Rozúčtování tepla

Jeden soused netopí, druhý přetápí, protože k němu jde zima od netopícího souseda... Nekonečný příběh s topením a jeho rozúčtováním je opět aktuální.

Rozúčtování tepla

Sousedskou poradnu využila paní H. a píše: "V našem SVJ jeden vlastník v bytě bydlí pouze občas, a tudíž netopí, proto jeho soused musí topit nadměrně. Při rozúčtování nákladů na topení firma, která toto provádí podle Vyhl. 269/2015 Sb. ust. § 3, odst. 2a, tomu co netopil dopočítala spotřebu tepla do 100 % a jeho sousedovi, který ne vlastní vinou přetápěl, napočítala za přetápění navíc 200 %. Potom tedy bylo zaplaceno i neodebrané teplo, a užitek z toho měli ti, kteří topí nějak přiměřeně. Chtěla bych proto požádat o odborný názor, jestli je toto řešení správné, a hlavně jestli je vůči tomu, kdo byl nucen topit víc než průměrně, spravedlivé."

Odpověď dodala odbornice na rozúčtování z firmy ista.cz, Jarmila Trčková: "Myslím, že došlo spíše k nepochopení pravidel pro provedení rozúčtování nákladů na vytápění. Legislativa stanovuje minimální a maximální náklad v přepočtu na m2 započitatelné podlahové plochy. V praxi to znamená, že pokud se uživatel se svojí spotřebou pohybuje pod tímto minimálním nákladem je proveden dopočet tak, aby tyto minimální náklady hradil. Stejně to funguje i u maximálního nákladu, uživatel, který se se svojí spotřebou pohybuje nad maximální cenou na m2 nemůže hradit více.

Odkaz na legislativu: Vyhláška MMR č. 269/2015 Sb. § 2 Rozúčtování nákladů na vytápění v zúčtovací jednotce

Rozdíly v nákladech na vytápění připadající na 1 m2 započitatelné podlahové plochy nesmí překročit u příjemců služeb, kde jsou instalována měřidla podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, v zúčtovací jednotce hodnotu o 20 % nižší a hodnotu o 100 % vyšší oproti průměru zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím období. Pokud dojde k překročení přípustných rozdílů, provede poskytovatel služeb úpravu výpočtové metody u příjemců služeb, u nichž došlo k překročení některé stanovené hranice. U ostatních příjemců služeb se vychází pouze z náměrů měřidel podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění. Poskytovatel služeb provede úpravu výpočtové metody takto

Průměrný náklad na m2 = celkové náklady objektu v Kč/celková plocha v m2

Minimální náklad činí 20% pod průměrným nákladem objektu na m2 = Průměrný náklad na m2 x koeficient 0,8

Maximální náklad činí 100% nad průměrným nákladem objektu na m2 = Průměrný náklad na m2 x koeficient 2

V případě dalších dotazů mě neváhejte kontaktovat." Jarmila Trčková ista.cz

Zdroj foto: www.pixabay.com


Mohlo by vás zajímat

Směrnice EED – nové povinnosti pro SVJ

Směrnice EED – nové povinnosti pro SVJ

Směrnice Evropské unie o energetické účinnosti (EED) může pro SVJ představovat komplikaci v již tak složitém procesu. Od 1. ledna 2022 musí být koncoví uživatelé informováni o své spotřebě jednou měsíčně.

Jak spravovat nemovitosti efektivně? Lekvi pomůže

Jak spravovat nemovitosti efektivně? Lekvi pomůže

Pečovat o nemovitost správně zabere obrovské množství času. Je třeba řešit obrovské množství problémů, ať už aktuálních, nebo dlouhodobých, což je spíš práce pro odborníka, než pro někoho, kdo se této problematice věnuje večer po celodenní práci. Pokud nemáte dostatek času, odbornosti a konec konců i nervů, je výhodné povolat ke správě nemovitosti odborníka.