Pronajímáte byt krátkodobě i když je zkolaudovaný k trvalému bydlení? Porušujete stavební zákon!

Byty zkolaudované k trvalému bydlení nelze využívat pro krátkodobé ubytovací služby. Je jasná zpráva, která byla zveřejněna v tiskové zprávě ombudsmana dne 2.4.2024.

Pronajímáte byt krátkodobě i když je zkolaudovaný k trvalému bydlení? Porušujete stavební zákon!

Stavbu lze užívat jen k povolenému účelu. „Je veřejným zájmem, aby byla stavba užívána k povolenému účelu. Nabízení krátkodobých pronájmů ve stavbách určených pro trvalé bydlení je v rozporu s kolaudačním rozhodnutím a považuji to za obcházení stavebního zákona. Majitelé by měli takové byty nechat rekolaudovat,“ vysvětlil ombudsman Stanislav Křeček. Ne vždy je ale možné žádosti o rekolaudaci bytu vyhovět. Překážkou může být například územní plán, který v daném území stavby pro ubytování nepřipouští.

Stavební úřad může posoudit, zda jsou byty zkolaudované k bydlení skutečně tak užívány, nebo slouží ke krátkodobému ubytování. Ve spolupráci s živnostenským úřadem může prověřit účel poskytovaných služeb i dělat neohlášené prohlídky.

Již v květnu 2022 Sdílené ubytování dostalo pravidla. Ministerstvo vydalo metodiku, po které volal jak ombudsman, tak hlavní město Praha.

Poskytování krátkodobého ubytování v bytech nebo rodinných domech například prostřednictvím online platforem typu Airbnb upravuje metodika Ministerstva pro místní rozvoj. Metodický pokyn je ke stažení ZDE. Metodika shrnuje možnosti a povinnosti stavebních úřadů.

Rozmach sdíleného ubytování nepříznivě zasáhl především obyvatele centra Prahy a dalších měst, kde byty místo dlouhodobých nájemníků nebo vlastníků obývají turisté přicházející jen na několik dní. Využívání prostor určených pro trvalé bydlení jako „hotelových pokojů“ je přitom problematické nejen pro sousedy, ale také z pohledu předpisů: „Na ubytovací služby se například vztahují přísnější pravidla v oblasti požární ochrany. Z hlediska živnostenského zákona se zase mohou majitelé dopouštět nedovoleného podnikání, pokud za sdílené bydlení skrývají soustavnou komerční činnost. A problém je tady i z pohledu stavebního zákona, protože využívat místa určená k trvalému bydlení na krátkodobé pronájmy hotelového typu v rozporu s kolaudačním rozhodnutím dané stavby, je nezákonné.“ upozornil ombudsman Stanislav Křeček.

Pokud vlastníci bytových jednotek pak budou dlouhodobě porušovat zákony a pronajímat byty krátkodobě a omezovat výkon práv jiných vlastníků v domě s byty zkolaudovanými pro trvalé bydlení, vystavují se riziku soudního řízení s SVJ. Které na návrh nadpoloviční většiny vlastníků mohou podat návrh k prodeji BJ pro porušování pravidel vlastníků SVJ.

POZOR NA § 1184 OZ - porušování povinností vlastníka

  • (1) Na návrh osoby odpovědné za správu domu může soud nařídit prodej jednotky toho vlastníka, který i přes písemnou výstrahu osoby odpovědné za správu domu porušuje své povinnosti způsobem podstatně omezujícím nebo znemožňujícím výkon práv ostatních vlastníků jednotek.
  • (2) Ve výstraze podle odstavce 1 se uvede důvod jejího udělení, upozornění na možnost podání návrhu na nařízení prodeje jednotky a výzva, aby se vlastník porušování povinností zdržel, popřípadě aby následky porušování povinností odstranil; k tomu se vlastníkovi vždy poskytne přiměřená lhůta, nejméně však 30 dnů.
  • (3) S podáním návrhu podle odstavce 1 musí vyslovit souhlas většina všech vlastníků jednotek; při určení většiny potřebné pro vyslovení souhlasu se nepřihlíží k hlasu vlastníka podle odstavce 1.

Dalším podpůrným judikátem je i usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 26 Cdo 854/2022, ze dne 15. 3. 2023.

Z komunikace mezi vlastníky a množství řešených sousedských sporů vidíme, že problematika sousedského soužití v domech, které mají větší počet BJ určených k pronájmu krátkodobému je složitější než v domech se stálou skladbou nájemníků. Dům je dlouhodobě více poškozován, rušen noční klid, zvýšené hygienické nároky na úklid, zvýšené náklady na údržbu celkově.

Všem vlastníkům držíme palce a ti, kteří chtějí své BJ pronajímat krátkodobě doporučujeme jasnou komunikaci na výbor a hlavně dávat pozor na plnění pravidel v SVJ.

Za tým sousedé.cz Zlata Botero Vašková

Zdroj foto: pixabay.com

______________________________________________________________________ CO VŠE MŮŽETE SE SOUSEDÉ.CZ ZÍSKAT:


Mohlo by vás zajímat

Vyúčtování služeb pro SVJ už je tady! Jak na to?

Vyúčtování služeb pro SVJ už je tady! Jak na to?

Opět se blíží nejzazší termín pro vyúčtování služeb společenství vlastníků jednotek poskytnutých za předchozí kalendářní rok. Jak má správné vyúčtování SVJ vypadat a jakých chyb se vyvarovat?

SOFTLINK - CEM BYTOVÉ DOMY

SOFTLINK - CEM BYTOVÉ DOMY

Jak plnit legislativu o dálkových odečtech pro bytový dům? Dnes i v budoucnosti? Máme pro Vás řešení!