Nový občanský zákoník bude platit od roku 2014

Opoziční ČSSD se tento týden při projednávání v Senátu překvapivě nepodařilo odložit účinnost nového občanského zákoníku až na rok 2016. Očekávalo se, že zákon se vrátí do Sněmovny právě s tímto pozměňovacím návrhem.

Nový občanský zákoník bude platit od roku 2014

Senátoři ale nakonec neschválili k novému kodexu žádné usnesení a tak platí, že po uplynutí 30denní lhůty je zákon Senátem přijat. Návrh, pod kterým už schází jen podpis prezidenta, je součástí komplexní rekodifikace soukromého práva a rekodifikační komise ministerstva spravedlnosti na něm pracovala více než 11 let. Nový občanský kodex začne platit od roku 2014 a dá se předpokládat, že v průběhu dvouleté legisvakanční lhůty ještě dojde k jeho úpravám.

Současný zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, byl přijat téměř před půl stoletím a od té doby byl mnohokrát novelizován. Postupně přibývaly další zákony řešící oblasti, které v původním občanském zákoníku nebyly obsaženy. V průběhu let se tak občanskoprávní vztahy roztříštily do mnoha předpisů. Nový občanský zákoník má tento nedostatek odstranit a vše shrnout do jediného předpisu. Díky tomu má návrh občanského zákoníku přes 3 tisíce paragrafů. Tímto novým zákonem se také české právo sjednotí se standardy soukromého práva v Evropě. Dlouhý zákon je tematickyrozdělen do pěti částí.

Obecná část obsahuje pojmy, terminologii a definici právního postavení člověka jako jednotlivce. Část druhá nazvaná Rodinné právo nahrazuje současný zákon o rodině a zabývá se manželstvím, vztahy mezi rodiči a dětmi i dalšími vztahy mezi příbuznými. Část třetí upravuje Absolutní majetková práva, definuje tedy pojmy jako vlastnictví, práva k cizím věcem, správa cizího majetku nebo dědické právo. Čtvrtá nejrozsáhlejší část nového občanského zákoníku nazvaná Relativní majetková práva obsahuje nejrůznější druhy smluv a řeší vznik, obsah, zajištění a zánik závazků. V poslední páté části jsou Ustanovení společná, přechodná a závěrečná, ve kterých je popsán přechod na tuto novou právní úpravu. V předposledním paragrafu je dlouhý seznam rušených předpisů. Nový zákon pochopitelně nahradí stávající zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ale také ruší přes 230 dalších právních předpisů, z významných zákonů ruší např.:> > - zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů,

  • zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
  • zákon č. 94/1963 Sb., o rodině,
  • zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů,
  • zákon č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku,
  • zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech,
  • zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě.

O nejvýznamnějších změnách, které nový občanský kodex od roku 2014 přinese, jsme psali v tomto samostatném článku.Kromě občanského zákoníku prošel Senátem i související vládní návrh zákona o mezinárodním právu soukromém a návrh zákona o obchodních společnostech a družstvech, tzv. zákon o obchodních korporacích, který nahrazuje obchodní zákoník.


Mohlo by vás zajímat

Jak spravovat nemovitosti efektivně? Lekvi pomůže

Jak spravovat nemovitosti efektivně? Lekvi pomůže

Pečovat o nemovitost správně zabere obrovské množství času. Je třeba řešit obrovské množství problémů, ať už aktuálních, nebo dlouhodobých, což je spíš práce pro odborníka, než pro někoho, kdo se této problematice věnuje večer po celodenní práci. Pokud nemáte dostatek času, odbornosti a konec konců i nervů, je výhodné povolat ke správě nemovitosti odborníka.

Jak řešit sousedské spory? | Díl 10 - Kolik jich v tom bytě vůbec je??

Jak řešit sousedské spory? | Díl 10 - Kolik jich v tom bytě vůbec je??

V domě si téměř nikdo na nic nestěžoval, i když to byla společnost pestrá, jak ze seriálu Byl jednou jeden dům. Z dvanácti bytů deset obývali jeho vlastníci a jen dva byli pronajaté. Bohužel nájemníci jednoho z nich postupně a se sílící intenzitou, začali narušovat ticho, pohodu, pořádek a klid v celém domě. Šlo o studenty, kterých bylo zkrátka moc a bylo je náležitě slyšet. A to téměř pořád.