Schvalujete účetní uzávěrku? Jak zkontrolovat všechny náležitosti do 5 minut

Období účetních závěrek je za námi a každý výbor SVJ, který nechce riskovat pokuty, zařadí na program nejbližšího shromáždění SVJ bod: Schválení účetní závěrky. Chystáte se i letos zvednout ruku PRO, aniž byste tušili, zda je v pořádku? Připravili jsme krátký přehled pro členy sdružení vlastníků jednotek.

Schvalujete účetní uzávěrku? Jak zkontrolovat všechny náležitosti do 5 minut

Zodpovědnost za údaje uvedené v účetní závěrce nesete vy – členové výboru SVJ. Proto je dobré, umět si zkontrolovat alespoň základní správnost tohoto dokumentu.

Co si zvládnete při účetní uzávěrce SVJ zkontrolovat sami?

1) Má účetní závěrka povinné náležitosti? (30 vteřin)

Účetní závěrka se skládá z výkazu Rozvaha, výkazu Výkaz zisku a ztráty a Přílohy v účetní závěrce. Pokud je výkaz zisku a ztráty nulový, nemusí být přiložen. Neobsahuje-li účetní závěrka všechny povinné součástí, hrozí SVJ poměrně velká pokuta.

2) Je účetní závěrka SVJ sestavena podle správné Vyhlášky? (60 vteřin)

Společenství vlastníků jednotek mají povinnost sestavovat účetní závěrku podle Vyhlášky č. 504/2002 Sb. Tato informace má být uvedena v Příloze v účetní závěrce v části Informace o použitých účetních zásadách a metodách. Často tento údaj najdete také malým písmem v Rozvaze a na Výkazu zisku a ztráty.

3) Sedí aktiva a pasiva? (30 vteřin)

Číslo uvedené v řádku Aktiva celkem se musí rovnat číslu v řádku Pasiva celkem.

4) Navazuje rozvaha aktuálního roku na rozvahu loňského roku? (60 vteřin)

Vezměte si k ruce Rozvahu z minulého roku a ověřte, že údaje ve sloupci Stav k prvnímu dni účetního období Rozvahy letošního roku jsou stejné, jako údaje ve sloupci Stav k poslednímu dni účetního období Rozvahy loňského roku. Výkazy na sebe meziročně musí navazovat.

5) Souhlasí stav financí uvedený v rozvaze s realitou? (120 vteřin)

Jako členové výboru SVJ určitě máte k dispozici přístup na své bankovní účty. Sečtěte stavy na bankovních účtech společenství vlastníků jednotek k 31. 12. a přičtěte stav hotovosti v pokladně – toto číslo zaokrouhlete na tisíce. Stejné číslo byste měli vidět na řádku B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem. Tento řádek totiž ukazuje stav finančních prostředků vašeho společenství vlastníků jednotek ke konci účetního období.

Zjistíte-li, že některý z těchto pěti bodů není v předloženém dokumentu v pořádku, máte velmi pravděpodobně vážný problém. Jde totiž o úplný základ, ve kterém chyba prostě být nemůže. V takové chvíli možná oceníte kontakt na nezávislého odborníka, který účetnictví SVJ opravdu rozumí. Stav účetnictví vašeho společenství vlastníků jednotek začněte bezodkladně aktivně řešit a velmi zvažte, zda je rozumné o takové účetní závěrce vůbec hlasovat.

Nezapomeňte, že shromáždění vlastníků jednotek rozhoduje nejen o schválení účetní závěrky SVJ, ale také o schválení zprávy o hospodaření SVJ a správě domu a o zprávě o výši a použití příspěvků na správu domu a pozemku.

Účetní uzávěrka pro SVJ v řeči paragrafů

Povinnost projednat a schválit účetní závěrku na shromáždění vlastníků určuje § 1208 písm. d) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Skutečnost, že pověří-li účetní jednotka vedením svého účetnictví jinou právnickou nebo fyzickou osobu, účetní jednotku nezbavuje odpovědnosti za vedení účetnictví je uvedena v § 5 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví.

Povinnost sestavovat účetní závěrku účetním jednotkám ukládá § 18 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a definuje, že účetní závěrka je nedílný celek, který tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha, která vysvětluje a doplňuje informace obsažené v rozvaze a výkazu zisku a ztráty.

Povinnost vést účetnictví v souladu s Vyhláškou č. 504/2002 Sb. vyplývá společenstvím vlastníků z § 2 odst. 1 písm. g Vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Obsahové vymezení položky B.III. je uvedeno v § 16 Vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Záležitostí, o nichž rozhodovat spadá do výlučné pravomoci shromáždění vlastníků jednotek jsou vymezeny v § 1208 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Záležitosti týkající se hospodaření SVJ najdete pod písm. d)

Ing. Věra Bugárová

Účetní specialista pro váš dům | Poradce pro SVJ | Lektor pro obor SVJ | Soudní znalec se specializací účetnictví SVJ

www.ucetnictvisvj.cz, https://www.linkedin.com/in/verabugarova/

Sousedé.cz - s námi máte domy v kapse

  • Revoluční platforma pro společenství vlastníků s cílem ušetřit peníze, čas a nervy.
  • Zjednodušení práce, které ocení především předseda SVJ, výbory SVJ a správce SVJ.
  • Vše důležité na jednom místě, vždy a odkudkoliv dostupné a přehledné.
  • Přehledný komunikační kanál, který umožňuje rychlou distribuci dokumentů s garancí přečtení a evidenci závad

Zaregistrujte se a vyzkoušejte náš portál SVJ. Zjednodušte si život a využijte online prostředí. Mějte váš dům v kapse.

Zdroj foto: Pixabay.com


Mohlo by vás zajímat

Jak spravovat nemovitosti efektivně? Lekvi pomůže

Jak spravovat nemovitosti efektivně? Lekvi pomůže

Pečovat o nemovitost správně zabere obrovské množství času. Je třeba řešit obrovské množství problémů, ať už aktuálních, nebo dlouhodobých, což je spíš práce pro odborníka, než pro někoho, kdo se této problematice věnuje večer po celodenní práci. Pokud nemáte dostatek času, odbornosti a konec konců i nervů, je výhodné povolat ke správě nemovitosti odborníka.

Jak řešit sousedské spory? | Díl 10 - Kolik jich v tom bytě vůbec je??

Jak řešit sousedské spory? | Díl 10 - Kolik jich v tom bytě vůbec je??

V domě si téměř nikdo na nic nestěžoval, i když to byla společnost pestrá, jak ze seriálu Byl jednou jeden dům. Z dvanácti bytů deset obývali jeho vlastníci a jen dva byli pronajaté. Bohužel nájemníci jednoho z nich postupně a se sílící intenzitou, začali narušovat ticho, pohodu, pořádek a klid v celém domě. Šlo o studenty, kterých bylo zkrátka moc a bylo je náležitě slyšet. A to téměř pořád.