Práva a povinnosti společenství vlastníků

Veškerou agendu spojenou s činností SVJ má v době mezi shromážděními na starost výbor SVJ. SVJ přitom nemůže vykonávat jinou činnost než tu, kterou připouští zákon. Jedná se o správu domu, tedy společných částí, které jsou v podílovém vlastnictví všech členů, zajišťování služeb a provozování společných částí, které slouží jiným osobám.

Co důležitého byste měli vědět o působnosti SVJ:

  1. SVJ zajišťuje správu domu a pozemku a společných částí užívaných jednotlivými vlastníky jednotek.
  2. SVJ uzavírá vlastním jménem smlouvy s dodavateli služeb spojených jak s užíváním společných částí domu, tak s užíváním jednotek.
  3. SVJ vede evidenci přijatých plateb od členů a nákladů na správu a rozhoduje o rozúčtování nákladů.
  4. SVJ vede evidenci členů.
  5. SVJ má právo vymáhat plnění povinností členů a dalších osob.

Víte, že…?

… údaje o společenstvích vlastníků najdete na www.justice.cz? Jejich rejstřík vedou rejstříkové soudy, které mají na starost evidenci právnických osob, jako jsou společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti. V aplikaci, která v rejstřících vyhledává, najdete společenství vlastníků ve zvláštní složce označené písmenem S.

Praktická otázka: Co když jsem si pořídil byt kvůli pronájmu?

Máte-li byt v osobním vlastnictví, a jste tedy členem SVJ, je zcela na vás, zda ho budete obývat, nebo ho pronajmete. SVJ nemůže způsob nakládání s vaším majetkem nijak regulovat ani ovlivňovat. Jako vlastník jednotky zůstáváte členem nadále vy, povinnosti a práva vůči němu máte nadále. SVJ je ale třeba nahlásit počet osob, které v bytě bydlí, aby mohlo správně rozúčtovat náklady spojené s užíváním jednotky. Doporučujeme uzavřít s nájemcem řádnou nájemní smlouvu, ve které si vymezíte vzájemná práva a povinnosti – výše nájmu, vratná kauce, výpovědní lhůta a další náležitosti jsou věcí dohody. Vlastníte-li byt v domě, kde se o úklid společných prostor starají jednotliví členové SVJ, je vhodné tuto povinnost přenést ve smlouvě na nájemce jako uživatele.

Důležité je vědět, že pokud byste chtěli pronajímat byt v družstevním domě, budete v úplně jiné situaci, protože nejste vlastníkem bytu. Tím je družstvo. Bez jeho vědomí tedy v žádném případě nemůžete byt podnajmout – jednalo by se o podnájem, nikoli o pronájem, jelikož nájemcem bytu daným nájemní smlouvou jste vy.


Mohlo by vás zajímat

Vstupní portál bytového domu

Vstupní portál bytového domu

Dnes už nikdo nepochybuje, že bezpečnost bytového domu začíná u jeho vstupních dveří. Vše se ale odvíjí od volby materiálů, kvality zpracování komponent a délky bezporuchového používání podílející se na celkové spokojenosti obyvatel bytového domu. Na jaké aspekty se tedy zaměřit?

Vyúčtování služeb pro SVJ už je tady! Jak na to?

Vyúčtování služeb pro SVJ už je tady! Jak na to?

Opět se blíží nejzazší termín pro vyúčtování služeb společenství vlastníků jednotek poskytnutých za předchozí kalendářní rok. Jak má správné vyúčtování SVJ vypadat a jakých chyb se vyvarovat?