Sousedské spory: Předseda jedná proti vlastníkům

Předseda SVJ naschvál vyměnil zámky u společných prostor. Udělal to z důvodu, aby zamezil kontrole svých uskladněných soukromých věcí. Vládne domu neomezeně, nezákonně, resp. podle svých vlastních zákonů. Dokonce zfalšoval zprávu z posledního shromáždění, kde nalhal změny ohledně finanční odměny ve svůj prospěch (toto řešit ani nebylo na programu), i prezenční listinu. Dle logiky je to na jeho odvolání, nicméně některé lidi z domu ovlivňuje a ti mu stále věří. Co můžeme dělat?

Sousedské spory: Předseda jedná proti vlastníkům

ODPOVÍDÁ MGR. MATYÁŠ MOSKA, ADVOKÁTNÍ KONCIPIENT Z ARROWS ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ, S.R.O.

Řešení podobných sousedských situací je vždy nepříjemné a postup v daném případě bývá vždy obtížný. Právní řešení bývá náročné, ale právní řád myslí i na tyto situace. Máte v zásadě několik možností.

V rámci shromáždění můžete navrhnout odvolání předsedy (máte-li podporu od ostatních členů). Dále bych vám doporučil předsedu společenství písemně vyzvat, aby vám vaše podezření vyvrátil, své chování vysvětlil a případně zanechal protiprávního jednání, přičemž pokud máte podezření, že se předseda nebo členové výboru společenství skutečně dopouštějí protiprávního jednání, jak popisujete, v případě, kdy nezafungují urgence, písemná upozornění a tyto osoby budou nadále jednat v rozporu se stanovami či zákonem, pak bych vám doporučil, abyste se obrátil na orgány činné v trestním řízení s oznámením o podezření ze spáchání trestného činu podvodu či porušování povinností při správě cizího majetku.

ČLENOVÉ VÝBORU MAJÍ POVINNOST UHRADIT VZNIKLOU ŠKODU

V občanskoprávní rovině pak platí, že členové volených orgánů mají povinnost stanovenou ustanovením § 159 o. z., tj. vykonávat svoji funkci s nezbytnou loajalitou, potřebnými znalostmi a pečlivostí. Povinnost loajality zde přitom znamená při výkonu funkce vždy upřednostňovat zájmy společenství před svými vlastními, před zájmy svých blízkých apod. Pokud členové výboru či předseda svoji funkci nevykonává řádně s potřebnou loajalitou a s péčí řádného hospodáře ve smyslu § 159 o. z., vzniká jim povinnost k náhradě škody vzniklé v důsledku takového jednání.

JAK NA PŘEDSEDU, KTERÝ JEDNÁ PROTI VLASTNÍKŮM

Podle ustanovení § 1117 o. z. pak platí, že má každý spoluvlastník právo k celé věci. Toto právo je omezeno stejným právem každého dalšího spoluvlastníka. Pokud si tedy předseda počíná tak, jak popisujete, tj. na újmu právům ostatních spoluvlastníků, můžete se (stejně jako společenství) u soudu žalobním návrhem domáhat, aby takového jednání zanechal.


Mohlo by vás zajímat

Jak mají vypadat a co mají obsahovat zápisy ze schůzí SVJ a BD

Jak mají vypadat a co mají obsahovat zápisy ze schůzí SVJ a BD

Máte na starosti důležitou funkci ve vašem společenství vlastníků jednotek nebo bytovém družstvu? Nebo potřebujete z nějakého důvodu nahlédnout do zápisu ze schůzí, či jednání orgánu SVJ, ať už výboru, kontrolní komise nebo představenstva SVJ? Následující řádky vám prozradí, co vše musí obsahovat tyto zápisy a jak do nich nahlédnout.

Vyzkoušeli jsme online hlasování a z výsledku jsme byli překvapeni!

Vyzkoušeli jsme online hlasování a z výsledku jsme byli překvapeni!

Hlasování per rollam online stále ještě pro mnohé představuje strach z neznáma. Proto jsme oslovili profesionálního předsedu SVJ, který s online hlasováním zkušenosti má, aby nám je popsal. Nejlepší na tom všem prý je, že všichni zjistili, že to jde i jinak – uvědomili si, kolik vlastně ušetří peněz a hlavně času. Navíc ani nemusí řešit usnášeníschopnost – protože pohodlně odhlasuje každý.