Skončila vašemu SVJ fixace elektřiny a plynu? Jak vybírat nového dodavatele elektřiny a plynu v čase zastropování?

Pro celý rok 2023 platí maximální ceny elektřiny a plynu. To znamená, že žádný zákazník nebude platit vyšší ceny, než je 3 koruny za kilowatthodinu plynu a 6 korun za kilowatthodinu elektřiny. Jak má v současné době vybírat SVJ dodavatele energií a na co si dát pozor?

Skončila vašemu SVJ fixace elektřiny a plynu? Jak vybírat nového dodavatele elektřiny a plynu v čase zastropování?

Trh s elektřinou a plynem nyní prochází obrovskou transformací. Vše se stále mění a co platilo, se mění. V roce 2023 je situace zcela specifická, neboť kvůli rostoucím cenám energií hrozilo zhroucení trhu. Vláda tedy stanovila maximální ceny energií, zbytek hodlá dodavatelům energií kompenzovat. Cenový strop byl stanoven jako 3 koruny za kilowatthodinu plynu a 6 korun za kilowatthodinu elektřiny plus regulovaná složka, proto se výsledná cena elektřiny a plynu může u každého lišit. Dodavatelé v tento okamžik nabízeli vesměs cenu, která byla mnohem vyšší než cenový strop. Cenový strop je přitom přislíben pouze pro rok 2023, vzhledem ke klesajícím cenám elektřiny nebude v roce 2024 zřejmě potřeba.

Proč vzrostla cena elektřiny a plynu v roce 2022?

Na masivním zvýšení cen elektřiny v roce 2022 se podepsalo hned několik vlivů, které se seběhly v jeden moment. Velký vliv má dekarbonizace energetiky, o kterou usiluje Evropská unie, a růst ceny emisní povolenky, které si musí zakupovat všichni velcí znečišťovatelé. Ačkoliv se původně o emisní povolence uvažovalo pouze jako o nástroji, díky kterému se bude prodražovat výroba „špinavé“ elektřiny a který bude naopak pomáhat, aby se elektřina vyráběla tedy stále čistějším způsobem, nyní mohou s povolenkami obchodovat i jiné subjekty, než tito znečišťovatelé, což má vliv na cenu povolenky. Elektřina by se měla vyrábět z obnovitelných zdrojů, ty jsou bohužel nestabilní a nedokáží v určitý moment zabezpečit odpovídající výkon. V poslední dekádě se Evropská unie zbavila třetiny instalovaného výkonu, který poskytuje stabilní dodávky elektřiny. Na začátku loňského roku se jako další vliv přidala válka na Ukrajině. Elektřina se v současné době vyrábí také z plynu, jehož cena vzrostla, neboť Rusko výrazně omezovalo dovoz plynu do Evropy. Plynové elektrárny se v současné době využívají nejčastěji jako tzv. závěrné elektrárny, tedy elektrárny, které dokáží nejlépe vykrýt výkyv spotřeby elektřiny a její okamžitou potřebu. Cena elektřiny, kterou tyto elektrárny vyrobily, byla tedy velmi vysoká, což ovlivňovalo celkovou cenu elektřiny. Proto se v srpnu 2022 vyšvihla cena elektřiny až na 1000 EUR za megawatthodinu. Od té doby její cena klesá, na vývoji se podepsalo několik vlivů.

Jaký bude vývoj ceny energií v roce 2023?

Odborníci jsou, co se dalšího vývoje ceny elektřiny a plynu, mírně optimističtí, ale velký návrat k cenám v roce 2020 se neočekává. Naopak je jasné, že zejména ceny elektřiny budou značně volatilní a že můžeme čekat různé propady a nárůsty. Vlády začaly situaci v energetice řešit, řeší se i na úrovni Evropské unie. Evropa se dokázala osvobodit od ruského plynu a najít dostatečné alternativy. Ve Francii začaly fungovat jaderné elektrárny, pro které nebylo loni dostatek vody na chlazení. Na druhou stranu Evropská unie nehodlá od vytyčené cesty k Evropě bez emisí ustoupit, zároveň se do obchodu s emisními povolenkami mohou zapojit i různé subjekty, takže její cena je stále vysoká. Ceny elektřiny by přesto měly klesat. Očekává se, že dojde k určité transformaci trhu, na které se bude podílet také stát svými zásahy – chystaná je například změna modelu cenotvorby. Nový model cenotvorby elektřiny může být založen na dvou typech zdrojů (např. dotovaných a nedotovaných). Součástí revize závislosti ceny elektřiny na ceně zemního plynu.

Cenový strop chrání jen v roce 2023

Dodavatelé energií nabízejí úvazky na dobu určitou, kdy je po dobu trvání úvazku cena energií fixovaná a smlouvu nelze vypovědět, za odchod se platí pokuta. Dále se nabízejí smlouvy na dobu neurčitou, kdy není cena energie garantovaná, ale smlouvu lze vypovědět kdykoliv s tříměsíční výpovědní lhůtou. Zatímco dříve platilo, že je výhodné si ceny energií fixovat a vědět, kolik v nejbližší době za elektřinu a plyn zaplatíte, nyní jsou vzhledem k zastropování cen zřejmě výhodnější úvazky na dobu neurčitou, kdy je zákazník chráněn maximální cenou elektřiny a plynu, přitom může odejít kdykoliv, když se vyskytne výhodnější nabídka. Pokud by si nyní fixoval cenu elektřiny a plynu na delší období, po ukončení zastropování by musel platit plnou cenu, kterou mají nyní dodavatelé elektřiny a plynu v cenících. A ta je v některých případech jednou tak vysoká, než je maximální zastropovaná cena.

Nabídky pod cenovým stropem. Má smysl fixace?

Na začátku roku 2023 se objevilo několik nabídek elektřiny a plynu od největších dodavatelů, u kterých se platí cena pod stropem. Má smysl o těchto nabídkách uvažovat? Nejprve přišla s nabídkou elektřiny pod cenovým stropem společnost E.ON, té se musí zákazníci upsat na tři roky, což nelze při nejlepší vůli doporučit, takto by zákazník dodavatele přeplatil o deseti tisíce. Dále šlo o nabídku plynu od innogy na jeden rok, kdy už šlo o fixaci uvažovat. Cenový strop začali postupně bořit i další dodavatelé, například Centropol, nebo následně E.ON, který nabídl cenu pod stropem i pro zákazníky se smlouvou na dobu neurčitou. Lze očekávat, že se následně rozhoupají i ostatní dodavatelé a představí další nabídky po cenovým stropem.

Zdroj foto: Pixabay

______________________________________________________________________

CO VŠE MŮŽETE SE SOUSEDÉ.CZ ZÍSKAT:


Mohlo by vás zajímat

Webinář: Budoucnost FVE pro bytové domy

Webinář: Budoucnost FVE pro bytové domy

Portál sousedé.cz si pro Vás připravil další ze série vzdělávacích webinářů společně se svými odbornými experty na nejrůznější témata týkající se vedení a správy SVJ

Čisticí rohože usnadní úklid bytových domů

Čisticí rohože usnadní úklid bytových domů

Ve velkých městech nachází svůj domov většina mladých lidí, ale i řada rodin a seniorů v různě velkých bytech v centru, častěji pak v panelácích na okraji. Bytové domy nejsou výjimkou ani v malých městech a na vesnicích. Je jedno, zda lidé byt vlastní, nebo jsou v pronájmu. V domě nejsou sami a se svými sousedy mají společné prostory, o které se musí starat. A tady může někdy nastat kámen úrazu. Jaké existují možnosti úklidu společných prostor?