„No když jinak nedáte, já do toho výboru půjdu.“

Nově zvolený člen Výboru SVJ mnohdy ani netuší, jak moc si „zavařil“, když kandidoval úspěšně do Výboru SVJ, protože to nikdo jiný dělat nechtěl. Je to práce nevděčná, málo ceněná a hlavně s sebou nese velké břímě odpovědnosti za společný majetek všech členů. A těch zákonů, povinných revizí a účetnictví… Kdo se v tom má vyznat? Ano, skutečně nelze od žádného statutára SVJ očekávat, že se z něj zvolením stane expert na problematiku SVJ. Výbor obvykle přenese smluvní formou většinu své práce, jako je vedení účetnictví, hlídání revizí, zajištění provozu a dodávky služeb, na operativního správce, odpovědnosti za správné fungování SVJ se tím ale nezbaví.

„No když jinak nedáte, já do toho výboru půjdu.“

Proto je dobré se v problematice SVJ alespoň základně zorientovat a vědět, kam a na koho se obrátit, když narazím na nějaký problém. Velkým pomocníkem pro SVJ a BD je Akademie pro bytové domy, která vydává odborný časopis Magazín a to jak v tištěné, tak v elektronické podobě, o jehož zaslání můžete zdarma pořádat. Mottem Akademie je „Vzdělání pro chytré a úsporné bydlení“, proto jsme se vydali na několik seminářů pořádaných pro statutáry SVJ a BD v Praze. Mimopražským to ale líto být nemusí, Akademie míří na podzim 2016 do Pardubic, Hradce Králové a do Liberce.

První seminář, kterého jsme se zúčastnili, proběhl 2. 6. 2016 v centru Prahy na téma Hospodaření v bytovém domě. Přinesl ucelené informace o všech legislativních normách týkajících se problematiky SVJ v oblasti účetnictví a daní. A byl zakončen dlouhou diskusí, která pomohla najít odpovědi na četné dotazy zúčastněných. O týden později, 9. 6. 2016 jsme se zúčastnili dalšího semináře, tentokrát na téma Legislativa bydlení, který se konal ve spolupráci s MČ Praha 9.

Po letním odpočinku nastartovala Akademie svým prvním seminářem 8. 9. 2016 na téma Odpovědnost předsedy a výboru SVJ svůj podzimní blok seminářů. A odstartovala opravdu velkolepě, už jen jména přednášejících JUDr. Marka Novotného a Mgr. Martina Kroha přitáhla pozornost více než stovky pozorných posluchačů z řad statutárů bytových družstev a společenství vlastníků. Polovina z nich se zúčastnila semináře pořádaného Akademií poprvé. Celý tříhodinový seminář byl založen na přiblížení reálných právních kauz řešených v různých SVJ a přinesl všem účastníkům užitečné poznatky i nemalé pobavení jako historka o SVJ, kde provádějí rozúčtování nákladů na užívání výtahů dle počtu psů. Dotazů od přítomných posluchačů se sešlo tolik, že by debata mohla pokračovat dlouho přes půlnoc. Účastníci ale o odpovědi nepřišli, přednášející přislíbili zodpovědět dotazy individuálně prostřednictvím e-mailů.

Akademie pro bytové domy je ojedinělým a velmi užitečným projektem pomáhajícím všem SVJ a BD, určitě všem doporučujeme na některý z jejich seminářů přijít. Registrace je předem, zdarma a e-mailem. Ale pozor, bývá brzy obsazeno!


Mohlo by vás zajímat

Moderní řešení detekce úniku plynu v bytových jednotkách

Moderní řešení detekce úniku plynu v bytových jednotkách

Přestože v České republice žádný zákon nenařizuje povinnost detekovat nebezpečné plyny v domácnostech, je instalace detektorů důrazně doporučována. Obzvláště pak v bytových domech představuje únik plynu riziko nejen pro obyvatele dané bytové jednotky, ale celého domu.

Domy s vlastní kotelnou mohou ušetřit desítky tisíc na DPH. Mnoho domů o tom neví, nebo se bojí změny?

Domy s vlastní kotelnou mohou ušetřit desítky tisíc na DPH. Mnoho domů o tom neví, nebo se bojí změny?

Teplo je již řadu let zařazeno ve snížené sazbě DPH 10 % resp. 12 % od roku 2024, naproti tomu plyn a elektřina nakoupené samostatně jsou v základní sazbě 21 %. Všechny centrálně vytápěné domy nakupují vytápění a teplou vodu s nižší sazbou DPH než bytové domy s vlastní kotelnou, které si nakupují plyn či elektřinu sami. Může váš dům také ušetřit?