Pojištění Náš dům v otázkách a odpovědích

Dnes vám přinášíme pokračování. Tentokrát bude Pavel Kaplan odpovídat na dotazy, které nám přišly od čtenářů.

Pojištění Náš dům v otázkách a odpovědích

V květnu jste si mohli přečíst rozhovor s Pavlem Kaplanem z ČSOB Pojišťovny, ve kterém jsme si povídali o pojištění bytového domu. Dnes vám přinášíme pokračování. Tentokrát bude Pavel Kaplan odpovídat na dotazy, které nám přišly od čtenářů.

Pan Petr se ptá: „V 5. patře uprostřed domu začne hořet a vyhoří byt. Další byty budou poškozeny zásahem hasičů. Jsou škody na bytech nezasažených požárem, ale prolité požární vodou z pojištění kryty?“

V pojistném nebezpečí požár je obsaženo i pojištění škod způsobených hasební látkou, tedy odpověď zní – ano.

Dotaz paní Jolany: „Praskne-li stoupačka domu a vytékající voda poničí malbu a lina v několika patrech, bude taková škoda hrazena?“

V pojistném produktu Náš dům je pojištěn celý dům, nejen společné části, ale i jednotky bytové a nebytové. Vlastníci bytů/nebytových prostor jsou také pojištěnými osobami. Malba je součástí domu a škody způsobené vytékající vodou ze stoupaček jsou hrazeny z pojištění pojistného nebezpečí vodovodní škoda. Obdobně je tomu s podlahovými krytinami, které mohou být součástmi domu, (nalepené dlaždice, lino, koberce), ale nemusí (volně položené koberce).

Od Mirka přišel dotaz: „Při silném větru a kroupách budou poškozeny zasklené lodžie a fasáda domu. Taktéž dojde k částečné destrukci střešní krytiny a poškození skla, rámu a parapetu několika oken. Jak bude z pojištění řešena tato situace?“

Bude-li se jednat o vítr rychlosti vichřice (min. 75 km/h) pak budou všechny škody hrazeny z pojištění pojistného nebezpečí vichřice. Pokud se o vichřici nebude jednat, pak lze z pojištění pojistného nebezpečí sklo all risks uhradit škody na sklech. Ostatní škody nebudou bohužel likvidní.

Pan Antonín se ptá: „Neznámý zloděj ukradne nově osazené dveře a část hasicího vybavení. Vniknutí do domu nebude zřejmé. Je možno takovou škodu z pojištění hradit?“

Krádež dveří je z hlediska pojištění považována za úmyslné poškození pojištěného domu (jako např. krádež okapů) a je kryta z pojistného nebezpečí „vandalismus", u něhož se pro poskytnutí pojistného plnění nevyžaduje ani minimální zabezpečení a ani prokázání násilného vniknutí. Krádež hasicího vybavení bude z pojištění hrazena a ani v tomto případě nejsou v pojistných podmínkách uvedeny žádné požadavky na zabezpečení. Obě situace je však nutné oznámit policii ČR.

Další dotaz je od paní Aleny: „Neznámým vandalem bude posprejován výtah, interiér a vnější fasáda domu, je toto z pojištění kryto?“

Tuto škodu kryje pojištění vandalismu. Pro případy znečištění – zabarvení je škoda plněna do limitu 50 000 Kč.

A poslední dotaz z oblasti odpovědnosti od paní Lenky: „V 8. patře praskne radiátor ústředního topení (z prohlášení vlastníka není jasné, kdo je vlastníkem radiátoru, topná soustava je ale jako celek dle zákona ve správě společenství vlastníků) a voda vytopí několik bytů. Co na to pojištění?“

Rozvody tepla jsou společnou částí domu, zákon však přesně neuvádí, zda do rozvodů jsou zařazeny i připojené předměty (topná tělesa). Přikláníme se k tomu, že topná tělesa jsou součástí bytu (nikoli domu) a za jejich řádnou údržbu odpovídá nikoli SV, ale vlastník bytu. Potom tedy odpovědnost je na vlastníkovi bytu, pokud bude prokázáno, že zanedbal své povinnosti stran údržby topného tělesa. Velkou výhodou produktu Náš dům je skutečnost, že pojištěnými osobami jsou i jednotliví vlastníci bytů, a to platí i v pojištění odpovědnosti. Tudíž vzniklé škody ať na domě samotném nebo na zařízení bytů ostatních vlastníků mohou být z pojištění odpovědnosti uhrazeny, resp. je to jedna z variant odškodnění.

Ve škále mnoha dalších případných pojištění, která pojistný trh nabízí, se mohou uplatnit i jiné kombinace odškodnění takových škod. Např. škoda na domě může být hrazena z pojištění domu samotného (nebezpečí vodovodní škoda). Škoda na věcech movitých jednotlivých vlastníků bytů může být odškodněna z individuální odpovědnosti vlastníka bytu, kde radiátor praskl. Jistější, a co do výše plnění atraktivnější, by mělo být uplatnění škody z pojištění vybavení domácnosti jednotlivých vlastníků bytů, kde se škoda způsobená unikající vodou projevila, čímž jim vřele doporučuji sjednat si pojištění domácnosti u ČSOB Pojišťovny v produktu Náš domov.


Mohlo by vás zajímat

Vstupní portál bytového domu

Vstupní portál bytového domu

Dnes už nikdo nepochybuje, že bezpečnost bytového domu začíná u jeho vstupních dveří. Vše se ale odvíjí od volby materiálů, kvality zpracování komponent a délky bezporuchového používání podílející se na celkové spokojenosti obyvatel bytového domu. Na jaké aspekty se tedy zaměřit?

Vyúčtování služeb pro SVJ už je tady! Jak na to?

Vyúčtování služeb pro SVJ už je tady! Jak na to?

Opět se blíží nejzazší termín pro vyúčtování služeb společenství vlastníků jednotek poskytnutých za předchozí kalendářní rok. Jak má správné vyúčtování SVJ vypadat a jakých chyb se vyvarovat?