Rozúčtování tepla v centrálně vytápěných domech čekají velké změny

Měsíční vyúčtování, dálkový odečet. To jsou dvě základní změny, co čekají na SVJ a budou jim velkou výzvou nejen do roku 2023. Na jaké změny se mohou připravit majitelé bytů, o co se musejí postarat SVJ, kdo ponese náklady celého procesu a jak to do budoucna bude s žalobami za chyby ve vyúčtování? Kdo vlastně stojí za novelizací zákona č. 67/2013 Sb.?

Rozúčtování tepla v centrálně vytápěných domech čekají velké změny

Transpozice předpisů EU

Stejně, jako je tomu u mnoha dalších předpisů, i novelizace zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, je v podstatě jen transpozicí předpisů EU do českého právního řádu.

Původní znění zákona sice vytvořilo ucelený právní rámec pro poskytování některých plnění a pro účtování záloh spojených s užíváním bytů a prostor v bytových domech. Také transponovalo tehdejší legislativu EU. Jenže právě v evropské legislativě došlo ke změnám, které je dle stanoviska Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) nutné zahrnout i do českého právního řádu.

Posílení informační pozice konečného spotřebitele energií, tepla i teplé vody

EU posílila práva příjemců centrálně připravovaného tepla a teplé vody na informace o jejich průběžné spotřebě. Informace mají být přesné, spolehlivé, jasné a včasné. Cílem této změny je snaha o poskytnutí dostatečné zpětné vazby jednotlivým bytům o tom, jakou mají měsíční spotřebu.

Proto se bude vyúčtovávat každý měsíc a informace o aktuální spotřebě by měly do bytu doputovat buď formou elektronické komunikace, nebo být vyvěšeny online tak, aby se k nim mohli obyvatelé jednotlivých bytů nebo uživatelé nebytových prostor v domě s byty kdykoliv dostat pomocí počítače nebo mobilu. Pokud jsou zpřístupněny prostřednictvím internetu, vzniká dle novely povinnost aktualizovat data tak často, jak to měřící zařízení a používané systémy umožňují.

Takovéto opatření pak, dle stanoviska MMR v důvodové zprávě k návrhu novely dovoluje se včas přizpůsobit. Domácnosti nebo lidé využívající nebytové prostory v bytových domech budou moci díky rychleji poskytnutým informacím včas snížit svou spotřebu, nebo si naopak vyžádat snížení záloh, pokud se ukáže, že platí zbytečně hodně. Včas si budou moci zálohy také zvýšit, a tím se vyhnout zbytečnému zadlužování se v souvislosti s uhrazením vyúčtování za teplo, energie i vodu.

elektroměr

Včasná informovanost o spotřebě je nezbytná zejména v souvislosti se současnou krizí

V době významného zdražování energií považuje ministerstvo takovouto změnu v legislativě za přímo nevyhnutelnou. „Právě v době zdražování energií jsou informace o spotřebě pro každého ještě důležitější. Návrhem tak upravujeme povinnost poskytovatele služeb informovat odběratele o jeho spotřebě tepla a teplé vody v pravidelných, alespoň měsíčních intervalech,“ uvádí v tiskové zprávě ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

„V době, kdy je naprosto klíčové omezovat energetické výdaje, je zapotřebí, aby předpisy týkající se tohoto rozúčtování lidi co nejvíce motivovaly k šetření. Zejména tuto zimu je zapotřebí, aby se každý z nás uskromnil co nejvíce,“ dodává ministerstvo v následující zprávě pro média.

Moderní digitální systémy nakonec pořizovat netřeba (když bude návrh schválen v podobě, v níž byl odeslán do senátu)

SVJ mohou být potěšena informací, že nebudou nucena stůj co stůj investovat do dálkově odečitatelného měřidla. Jejich zavedení bylo původně navrženo jako povinné, v této novelizaci se však jeho definice upravuje. Zákonem definované vlastnosti dálkově odečitatelného měřidla a zařízení totiž budou povinné pouze v těch případech, že byla instalována před 1. lednem 2022. Povinnost instalace se do zákona nepromítne (alespoň prozatím).

