Přemýšlíte o opravě vašeho bytového domu?

Chystáte-li provést zateplení obvodových stěn Vašeho domu tak vězte, že nejefektivnějším z pohledu funkčnosti, ceny a přínosů je realizace vnějšího kontaktního zateplovacího systému s izolantem z pěnového polystyrenu. Z pohledu požární bezpečnosti staveb je však možné použití pěnového polystyrenu v celém rozsahu pouze u objektů s požární výškou do 12m, u objektů s požární výškou od 12m do 22,5m je nutné doplnění nehořlavých pruhů s izolantem z minerální vlny.

Přemýšlíte o opravě vašeho bytového domu?

V České Republice platí pro oblast požární bezpečnosti staveb závazná norma ČSN 73 0810. V současné době se chystá její revize, která zásadním způsobem zvýší požadavky na požární bezpečnost fasád. Půjde o významnou změnu, která se dotkne nejen novostaveb, ale také modernizací bytových domů, jejichž součástí bude zateplení obvodových stěn. Změna se nebude se týkat domů, které ještě před její chystanou platností zahájí realizaci, či získají stavební povolení. V současné chvíli je ještě reálné to stihnout.

V ČEM ZMĚNA SPOČÍVÁ

Změna se týká všech budov. U bytových domů s požární výškou do 12 m půjde nově o průběžný požární pás s izolantem z minerální vlny nad soklem o šířce min. 900 mm v ceně desítek tisíc korun. Největší změny se však týkají budov s více než čtyřmi nadzemními podlažími. U nich dojde k zásadnímu rozšíření průběžných požárních pásů s izolantem z minerální vlny:

  • Nad soklem, nad okny včetně nejvyššího podlaží a v úrovni atiky průběžný požární pás o šířce min. 900 mm. Pás nad oknem může být odsazen od nadpraží max. o 400 mm.
  • Okolo vstupních dveří (požárně otevřených ploch únikových cest) požární pás s šířkou min. 1500 mm všemi směry.
  • Okolo oken a dveří vnitřních schodišť (vertikálních únikových cest) pás do vzdálenosti 1500 mm všemi směry. Tento pás musí probíhat pod těmito otvory dolů až k požárnímu pásu u soklu.
  • Štítová stěna bez oken může být bez požárních pásů, ale od ostatních fasád musí být oddělena svislým požárním pásem s šířkou min. 900 mm.
  • Na rozhraní objektů svislý požární pás s šířkou min. 900 mm.
  • Stříšky a markýzy např. nad vchody s přesahem více než 300 mm musí být zatepleny minerální vlnou.
  • Bleskosvod musí být ochráněn pruhem 250 mm na obě strany po celé délce vedení.

Vzhledem k proveditelnosti a dodržení všech technologických zásad to znamená, že tyto objekty bude nutné v podstatě zateplit celé pouze minerální vlnou.

CO TO V PRAXI ZNAMENÁ

Pro vytvoření představy si vezměme bytový dům s následující charakteristikou:

  • Bytový dům se dvěma vchody a pěti nadzemními podlažími
  • Obdélníkový půdorys o rozměrech 40×11,5 m
  • Bez oken na štítových stěnách

V případě, že bydlíte v takovém domě a nestihnete jeho opravu podle současné normy, zaplatíte za jeho opravu o 400 tis. Kč více. Pokud by navíc byla na vašem domě okna také na štítových stěnách, jednalo by se dokonce o navýšení o 520 tis. Kč. U domu se třemi vchody a s půdorysným rozměrem 60×11,5m převyšuje navýšení dokonce 700 tis. Kč.

JAK TEDY ZAČÍT

Požární hledisko ale není jediným důležitým faktorem pro rozhodování o opravách Vašeho domu. Řešení opravy bytového domu musí vzít v potaz konkrétní problémy majitelů jednotlivých bytů (například vysoké účty za vytápění, plísně v rozích, horko v letních měsících, …). Dobré řešení také bere do úvahy fi nanční možnosti celého domu, a pokud je to možné, tak samozřejmě zahrnuje také zajištění dotací. Pro výběr správného postupu oprav vašeho domu je proto nezbytné začít odborným posouzením jeho stavu. Zjistíte tak jasnou informaci o tom, v jakém stavu se váš dům nachází a jaké jsou možnosti jeho vylepšení.

Více informací získáte na www.revitalizacebytovek.cz nebo na telefonu 800 100 533


Mohlo by vás zajímat

Prevence a řešení ucpaných odpadů v bytových domech

Prevence a řešení ucpaných odpadů v bytových domech

V bytových domech mohou závady na kanalizaci způsobit problém nejen majitelům jednoho bytu, ale hned několika. V bytových domech je tak extrémně důležitá prevence ucpaných odpadů. Jak na ni a jak postupovat v případě, že dojde k ucpání odpadu?

7 tipů, jak zařídit malý byt

7 tipů, jak zařídit malý byt

Vybavit dobře a pohodlně malý byt nebo garsonku je výzva! Ale také skvělá příležitost pro kreativitu a inovace. V tomto článku vám představíme sedm svěžích a originálních tipů, jak proměnit váš malý byt v útulný a stylový domov.