Obce budou mít možnost zvýšit poplatek za odpad

Jedním ze zákonů, který schválila Poslanecká sněmovna na své 38. schůzi ve znění senátních změn, je i novela zákona o místních poplatcích.

Obce budou mít možnost zvýšit poplatek za odpad

Jedním ze zákonů, který schválila Poslanecká sněmovna v posledních dnech, ve znění senátních změn, je i novela zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, která zvyšuje maximální výši poplatku za odvoz odpadu na dvojnásobek. Celková částka poplatku by tak od 1. ledna 2013 mohla činit až 1000 korun za jednoho obyvatele a kalendářní rok. Předpis také rozšiřuje okruh plátců poplatku za odpad.

Podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, za nakládání s odpady zodpovídají obce, které vybírají peníze za svoz odpadů od svých obyvatel. Některé obce využívají systém placení poplatku podle § 17a zákona o odpadech, podle kterého je plátcem poplatku vlastník nemovitosti, kde komunální odpad vzniká. Lidé tak platí za počet a objem odvezených popelnic, tedy podle skutečného množství vzniklého odpadu.

Většina obcí však využívá druhou možnost, kdy se poplatky platí podle § 10b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Poplatek za odvoz odpadků podle tohoto zákona má dvě části. První část tvoří poplatek za tříděný odpad, jehož maximální hranice činí 250 korun za jednu fyzickou osobu a kalendářní rok. Druhou část stanovují obce na základě skutečných nákladů na svoz netříděného odpadu, její maximální výše činí v současné době také 250 korun za osobu a rok.

Podle novely zákona zůstane částka za tříděný odpad i nadále na stejné úrovni, tedy na 250 korunách. Poplatek za netříděný odpad však vzroste ze současných 250 korun na 750 korun. Obce tak budou moci od ledna za odvoz odpadu od každého obyvatele obce vybírat až 1000 korun za rok. Se zvýšením poplatku za netříděný odpad na 750 korun počítal už původní poslanecký návrh zákona. Ve třetím čtení však byl ve Sněmovně přijat pozměňovací návrh Vladislava Vilímce (ODS), který maximální limit pro svoz netříděného odpadu úplně rušil. Obce by tak mohly stanovit poplatek podle skutečných nákladů, které vynaložily za sběr, přepravu a odstraňování netříděného komunálního odpadu za předchozí rok. Senát však maximální limit do novely zákona opět vrátil a Poslanecká sněmovna tuto senátní verzi zákona přijala.

Předpis také nově umožní obcím vybírat poplatky za komunální odpad od cizinců, kteří mají v České republice povolení k dlouhodobému pobytu. Poplatky za odpad zaplatí nově i vlastníci tzv. rekreačních apartmánů, kteří v domech nebydlí, ale bytové jednotky pronajímají. Podle zákona o místních poplatcích mají nyní povinnost platit poplatky za odvoz odpadu jenom lidé, kteří jsou v obci přihlášeni k trvalému pobytu nebo zde vlastní stavbu určenou k individuální rekreaci.

Novelu dostane nyní k podpisu prezident republiky. Platnost předpisu je navržena na 1. července 2012, podle přechodných ustanovení k novele ale budou moci obce zvýšit poplatek za odvoz odpadu až od 1. ledna 2013.


Mohlo by vás zajímat

Vstupní portál bytového domu

Vstupní portál bytového domu

Dnes už nikdo nepochybuje, že bezpečnost bytového domu začíná u jeho vstupních dveří. Vše se ale odvíjí od volby materiálů, kvality zpracování komponent a délky bezporuchového používání podílející se na celkové spokojenosti obyvatel bytového domu. Na jaké aspekty se tedy zaměřit?