„Zároveň ale usilujeme o to, aby povinnost měsíčně informovat o spotřebě tepla a teplé vody, a náklady s tím spojené, nezatížila malá bytová družstva a SVJ. Chceme proto změnit definici dálkově odečitatelného měřidla. Jednoduše tam, kde nemají moderní digitální systém, který umožňuje získávat informace na vzdálenost nad 250 metrů, nemůžeme nikoho nutit, aby si drahá měřidla musel v době současné krize pořizovat,“ říká v tiskovém prohlášení místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Ostatní administrativní náklady padnou ovšem na bedra SVJ, družstev a vlastníků bytových domů (včetně obcí) v plné míře. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy počítá jak s jednorázovými náklady při prvotním zavedení služby, tak případně s měsíčními výdaji při zasílání informací elektronickou formou.

Za drobné chyby ve vyúčtování už nebude možné vyžadovat penále

Novela zákona též zajišťuje, že splatnost nedoplatku neovlivňují takové vady vyúčtování, které nemají vliv na vypočtenou výši přeplatku nebo nedoplatku. MMR tím reagovalo na možné zpochybňování služeb a vyžadování penále za to, že SVJ doručí vyúčtování s drobnou chybou.

K tomuto kroku bylo ministerstvo (dle důvodové zprávy k novele zákona) vedeno jak dosavadními zkušenostmi mnoha SVJ z této oblasti, tak násobným navýšením rozsahu informací, které musí poskytovatel služeb uvést ve vyúčtování, a které se přitom nevztahují k přeplatku nebo nedoplatku za služby.

Tip pro vás: Ještě jste nedohnali změny roku 2022? Chcete si ujasnit některé detaily? O nedávných změnách v rozúčtování energií a služeb SVJ pro rok 2022 jsme pro vás připravili webinář.

obrázek

Krize posiluje roli SVJ i bytových družstev při osvětě v oblasti finanční gramotnosti

Stejně, jako tomu bylo v době covidové, i nyní se správa bytových domů dostává do situace, kdy je i v jejím vlastním zájmu šířit osvětu z oblasti osobních financí. V souvislosti s covidovými opatřeními se lidé dostávali do finančních obtíží. A budou se do nich dostávat znovu, ve spojení s vyúčtováním za teplo, vodu, energie a další služby.

Zvyšování cen energií může přímo ohrožovat existenci SVJ - právě v případě, že domácnosti vlivem své platební neschopnosti nedokáží vyúčtování uhradit. Případně si na něj půjčí, ale nevýhodně, což povede k neschopnosti platit zálohy nebo odvádět platby do bytového fondu v následujících měsících. I proto je nutné stále připomínat zásady bezpečného zadlužování:

  • půjčkám na zbytečnosti se vyhýbejte - půjčujte si jen na životně důležité věci
  • vždycky vybírejte z více nabídek a vzájemně půjčky porovnávejte
  • nejlevnější půjčka má nejnižší RPSN
  • splátku je nutné nastavit tak, aby ještě zbylo i na spoření
  • spotřebitelský úvěr smí nabídnout jen licencovaná banka nebo úvěrovka - kdo licenci od ČNB nemá, u toho se nezadlužujte
  • smlouvě o půjčce je potřeba rozumět - pokud je příliš komplikovaná, vyberte jiného poskytovatele půjčky
  • půjčujte si s rozmyslem - na přemýšlení o úvěru si vyhraďte více než jeden den
  • nikdy si nepůjčujte na současnou půjčku - vyřídit odklad splátek u současného poskytovatele bude vždycky levnější a bezpečnější.

Mohlo by vás zajímat

Webinář: Budoucnost FVE pro bytové domy

Webinář: Budoucnost FVE pro bytové domy

Portál sousedé.cz si pro Vás připravil další ze série vzdělávacích webinářů společně se svými odbornými experty na nejrůznější témata týkající se vedení a správy SVJ

Čisticí rohože usnadní úklid bytových domů

Čisticí rohože usnadní úklid bytových domů

Ve velkých městech nachází svůj domov většina mladých lidí, ale i řada rodin a seniorů v různě velkých bytech v centru, častěji pak v panelácích na okraji. Bytové domy nejsou výjimkou ani v malých městech a na vesnicích. Je jedno, zda lidé byt vlastní, nebo jsou v pronájmu. V domě nejsou sami a se svými sousedy mají společné prostory, o které se musí starat. A tady může někdy nastat kámen úrazu. Jaké existují možnosti úklidu společných prostor?