Otravuje vás v bytě kouř od sousedových cigaret?

Paní P. se ptá: Dobrý den, prosím, dá se dělat něco s nájemníkem pode mnou? Kouří, nevětrá, stoupačkama to jde k nám. Už mám tak vykouřený byt, až se chci odstěhovat. Majitel bytu s tím nechce nic mít.

Otravuje vás v bytě kouř od sousedových cigaret?

Odpovídá Mgr. Jan Eisenreich z SVJpravnik.cz

Vaše situace bohužel není ojedinělou a často se setkáváme s obdobnými dotazy od vlastníků jednotek, kterým sousedé tímto způsobem značně znesnadňují život. Řešení této situace však není nejjednodušší a v zásadě je jen jedna cesta.

V souladu s občanským zákoníkem se vlastník jednotky musí zdržet všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (tzv. imise) vnikají do jednotky jiného vlastníka (souseda), případně do společných prostor v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání těchto prostor. Je tak třeba tak vyzvat vlastníka jednotky, aby zajistil dodržování právních předpisů ve svém bytě, tedy aby zajistil, že se nájemce zdrží přivádění tzv. imisí do Vašeho bytu. Jinak řečeno, aby vlastník zajistil, že se nájemce zdrží chování, které způsobuje, že Vám do bytu vniká kouř.

K výše uvedenému lze podotknout, že ač se aktuálně vlastník jednotky staví k řešení odmítavě, často obdobní lidé začnou věci řešit až tehdy, kdy se jim ozve advokát, neboť se zaleknou. Zvažte tak i variantu, že byste zkusila vlastníka bytu pod Vámi přimět k nápravě celé situace touto cestou.

V případě, že na výzvu nebude vlastník nijak reagovat nebo se situace nezlepší, bude třeba jít soudní cestou a na vlastníka bytu pod Vámi podat žalobu. Pokud by kouř vnikal i do společných prostor, jistě může vlastníka žalovat i samotné SVJ a požadovat zdržení se závadného jednání.

Pokud jde o samotnou žalobu, pak zde je třeba podotknout, že vnikání kouře do Vašeho bytu (případně společných prostor), musí být takové, aby se o něm dalo říct, že:

- je nepřiměřené místním poměrům,

- a v podstatné míře omezuje obvyklé užívání bytu.

Záleží vždy na soudu, jak zhodnotí konkrétní situaci. Nicméně dle našeho názoru by tyto podmínky byly ve Vašem případě naplněny, pokud, jak uvádíte, nájemce kouří v bytě velmi často a kouř se dostává šachtami do Vašeho bytu a zřejmě i do bytů ostatních. K tomu dodávám, že k žalobě je vždy třeba mít dostatek důkazů, kterými prokážete svá tvrzení.

Pokud by nájemce kouřil například i na balkóně či terase a tyto byly dle Vašeho prohlášení vlastníka společnou částí domu, pak je zde ještě jedna cesta, jak kuřáka donutit být ohleduplnějším a trochu mu dát za vyučenou. Je totiž možné, že máte současně stanoveno, že v rámci společných částí se nesmí kouřit. V takovém případě by bylo možné žádat statutární orgán SVJ, aby vlastníka vyzval k dodržování stanov a domovního řádu, resp. k tomu, aby jejich dodržování zajistil u nájemce (má totiž povinnost zajistit dodržování stanov i DŘ u všech osob, jež jeho byt užívají). Ve stanovách současně mohou být stanoveny určité sankce za jejich porušování – pokud by je Vaše SVJ ve stanovách také mělo zavedeno, lze je proti vlastníku jednotky uplatňovat. Pokud by na výzvu vlastník jednotky nereagoval, bylo by třeba, aby SVJ postupovalo soudní cestou a podalo proti vlastníku jednotky žalobu na zdržení se závadného jednání. U tohoto však opět platí, že je třeba mít důkazy závadného jednání nájemce. Nejsem si však jistý, zda by tento postup nepřiměl nájemce kouřit ještě častěji uvnitř bytu.

Doufám, že výše uvedený rozbor zodpověděl Vaše otázky a bude Vám k užitku.

S přáním pěkného dne,

Mgr. Jan Eisenreich

www.svjpravnik.cz

Ladislav Drha, advokátní kancelář s.r.o.

Václavské nám. 802/56, 110 00 Praha

tel.č. 727835270


Mohlo by vás zajímat