Rozúčtování tepla

Jeden soused netopí, druhý přetápí, protože k němu jde zima od netopícího souseda... Nekonečný příběh s topením a jeho rozúčtováním je opět aktuální.

Rozúčtování tepla

Sousedskou poradnu využila paní H. a píše: "V našem SVJ jeden vlastník v bytě bydlí pouze občas, a tudíž netopí, proto jeho soused musí topit nadměrně. Při rozúčtování nákladů na topení firma, která toto provádí podle Vyhl. 269/2015 Sb. ust. § 3, odst. 2a, tomu co netopil dopočítala spotřebu tepla do 100 % a jeho sousedovi, který ne vlastní vinou přetápěl, napočítala za přetápění navíc 200 %. Potom tedy bylo zaplaceno i neodebrané teplo, a užitek z toho měli ti, kteří topí nějak přiměřeně. Chtěla bych proto požádat o odborný názor, jestli je toto řešení správné, a hlavně jestli je vůči tomu, kdo byl nucen topit víc než průměrně, spravedlivé."

Odpověď dodala odbornice na rozúčtování z firmy ista.cz, Jarmila Trčková: "Myslím, že došlo spíše k nepochopení pravidel pro provedení rozúčtování nákladů na vytápění. Legislativa stanovuje minimální a maximální náklad v přepočtu na m2 započitatelné podlahové plochy. V praxi to znamená, že pokud se uživatel se svojí spotřebou pohybuje pod tímto minimálním nákladem je proveden dopočet tak, aby tyto minimální náklady hradil. Stejně to funguje i u maximálního nákladu, uživatel, který se se svojí spotřebou pohybuje nad maximální cenou na m2 nemůže hradit více.

Odkaz na legislativu: Vyhláška MMR č. 269/2015 Sb. § 2 Rozúčtování nákladů na vytápění v zúčtovací jednotce

Rozdíly v nákladech na vytápění připadající na 1 m2 započitatelné podlahové plochy nesmí překročit u příjemců služeb, kde jsou instalována měřidla podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, v zúčtovací jednotce hodnotu o 20 % nižší a hodnotu o 100 % vyšší oproti průměru zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím období. Pokud dojde k překročení přípustných rozdílů, provede poskytovatel služeb úpravu výpočtové metody u příjemců služeb, u nichž došlo k překročení některé stanovené hranice. U ostatních příjemců služeb se vychází pouze z náměrů měřidel podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění. Poskytovatel služeb provede úpravu výpočtové metody takto

Průměrný náklad na m2 = celkové náklady objektu v Kč/celková plocha v m2

Minimální náklad činí 20% pod průměrným nákladem objektu na m2 = Průměrný náklad na m2 x koeficient 0,8

Maximální náklad činí 100% nad průměrným nákladem objektu na m2 = Průměrný náklad na m2 x koeficient 2

V případě dalších dotazů mě neváhejte kontaktovat." Jarmila Trčková ista.cz

Zdroj foto: www.pixabay.com


Mohlo by vás zajímat

SOFTLINK - CEM BYTOVÉ DOMY

SOFTLINK - CEM BYTOVÉ DOMY

Jak plnit legislativu o dálkových odečtech pro bytový dům? Dnes i v budoucnosti? Máme pro Vás řešení!