Sousedské spory: Předseda jedná proti vlastníkům

Předseda SVJ naschvál vyměnil zámky u společných prostor. Udělal to z důvodu, aby zamezil kontrole svých uskladněných soukromých věcí. Vládne domu neomezeně, nezákonně, resp. podle svých vlastních zákonů. Dokonce zfalšoval zprávu z posledního shromáždění, kde nalhal změny ohledně finanční odměny ve svůj prospěch (toto řešit ani nebylo na programu), i prezenční listinu. Dle logiky je to na jeho odvolání, nicméně některé lidi z domu ovlivňuje a ti mu stále věří. Co můžeme dělat?

Sousedské spory: Předseda jedná proti vlastníkům

ODPOVÍDÁ MGR. MATYÁŠ MOSKA, ADVOKÁTNÍ KONCIPIENT Z ARROWS ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ, S.R.O.

Řešení podobných sousedských situací je vždy nepříjemné a postup v daném případě bývá vždy obtížný. Právní řešení bývá náročné, ale právní řád myslí i na tyto situace. Máte v zásadě několik možností.

V rámci shromáždění můžete navrhnout odvolání předsedy (máte-li podporu od ostatních členů). Dále bych vám doporučil předsedu společenství písemně vyzvat, aby vám vaše podezření vyvrátil, své chování vysvětlil a případně zanechal protiprávního jednání, přičemž pokud máte podezření, že se předseda nebo členové výboru společenství skutečně dopouštějí protiprávního jednání, jak popisujete, v případě, kdy nezafungují urgence, písemná upozornění a tyto osoby budou nadále jednat v rozporu se stanovami či zákonem, pak bych vám doporučil, abyste se obrátil na orgány činné v trestním řízení s oznámením o podezření ze spáchání trestného činu podvodu či porušování povinností při správě cizího majetku.

ČLENOVÉ VÝBORU MAJÍ POVINNOST UHRADIT VZNIKLOU ŠKODU

V občanskoprávní rovině pak platí, že členové volených orgánů mají povinnost stanovenou ustanovením § 159 o. z., tj. vykonávat svoji funkci s nezbytnou loajalitou, potřebnými znalostmi a pečlivostí. Povinnost loajality zde přitom znamená při výkonu funkce vždy upřednostňovat zájmy společenství před svými vlastními, před zájmy svých blízkých apod. Pokud členové výboru či předseda svoji funkci nevykonává řádně s potřebnou loajalitou a s péčí řádného hospodáře ve smyslu § 159 o. z., vzniká jim povinnost k náhradě škody vzniklé v důsledku takového jednání.

JAK NA PŘEDSEDU, KTERÝ JEDNÁ PROTI VLASTNÍKŮM

Podle ustanovení § 1117 o. z. pak platí, že má každý spoluvlastník právo k celé věci. Toto právo je omezeno stejným právem každého dalšího spoluvlastníka. Pokud si tedy předseda počíná tak, jak popisujete, tj. na újmu právům ostatních spoluvlastníků, můžete se (stejně jako společenství) u soudu žalobním návrhem domáhat, aby takového jednání zanechal.


Mohlo by vás zajímat

Vyúčtování služeb pro SVJ už je tady! Jak na to?

Vyúčtování služeb pro SVJ už je tady! Jak na to?

Opět se blíží nejzazší termín pro vyúčtování služeb společenství vlastníků jednotek poskytnutých za předchozí kalendářní rok. Jak má správné vyúčtování SVJ vypadat a jakých chyb se vyvarovat?

SOFTLINK - CEM BYTOVÉ DOMY

SOFTLINK - CEM BYTOVÉ DOMY

Jak plnit legislativu o dálkových odečtech pro bytový dům? Dnes i v budoucnosti? Máme pro Vás řešení!