Sousedé a nový občanský zákoník – I/ Sousedské vztahy

Vzhledem k aktuálnímu dění na politické scéně a plánovaným změnám v Občanském zákoníku, jsme pro vás společně s kolegy připravili seriál vybraných situacích, které se vás jako "sousedů" nebo majitelů bytových jednotek mohou týkat.

Sousedé a nový občanský zákoník – I/ Sousedské vztahy

Jeden z nejzásadnějších právních předpisů České republiky, který definuje základní práva a povinnosti každého člověka ve vztahu k ostatním, občanský zákoník, prochází změnou. Jedná se přitom o změnu poměrně zásadní – přestože byl předpis přijatý původně v roce 1964 několikrát novelizován, dílčí úpravy nikdy nebyly schopny postihnout potřeby, které se objevily zejména po roce 1989.

Bude-li nový civilní kodex definitivně přijat, čeká Čechy, Moravany a Slezany spousta změn. Pokusíme se vám přiblížit některé z nich, které se týkají sousedských vztahů. A o tom, že bývají vztahy mezi sousedy velmi často pošramocené, ať už je důvodem cokoli, svědčí výsledky průzkumu, který uspořádal server Sousedé.cz: téměř polovina lidí buď nemá svého souseda v lásce, nebo je ráda, když se s ním nepotkává.

Pan Rohlínek jezdí pravidelně každý týden na chalupu v Posázaví, kterou v osmdesátých letech postavili jeho rodiče. Spokojený je tam on i zbytek rodiny – v klidu si tam odpočinou od velkoměstského ruchu. Nerudný soused, vlastník sousedního pozemku, mu však v posledních dnech dojem z pobytů u Sázavy kazí. Větve jeho staré jabloně přerůstají přes plot až k Rohlínkovým. To by takový problém nebyl, smůla je, že kousek od plotu mají Rohlínkovi vybudované posezení s grilem, který pan Rohlínek vlastnoručně vystavěl. Soused ale přerůstající větve prořezat nechce. Co bude moci pan Rohlínek udělat, pokud zákonodárci přijmou nový občanský zákoník?

V současném zákoníku není zakotveno, jak se zachovat, když větve jabloně přesahují přes plot nad sousední pozemek. Správný hospodář se o svůj majetek řádně stará, pokud však pohodlný nebo zaneprázdněný majitel staré jabloně otálí s jeho prořezáním a některé části zasahují k sousedovi nebo mu kořeny ničí plot, poté, co je vlastník stromu neodstraní ani po výzvě, bude je moci ořezat soused a větve si i ponechat. Bude tak ovšem moci učinit pouze tehdy, když mu budou větve překážet.

Ovoce daleko od stromu

Současná norma neřeší ani to, jak naložit s jablky, která rostou na přesahujících větvích. Vyvozuje se tedy, že jablko patří majiteli stromu. To sice bude podle nového občanského zákoníku platit i nadále, situace se však mění v momentě, jakmile jablko spadne na sousedův pozemek. Pak bude patřit sousedovi, aniž by ho musel majiteli vrátit nebo ho vyzvat, aby si ho vyzvedl.

Pokračování seriálu vás čeká již za týden.


Mohlo by vás zajímat

Vyúčtování služeb pro SVJ už je tady! Jak na to?

Vyúčtování služeb pro SVJ už je tady! Jak na to?

Opět se blíží nejzazší termín pro vyúčtování služeb společenství vlastníků jednotek poskytnutých za předchozí kalendářní rok. Jak má správné vyúčtování SVJ vypadat a jakých chyb se vyvarovat?

SOFTLINK - CEM BYTOVÉ DOMY

SOFTLINK - CEM BYTOVÉ DOMY

Jak plnit legislativu o dálkových odečtech pro bytový dům? Dnes i v budoucnosti? Máme pro Vás řešení!