Shrnutí webináře Legislativní změny v rozúčtování energií a služeb SVJ pro rok 2022

Dne 4. května 2022 proběhl webinář na téma Legislativní změny v rozúčtování energií a služeb SVJ pro rok 2022. Webinářem nás provedla Zlata Botero za Sousedé.cz a odborný obsah přednesla Jarmila Trčková ze společnosti ista Česká republika.

Shrnutí webináře Legislativní změny v rozúčtování energií a služeb SVJ pro rok 2022

Všichni posluchači dostali přístup k záznamu z webináře a vy, kteří jste jej nestihli nezoufejte, můžete jej shlédnout na našem youtube kanále.

Ve výkladu jsme se zabývali:

 • Přehledem legislativy
 • Co legislativa neřeší
 • Vyúčtování v praxi, jeho náležitosti ve vztahu k reklamacím a řešení sporů
 • Odpovědi na dotazy posluchačů

Zákonné úpravy o které jsme výklad opřeli:

 • Zákon č. 67/2013 Sb. (Zákon o službách)
 • Novelizace zákona č. 67/2013 Sb. - zákon č. 104/2015 Sb. (tam kde je povinnost měřit je rozúčtování provedeno dle instalovaných přístrojů), Další novelizace je v legislativním procesu, předpokládaná účinnost od 1.1.2023
 • Vyhláška MMR č. 269/2015 Sb. - (nahrazuje vyhlášku č. 372/2001 Sb.)
 • Novelizace vyhlášky č. 376/2021 Sb. (účinnost od 2.11.2021 (výjimky a přechodné ustanovení), Bude mít dopad až na vyúčtování za zúčtovací období 1.1.-31.12.2022 k zákonu č. 67/2013 Sb. a vyhlášce č. 269/2015 Sb. byl vydán MMR podrobný metodický pokyn (aktualizace 15.12.2017)

Dotazy, které jsme dostali a zvládli jsme v závěru webináře odpovědět a jsou součástí záznamu jako bonus:

 • Jaký je správný postup při rozúčtování nákladů na teplo, když se na konci roku zjistí že kalorimetr v jednotce nefunguje (display nesvítí) a není možné z měřiče dostat jakýkoliv odečet?

 • Do kdy byl termín pro doručení vyúčtování za rok 2021? Byla to sobota 30.4.2022 nebo až pondělí 2.5.2022 - Dle zákona 30.4.2022

 • Je povinnost měřidla po několika letech vyměňovat? Pokud ano, po kolika letech?

 • Měsíční vyúčtování od roku 2023 musí být ve spotřebovaných jednotkách (GJ, m3, atd) nebo v Kč? Pokud v Kč, jak to má být, když to nejde v průběhu roku spočítat? Ceny nejsou známé až do ročního vyúčtování od dodavatele.

 • Budeme muset zasílat měsíční stavy měřidel i když je uživatel nebude chtít ?

 • Vyhláška mluví o jednotce GJ, lze namísto GJ používat kWh, pokud bytový měřič měří v kWh?

 • Je to někde dohledatelné v zákoně nebo vyhlášce?

 • Máme poměrová měřidla na radiátorech IRTN v bytech, ale ve společných prostorách (prádelna, sušárna) nemáme. Jsme povinni nainstalovat měřiče i ve spol. Prostorách?

 • Je, prosím, stanovení rozúčtování tepla a nákladů za ohřev TV závazné nebo je možné si jej na základě rozhodnutí shromáždění pro jednotlivé jednotky upravit?

 • Informace = "měsíční přehled" o spotřebě se týká i SV (studené vody)? - netýká

V případě dotazů se neváhejte obrátit přímo na přednášející paní Trčkovou ze společnosti ista Česká republika nebo napište nám na portál na email zlata.botero@sousede.cz

Těšíme se na potkávání při dalších vzdělávacích webinářích, navštivte náš kalendář akcí a odebírejte náš youtube kanál.

Za tým Sousedé.cz

Zlata Botero Vašková


Mohlo by vás zajímat