Pár dobrých důvodů, proč se sejít se sousedy

Důvody, proč se scházíme se svými sousedy, mohou být různé. Můžeme si dát spolu pivko, vykouřit cigaretku na balkóně, vyměnit si recepty na bábovku nebo pohlídat vzájemně děti či psa. To vše většinou děláme rádi a tak nějak to k životu patří.

Pár dobrých důvodů, proč se sejít se sousedy

Jeden důvod, proč se se sousedy sejít, je ale daný zákonem. Bydlíte-li v bytovém domě a jste členem společenství vlastníků či bytového družstva, musíte se nejméně jednou za rok společně sejít a domluvit se, jak se společně o dům starat. V případě společenství vlastníků jednotek se jedná o „shromáždění vlastníků“, v případě bytového družstva pak o „ členskou schůzi“.

Pokud jste členem výboru SVJ či členem představenstva BD, je svolání shromáždění či členské schůze úkolem pro vás. Velmi důležité je termín shromáždění či členské schůze dobře načasovat. Nikomu se nechce schůzovat o prázdninách, v pátek večer nebo v období, kdy vrcholí MS v hokeji. Také výběr místa je důležitý. Mladí lidé vydrží stát i hodiny např. v kočárkárně či v prostorách garáží, starší lidé ale rovnou na schůzi do takových prostor ani nepřijdou. Hodně SVJ a BD využívá např. možnost pronájmu místnosti v blízké škole, tělocvičně nebo sálu v místní hospodě.

Když už víme kdy a kde, zaměříme se na otázku, co vše je třeba projednat. Kromě jednorázových záležitostí, jako je schválení opravy střechy, musí každoročně shromáždění či členská schůze schválit hospodaření, tj. účetní závěrku, způsob rozdělení zisku a také např. odpis nedobytných pohledávek. Po schválení účetní závěrky nesmíte zapomenout vložit podepsaný dokument do sbírky listin na justice.cz.

Shromáždění či členská schůze se svolává dle pravidel daných ve stanovách. Obvykle musí byt pozvánka distribuována všem členům 30 dní před konáním shromáždění či členské schůze, ve stanovách ale může být i lhůta kratší. Ke každému bodu programu pak musí být přiloženy podklady nebo informace, kde mají členové podklady k dispozici.

Kromě klasických papírových pozvánek distribuovaných poštou využívá spousta SVJ a BD elektronické distribuce pozvánky včetně příloh např. prostřednictvím našeho portálu formou vložení události do kalendáře. Těsně před konáním shromáždění či členské schůze pak všichni obdrží ještě upozornění e-mailem. Veškeré dokumenty k projednávaným bodům uloží do sekce dokumenty, kde si je každý člen může stáhnout a předem prostudovat. K pozvánce přiložte i informaci, jakým způsobem se člen může na shromáždění či členské schůzi nechat zastupovat a přiložte i vzor plné moci.

Přípravě pozvánky věnujte velkou pozornost, přímo na shromáždění či členské schůzi se již program měnit nemůže, nelze ani doplnit a projednat záležitost, která na programu nebyla. Je tedy vhodné ještě před distribucí pozvánky oslovit členy SVJ či BD zda nemají nějaký důležitý bod k projednání, který by chtěli na program zařadit. Jednoduchou pomůckou může být anketa na portále .

Problémem v dnešní době je nedostatek času a lhostejnost vlastníků, stává se tak často, že se bohužel shromáždění či členská schůze vůbec nesejde, nepřijde ani potřebná polovina členů. Rozhodování o chodu domu se tak jako spousta jiných věcí přesouvá do on-line světa, kdy v nedaleké budoucnosti budeme o všem hlasovat už jen elektronicky. V takovém případě opět pomohou v sekci Ankety/hlasování.


Mohlo by vás zajímat

Webinář: Budoucnost FVE pro bytové domy

Webinář: Budoucnost FVE pro bytové domy

Portál sousedé.cz si pro Vás připravil další ze série vzdělávacích webinářů společně se svými odbornými experty na nejrůznější témata týkající se vedení a správy SVJ

Čisticí rohože usnadní úklid bytových domů

Čisticí rohože usnadní úklid bytových domů

Ve velkých městech nachází svůj domov většina mladých lidí, ale i řada rodin a seniorů v různě velkých bytech v centru, častěji pak v panelácích na okraji. Bytové domy nejsou výjimkou ani v malých městech a na vesnicích. Je jedno, zda lidé byt vlastní, nebo jsou v pronájmu. V domě nejsou sami a se svými sousedy mají společné prostory, o které se musí starat. A tady může někdy nastat kámen úrazu. Jaké existují možnosti úklidu společných prostor?

Moderní řešení detekce úniku plynu v bytových jednotkách

Moderní řešení detekce úniku plynu v bytových jednotkách

Přestože v České republice žádný zákon nenařizuje povinnost detekovat nebezpečné plyny v domácnostech, je instalace detektorů důrazně doporučována. Obzvláště pak v bytových domech představuje únik plynu riziko nejen pro obyvatele dané bytové jednotky, ale celého domu.