Odpovědnost za poškození majetku souseda při rekonstrukci bytu

Dobrý den, potřeboval bych radu. V mém panelovém bytě probíhá rekonstrukce jádra. Mám SOD s firmou, která to provádí. Během rekonstrukce pracovníci dvakrát přeřízli kabel k sousedovi. Ten kabel se ale nacházel v mojí koupelně pod podlahou. Potřeboval bych Vaši radu, jak takovou situaci správně z pohledu zákona vyřešit i kdo nese odpovědnost.

Odpovědnost za poškození majetku souseda při rekonstrukci bytu

Odpovídá Mgr. Jan Eisenreich z SVJpravnik.cz:

Bytové jádro je v právním smyslu nutno považovat za součást nemovité věci dle § 505 Občanského zákoníku (dále jen OZ), stejně tak vše, co je zapuštěno ve zdech bytu. Dle mého názoru je na tento případ vhodné užít ustanovení § 2926 OZ, které zajišťuje právní ochranu vlastníků nemovitých věcí před rizikem, které vyplývá z provádění či zajišťování prací.

Uvádí následující: "Kdo, byť oprávněně provádí nebo zajišťuje práce, jimiž se jinému působí škoda na nemovité věci, nebo jimiž se držba nemovité věci znemožní nebo podstatně ztíží, nahradí škodu z toho vzniklou."

Ustanovení tedy zajišťuje právní ochranu sousední nemovitosti před případnou škodou, která je způsobená v důsledku provádění stavebních prací.

Soused pak může požadovat náhradu škody přímo po zhotoviteli stavebních prací, a to v rozsahu způsobené škody (může například žádat uvedení do předchozího stavu). Tuto skutečnost však musí řádně proázat při případném sporu. Za těchto okolností je tedy doporučeníhodné, aby vlastník jednotky poskytl maximální součinnost za účelem usnadnění sousedovi důkazní pozice a mohl tak svůj nárok dostatečně podložit důkazy.

Doporučuji, aby soused byl o této možnosti spraven a toto právo využil, jelikož mám za to, že využití tohoto práva souseda ušetří náklady všem účastněným stranám v tomto "sporu".

V případě, že by soused požadoval náhradu škody po vlastníkovi jednotky, měl by pak vlastník jednotky regresní právo požadovat náhradu škody po zhotoviteli stavebních prací.

S práním hezkého dne,

Mgr. Jan Eisenreich

www.svjpravnik.cz

Ladislav Drha, advokátní kancelář s. r. o.

Václavské nám. 802/56, 110 00 Praha

tel. č. 727835270


Mohlo by vás zajímat

Anonymita obyvatel v obytných domech jako trend moderní doby i přízrak nejistoty a nebezpečí

Anonymita obyvatel v obytných domech jako trend moderní doby i přízrak nejistoty a nebezpečí

Společné soužití mnoha lidí na malém prostoru, uspěchaná doba, změny pracovních návyků. To vše jsou příčiny, které narušují rodinné vztahy a o těch sousedských nemluvě. Tyto změny vedou k anonymitě a v sousedství nevyhnutelně k obavám, nedůvěře i neochotě se podílet na společné údržbě sdíleného majetku. Pokud jste správce nebo majitel nemovitostí, přistupte k řešení této situace komplexně.