zavedl výbor SVJ Breitfeldova na Praze 8. Vlastníci si parkovací místa pro hosty rezervují online a klíč k zábraně si vyzvednou v elektronickém boxu přímo v garáži.

Jak (s)právně nainstalovat v bytovém domě kamery?

Jak (s)právně nainstalovat v bytovém domě kamery?

Pořídit do bytového domu kamerový systém se, zvláště ve velkých městech, může zdát jako nejlepší způsob prevence před společensky nežádoucím chováním. V lepším případě zloděje kol, mládež scházející se na cigaretu v kočárkárně nebo vzájemně si škodící sousedy rovnou odradí, v horším záznam alespoň poslouží jako důkazní materiál. Jsou tu ale i úskalí takové instalace.

Řeší vaše SVJ výstavbu nového výtahu?

Řeší vaše SVJ výstavbu nového výtahu?

Jak je to se souhlasem? Musí se stavbou a placením nákladů souhlasit všichni vlastníci bytových jednotek? Stavba výtahu v bytovém domě znamená především nákladný zásah do společných prostor domu. Ne vždy ale všichni vlastníci jednotek s pořízením výtahu a platbami s ním spojenými souhlasí.