Petr Nevole: Díky sousede.cz může naše SVJ fungovat transparentně

Petr Nevole, který působí ve správě nemovitostí, využívá služeb portálu sousede.cz. Oceňuje zejména to, že lze díky portálu mít v agendě pořádek a že majitelé naleznou veškeré potřebné dokumenty na jednom místě.

Petr Nevole: Díky sousede.cz může naše SVJ fungovat transparentně

Rychlá a efektivní komunikace

Petr Nevole využívá služby portálu Sousedé.cz více jak 12 let: „V roce 2009 mne s ním seznámil soused, se kterým jsme se ve stejnou dobu nastěhovali do novostavby v Praze. Následně jsme s tímto sousedem a dalšími třemi vstoupili do výboru nově založeného SVJ. Hned od první chvíle jsme začali používat Sousedé.cz jako hlavní komunikační platformu mezi výborem SVJ a všemi vlastníky. Velkou výhodou je rychlost, se kterou je vlastník výborem informován a stejně tak na druhou stranu, pokud nastane v domě technický problém, který nahlásí jeden z vlastníků, výbor SVJ včetně všech vlastníků o problému okamžitě ví a může jej začít řešit,“ upozorňuje Petr Nevole.

Vkládání dokumentů a aktuální informace

Díky portálu mohli najít všichni členové SVJ rychle to, co potřebovali: „Od první chvíle jsme proto na Sousedé.cz, do profilu našeho SVJ, vkládali veškeré zápisy ze schůzí výboru, aktuální informace, termíny úklidů garáže, kompletní podklady pro shromáždění vlastníků, kontaktní informace, účetní závěrky atd. Ihned po vložení dokumentu či dané informace je všem členům rozeslán email s informací o vložení této novinky s odkazem na jeho přečtení,“ konstatoval Petr Nevole. Díky portálu je snadné dohledat veškeré důležité dokumenty i dlouhé roky nazpět: „Za dvanáct let máme v daném SVJ na portálu Sousedé.cz vytvořenou bohatou strukturu dokumentů a všichni vlastníci si mohou najít vše od začátku fungování SVJ. Tedy například všechny účetní závěrky, kompletní dokumentaci ke každému shromáždění vlastníků, důležité kontakty, návody, smlouvy, stanovy, domovní řád, atd.“

Plánování, o kterém vědí všichni

Díky portálu získává SVJ také možnost plánovat: „Obrovským pomocníkem je kalendář událostí na Sousedé.cz, do kterého vkládáme všechny plánové akce. Například do kalendáře vkládáme termíny úklidů garáží. Portál Sousedé.cz pak všechny vlastníky automaticky v předstihu informuje, že se blíží daná událost a vlastníci tak mají dostatek času vyparkovat svá vozidla a umožnit tak plnohodnotný úklid garáže. Tato funkce by se mohla zdát jako nepodstatná, ale opak je pravdou, jelikož z jiných SVJ vím, že když vlastníkům blížící se úklid nikdo nepřipomene, třetina vozů zůstane v garáži a úklid garáže pak není ideální a společné finanční prostředky nejsou optimálně vynaloženy,“ vysvětluje Petr Nevole.

Transparentní fungování

Portál umožňuje všem členům SVJ, aby byli o všem informováni:„Portál Sousedé.cz dle mého názoru velmi napomáhá transparentnímu fungování SVJ a BD a rapidně zvyšuje povědomí všech vlastníků o fungování výboru SVJ či BD. Ze své praxe opět vím, že SVJ, které Sousedé.cz nepoužívá a řeší vše pouze přes hromadné emaily nebo nástěnkami v domě, tak i v případě, že výbor funguje dobře a plní všechny povinnosti dané zákonem, povědomí jednotlivých vlastníků o fungování celého SVJ není zdaleka tak kvalitní jako při používání portálu Sousedé.cz,“ uzavřel Petr Nevole.

Ze své zkušenosti proto portál Sousedé.cz vřele doporučuji a zcela upřímně si bez něj nedovedu kvalitní fungování SVJ či BD představit.

Petr Nevole Předseda SVJ


Mohlo by vás zajímat

Čisticí rohože usnadní úklid bytových domů

Čisticí rohože usnadní úklid bytových domů

Ve velkých městech nachází svůj domov většina mladých lidí, ale i řada rodin a seniorů v různě velkých bytech v centru, častěji pak v panelácích na okraji. Bytové domy nejsou výjimkou ani v malých městech a na vesnicích. Je jedno, zda lidé byt vlastní, nebo jsou v pronájmu. V domě nejsou sami a se svými sousedy mají společné prostory, o které se musí starat. A tady může někdy nastat kámen úrazu. Jaké existují možnosti úklidu společných prostor?

Moderní řešení detekce úniku plynu v bytových jednotkách

Moderní řešení detekce úniku plynu v bytových jednotkách

Přestože v České republice žádný zákon nenařizuje povinnost detekovat nebezpečné plyny v domácnostech, je instalace detektorů důrazně doporučována. Obzvláště pak v bytových domech představuje únik plynu riziko nejen pro obyvatele dané bytové jednotky, ale celého domu.

Domy s vlastní kotelnou mohou ušetřit desítky tisíc na DPH. Mnoho domů o tom neví, nebo se bojí změny?

Domy s vlastní kotelnou mohou ušetřit desítky tisíc na DPH. Mnoho domů o tom neví, nebo se bojí změny?

Teplo je již řadu let zařazeno ve snížené sazbě DPH 10 % resp. 12 % od roku 2024, naproti tomu plyn a elektřina nakoupené samostatně jsou v základní sazbě 21 %. Všechny centrálně vytápěné domy nakupují vytápění a teplou vodu s nižší sazbou DPH než bytové domy s vlastní kotelnou, které si nakupují plyn či elektřinu sami. Může váš dům také ušetřit?