Nejčastější závady ve starších domech III. díl - Nosné konstrukce

V dnešním díle se budeme věnovat nosným konstrukcím, kde bývají uváděny jako nejvážnější závady především trhliny. Nosnými konstrukcemi domu rozumíme jeho základy. Jako svislé konstrukce označujeme stěny, pilíře, sloupy a vodorovné konstrukce pak stropy.

Nejčastější závady ve starších domech III. díl - Nosné konstrukce

V minulých dílech jsme se věnovali závadám týkajících se instalací, oken a hydroizolací. Dnes se podíváme na nosné konstrukce, především zdi, kde jak již bylo řečeno, jsou nevážnějšími závadami trhliny. Trhliny vznikají nejčastěji kvůli různě sesedajícím základům domu, například pokud je dům na více horninách, nebo mu promrzají základy, často jsou také jako důvody označovány změny způsobu užívání a dodatečné nástavby, které dům zatíží.

Co tedy dělat, abychom se prasklin zbavili nebo jim předešli? V první řadě je nutné zjistit, zda se jedná o aktivní či pasivní trhlinu. K ověření, zda se jedná o aktivní či pasivní trhliny se používají sádrové terče. Pasivní trhliny stačí vhodným způsobem vyspravit. Pokud jste typ, co se nebojí pustit se do menších oprav, pak náklady na vyčistění a vyplnění trhliny nebudou tak velké. Ovšem aktivní trhliny je nutné řešit se statikem.

Právě odhalení a odstranění příčiny je nejdůležitější podmínkou pro úspěšnou opravu. Závady se jinak mohou opět objevit, a to i na zcela nových částech konstrukcí. Například, pokud se na domě objeví trhliny v původní omítce, mohou signalizovat narušení základů, a tím i nosného zdiva. Samotnou výměnou omítky pak závada nezmizí, naopak nová omítka znovu popraská. Navíc hrozní, že se trhliny zdiva mohou dále zvětšovat.

Podklady pro článek poskytl Nemoinspekt s.r.o.


Mohlo by vás zajímat

Co musí obsahovat stanovy SVJ a jak je změnit?

Co musí obsahovat stanovy SVJ a jak je změnit?

Stanovy by měly být základním dokumentem, který organizuje život ve společenství vlastníků jednotek (dále jen SVJ). Proto by měly být co nejvíce detailní a propracované. Jasná pravidla hry v domě zaručí klid a snadné řešení sporů mezi jednotlivými vlastníky jednotek.

Nejčastější otázky při výměně špaletových oken

Nejčastější otázky při výměně špaletových oken

Nutnost vyměnit okna potká v průběhu života prakticky každého z nás. Nejčastějším důvodem jsou stará již dosluhující okna, ale v poslední době roste i poptávka po výměně za úsporná okna, která ušetří výdaje za energie. Co vše vás čeká, pokud máte stará špaletová okna, která potřebujete vyměnit?