Solární panely na bytovém domě. Jaké překážky čekají na SVJ?

Aktuální zvyšování cen za elektřinu znovu otvírá téma solárních panelů a fotovoltaiky obecně. O tento způsob výroby elektrické energie se začaly zajímat i bytová družstva a společenství vlastníků. Jak tohoto řešení mohou docílit?

Solární panely na bytovém domě. Jaké překážky čekají na SVJ?

Na co určitě nezapomenout

Na výstavbu fotovoltaického systému lze využít státní podpory v rámci programu (Nová zelená úsporám)[https://novazelenausporam.cz/] nebo (Integrovaného regionálního operačního programu (IROP))[https://irop.mmr.cz/cs/]. Nejvýhodnější je fotovoltaika na klíč: na střechu se instalují solární panely a vytvoří se jedno odběrné místo, které vyžaduje vytvoření mikrosítě. Bytový dům jako celek nakupuje elektřinu od jedné firmy. Distributor má pouze informaci, kolik elektřiny spotřeboval dům jako celek, nikoliv jednotlivé byty. Spotřebu jednotlivých bytových jednotek poté rozúčtovává samotné Družstvo nebo SVJ.

Jak je to se souhlasem vlastníků bytových jednotek?

Problémem může být získání souhlasu vlastníků bytových jednotek, protože s takovou úpravou musí souhlasit většina členu Družstva nebo SVJ (jednodušší situaci má investor, který byty staví, ten si o tom rozhodne sám a kupující se rozhodnou, jestli v daném domě chtějí bydlet nebo ne).

Připravte se na byrokratické překážky

Existuje několik byrokratických překážek, které komplikují výstavbu, a to je například neúplná definice role aktivního spotřebitele energie. Tím se rozumí jednotlivec nebo skupina vyrábějící elektřinu, tato činnost ale není předmětem jejich podnikání. Z toho plyne právo působit na energetickém trhu bez nutnosti vlastnit licenci. Samotná úprava pramení z Evropské unie, konkrétně návrh novely směrnice č. 2009/72/ES, o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a návrh novely směrnice č. 2009/28/ES, o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů. Institut aktivního spotřebitele je možné nalézt v zák. č. 458/2000 Sb., energetickém zákoně. Ustanovení § 23 odst. 1 písm. b) stanovuje výrobci právo dodávat jím vyrobenou elektřinu ostatním účastníkům trhu s elektřinou přímým vedením. Přímým vedením se pak rozumí vedení elektřiny mezi výrobnou a místem spotřeby bez využití přenosové nebo distribuční soustavy. Předpokládá se přitom, že výrobce může primárně tuto elektřinu spotřebovat sám. Případné přebytky pak může dodávat svým zákazníkům i bez využití přenosové či distribuční soustavy. Výrobci, který dodává elektřinu přímým vedením, však zákon ukládá stejné povinnosti, jaké má obchodník s elektřinou v § 30 odst. 2 zák. č. 458/200 Sb. Splnění těchto podmínek je pro mnohé obrovskou komplikací, kterou někteří nejsou schopni překonat.

Cenové podmínky

Velmi záleží na ton, jaký systém fotovoltaiky si dané SVJ nebo BD pořídí, zároveň se od toho odvíjí i to, kolik ušetří. Fotovoltaika jako taková má cenou relativně nízkou, ale baterie k tomu potřebné s cenou zatím tolik neklesly. Návratnost tedy záleží na výši investice, to ale dopředu není možné přesně uvést (u fotovoltaiky to jsou zhruba 4 roky, u baterie kolem 10 let – celkově se tedy návratnost počítá na 10–15 let od pořízení). Fotovoltaika na klíč by se měla pohybovat mezi 450-500 tisíci korun.

Postup SVJ

Jak již bylo výše zmíněno, většina všech členů SVJ nebo BD musí odhlasovat pořízení fotovoltaiky. To je klíčové pro další postup, bez něj se Společenství ani Družstvo nemůže posunout dále a solární panely nainstalovat. Poté se SVJ obrátí na příslušnou společnost, která dodání fotovoltaiky poskytuje – ta buď žádost o dotaci vyřídí za SVJ nebo si o ni zažádá SVJ samo skrze výše vypsané programy. V neposlední řadě musí SVJ splnit výše uvedené podmínky (§ 30 odst. 2 zák. č. 458/2000 Sb.).

Veškeré právní problémy pro vás vyřeší AK Drha. Ať už řešíte problémy v SVJ, nebo jinde.

Zdroj foto: Pixabay.com


Mohlo by vás zajímat