Odpovědnost za poškození majetku souseda při rekonstrukci bytu

Díky naší Poradně na Sousedé.cz vám přinášíme zajímavé a časté náměty a dotazy, které jako vlastníci bytových jednotek či družstevních bytů řešíte.

Odpovědnost za poškození majetku souseda při rekonstrukci bytu

Dobrý den, potřeboval bych radu. V mém panelovém bytě probíhá rekonstrukce jádra. Mám SOD s firmou, která to provádí. Během rekonstrukce pracovníci dvakrát přeřízli kabel k sousedovi. Ten kabel se ale nacházel v mojí koupelně pod podlahou. Potřeboval bych radu, jak takovou situaci správně z pohledu zákona vyřešit i kdo nese odpovědnost.

Odpovídá Mgr. Jan Eisenreich z SVJpravnik.cz:

Bytové jádro je v právním smyslu nutno považovat za součást nemovité věci dle § 505 Občanského zákoníku (dále jen OZ), stejně tak vše, co je zapuštěno ve zdech bytu. Dle mého názoru je na tento případ vhodné užít ustanovení § 2926 OZ, které zajišťuje právní ochranu vlastníků nemovitých věcí před rizikem, které vyplývá z provádění či zajišťování prací.

Uvádí následující: "Kdo, byť oprávněně provádí nebo zajišťuje práce, jimiž se jinému působí škoda na nemovité věci, nebo jimiž se držba nemovité věci znemožní nebo podstatně ztíží, nahradí škodu z toho vzniklou."

Ustanovení tedy zajišťuje právní ochranu sousední nemovitosti před případnou škodou, která je způsobená v důsledku provádění stavebních prací.

Soused pak může požadovat náhradu škody přímo po zhotoviteli stavebních prací, a to v rozsahu způsobené škody (může například žádat uvedení do předchozího stavu). Tuto skutečnost však musí řádně prokázat při případném sporu. Za těchto okolností tedy doporučujeme, aby vlastník jednotky poskytl maximální součinnost za účelem usnadnění sousedovi důkazní pozice a mohl tak svůj nárok dostatečně podložit důkazy.

Doporučuji, aby soused byl o této možnosti informován a toto právo využil, jelikož mám za to, že využití tohoto práva souseda ušetří náklady všem účastněným stranám v tomto "sporu".

V případě, že by soused požadoval náhradu škody po vlastníkovi jednotky, měl by pak vlastník jednotky regresní právo požadovat náhradu škody po zhotoviteli stavebních prací.

Poradna Sousedé.cz

Mgr. Jan Eisenreich

www.svjpravnik.cz Ladislav Drha, advokátní kancelář s. r. o. Václavské nám. 802/56, 110 00 Praha tel. č. 727835270


Mohlo by vás zajímat

Shrnutí webináře Hlasování per rollam v SVJ online - přehledně, snadno a rychle

Shrnutí webináře Hlasování per rollam v SVJ online - přehledně, snadno a rychle

Dne 13. června 2022 proběhl webinář na téma “Hlasování per rollam v SVJ online - přehledně, snadno a rychle”. Webinářem nás provedla za sousedé.cz Zlata Botero, která probrala organizační část a vysvětlila právní základ. Pokračovala kolegyňka Jiřina Langová, která prošla krok za krokem praktické ovládání online nástroje. Odborné právní dotazy doplnil Martin Bareš z naší právní kanceláře ARROWS ELT Global.

Jak je to s právy přehlasovaného vlastníka v rámci SVJ

Jak je to s právy přehlasovaného vlastníka v rámci SVJ

Často se setkáváme se situací, kdy se v rámci společenství vlastníků bytových jednotek jedná na základě rozhodnutí shromáždění SVJ, jenž bylo přijato v rozporu se stanovami či zákonem. Také se jedná o případ, kdy se rozhoduje o právech vlastníků, o kterých nemá společenství vlastníků oprávnění rozhodovat. Zákon v těchto případech umožňuje přehlasovanému vlastníku jednotky, aby se domáhal vyslovení neplatnosti usnesení u soudu.