Shrnutí webináře Legislativní změny v rozúčtování energií a služeb SVJ pro rok 2022

Dne 4. května 2022 proběhl webinář na téma Legislativní změny v rozúčtování energií a služeb SVJ pro rok 2022. Webinářem nás provedla Zlata Botero za Sousedé.cz a odborný obsah přednesla Jarmila Trčková ze společnosti ista Česká republika.

Shrnutí webináře Legislativní změny v rozúčtování energií a služeb SVJ pro rok 2022

Všichni posluchači dostali přístup k záznamu z webináře a vy, kteří jste jej nestihli nezoufejte, můžete jej shlédnout na našem youtube kanále.

Ve výkladu jsme se zabývali:

 • Přehledem legislativy
 • Co legislativa neřeší
 • Vyúčtování v praxi, jeho náležitosti ve vztahu k reklamacím a řešení sporů
 • Odpovědi na dotazy posluchačů

Zákonné úpravy o které jsme výklad opřeli:

 • Zákon č. 67/2013 Sb. (Zákon o službách)
 • Novelizace zákona č. 67/2013 Sb. - zákon č. 104/2015 Sb. (tam kde je povinnost měřit je rozúčtování provedeno dle instalovaných přístrojů), Další novelizace je v legislativním procesu, předpokládaná účinnost od 1.1.2023
 • Vyhláška MMR č. 269/2015 Sb. - (nahrazuje vyhlášku č. 372/2001 Sb.)
 • Novelizace vyhlášky č. 376/2021 Sb. (účinnost od 2.11.2021 (výjimky a přechodné ustanovení), Bude mít dopad až na vyúčtování za zúčtovací období 1.1.-31.12.2022 k zákonu č. 67/2013 Sb. a vyhlášce č. 269/2015 Sb. byl vydán MMR podrobný metodický pokyn (aktualizace 15.12.2017)

Dotazy, které jsme dostali a zvládli jsme v závěru webináře odpovědět a jsou součástí záznamu jako bonus:

 • Jaký je správný postup při rozúčtování nákladů na teplo, když se na konci roku zjistí že kalorimetr v jednotce nefunguje (display nesvítí) a není možné z měřiče dostat jakýkoliv odečet?

 • Do kdy byl termín pro doručení vyúčtování za rok 2021? Byla to sobota 30.4.2022 nebo až pondělí 2.5.2022 - Dle zákona 30.4.2022

 • Je povinnost měřidla po několika letech vyměňovat? Pokud ano, po kolika letech?

 • Měsíční vyúčtování od roku 2023 musí být ve spotřebovaných jednotkách (GJ, m3, atd) nebo v Kč? Pokud v Kč, jak to má být, když to nejde v průběhu roku spočítat? Ceny nejsou známé až do ročního vyúčtování od dodavatele.

 • Budeme muset zasílat měsíční stavy měřidel i když je uživatel nebude chtít ?

 • Vyhláška mluví o jednotce GJ, lze namísto GJ používat kWh, pokud bytový měřič měří v kWh?

 • Je to někde dohledatelné v zákoně nebo vyhlášce?

 • Máme poměrová měřidla na radiátorech IRTN v bytech, ale ve společných prostorách (prádelna, sušárna) nemáme. Jsme povinni nainstalovat měřiče i ve spol. Prostorách?

 • Je, prosím, stanovení rozúčtování tepla a nákladů za ohřev TV závazné nebo je možné si jej na základě rozhodnutí shromáždění pro jednotlivé jednotky upravit?

 • Informace = "měsíční přehled" o spotřebě se týká i SV (studené vody)? - netýká

V případě dotazů se neváhejte obrátit přímo na přednášející paní Trčkovou ze společnosti ista Česká republika nebo napište nám na portál na email zlata.botero@sousede.cz

Těšíme se na potkávání při dalších vzdělávacích webinářích, navštivte náš kalendář akcí a odebírejte náš youtube kanál.

Za tým Sousedé.cz

Zlata Botero Vašková


Mohlo by vás zajímat

Čisticí rohože usnadní úklid bytových domů

Čisticí rohože usnadní úklid bytových domů

Ve velkých městech nachází svůj domov většina mladých lidí, ale i řada rodin a seniorů v různě velkých bytech v centru, častěji pak v panelácích na okraji. Bytové domy nejsou výjimkou ani v malých městech a na vesnicích. Je jedno, zda lidé byt vlastní, nebo jsou v pronájmu. V domě nejsou sami a se svými sousedy mají společné prostory, o které se musí starat. A tady může někdy nastat kámen úrazu. Jaké existují možnosti úklidu společných prostor?