Práva a povinnosti společenství vlastníků

Veškerou agendu spojenou s činností SVJ má v době mezi shromážděními na starost výbor SVJ. SVJ přitom nemůže vykonávat jinou činnost než tu, kterou připouští zákon. Jedná se o správu domu, tedy společných částí, které jsou v podílovém vlastnictví všech členů, zajišťování služeb a provozování společných částí, které slouží jiným osobám.

Co důležitého byste měli vědět o působnosti SVJ:

  1. SVJ zajišťuje správu domu a pozemku a společných částí užívaných jednotlivými vlastníky jednotek.
  2. SVJ uzavírá vlastním jménem smlouvy s dodavateli služeb spojených jak s užíváním společných částí domu, tak s užíváním jednotek.
  3. SVJ vede evidenci přijatých plateb od členů a nákladů na správu a rozhoduje o rozúčtování nákladů.
  4. SVJ vede evidenci členů.
  5. SVJ má právo vymáhat plnění povinností členů a dalších osob.

Víte, že…?

… údaje o společenstvích vlastníků najdete na www.justice.cz? Jejich rejstřík vedou rejstříkové soudy, které mají na starost evidenci právnických osob, jako jsou společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti. V aplikaci, která v rejstřících vyhledává, najdete společenství vlastníků ve zvláštní složce označené písmenem S.

Praktická otázka: Co když jsem si pořídil byt kvůli pronájmu?

Máte-li byt v osobním vlastnictví, a jste tedy členem SVJ, je zcela na vás, zda ho budete obývat, nebo ho pronajmete. SVJ nemůže způsob nakládání s vaším majetkem nijak regulovat ani ovlivňovat. Jako vlastník jednotky zůstáváte členem nadále vy, povinnosti a práva vůči němu máte nadále. SVJ je ale třeba nahlásit počet osob, které v bytě bydlí, aby mohlo správně rozúčtovat náklady spojené s užíváním jednotky. Doporučujeme uzavřít s nájemcem řádnou nájemní smlouvu, ve které si vymezíte vzájemná práva a povinnosti – výše nájmu, vratná kauce, výpovědní lhůta a další náležitosti jsou věcí dohody. Vlastníte-li byt v domě, kde se o úklid společných prostor starají jednotliví členové SVJ, je vhodné tuto povinnost přenést ve smlouvě na nájemce jako uživatele.

Důležité je vědět, že pokud byste chtěli pronajímat byt v družstevním domě, budete v úplně jiné situaci, protože nejste vlastníkem bytu. Tím je družstvo. Bez jeho vědomí tedy v žádném případě nemůžete byt podnajmout – jednalo by se o podnájem, nikoli o pronájem, jelikož nájemcem bytu daným nájemní smlouvou jste vy.


Mohlo by vás zajímat