Subregulace vytápění po zateplení domu: Další logický krok k úsporám

Zateplení jako cesta k úsporám za teplo na vytápění? Ano, ale… podle analýzy z roku 2014 je zhruba polovina domů v Česku zateplená špatně. A velká část obyvatel z té druhé poloviny pak nejspíš ani netuší, že potenciál úspor je ještě vyšší. Po zateplení domu a výměně oken je vhodné zaměřit se na subregulaci vytápění. Dosáhnete nezanedbatelných úspor i zdravějšího vnitřního prostředí v domě.

Subregulace vytápění po zateplení domu: Další logický krok k úsporám

Po zateplení domu a výměně starých netěsnících oken za okna nová se změní tepelně-fyzikální vlastnosti domu. Pokud je ale dům napojený na centrální zdroj, odebírá stále stejné množství tepla. Bez ohledu na to, že se po zateplení výrazně snížily tepelné ztráty objektu. Vstupu tepla do vnitřních rozvodů domu nezabrání ani uzavřené termostatické hlavice v jednotlivých bytových jednotkách.

Pokud se tedy nechá otopná soustava v domě bez úprav, obyvatelé dosáhnou jen na část úspor, které by jinak mohli získat.

Kromě toho také dochází k přetápění, respektive nedotápění některých částí domu, a to kvůli nízkému průtoku otopné vody. Přetápěné jsou po zateplení velmi často byty v nižších patrech, jež mají lepší termoizolační vlastnosti. Obyvatelé těchto bytů pak tlumí vytápění pomocí termostatických hlavic, čímž snižují průtok otopné vody a zvyšují její rychlost. Výsledkem jejich počínání je hluk v radiátorech a v celé soustavě a také zvýšené riziko nedotápění bytů v horních patrech.

Regulace vytápění se subregulací tepla

Díky subregulaci odebíráte jen tolik tepla, kolik potřebujete

Logickým krokem po zateplení bytového domu je tedy instalace subregulační jednotky na patu domu. Inteligentní subregulační jednotka rozpozná aktuální potřebu tepla v domě a podle toho řídí vytápění. Pokud tedy není potřeba, přebytečné teplo do domu nepustí a do oběhu vrátí část ochlazené otopné vody z radiátorů. Nevznikají tak žádné tepelné přebytky, za které by jinak obyvatelé domu zaplatili.

Přečtěte si i o dalších chytrých funkcích subregulační jednotky: Chytré vytápění: EIM upravuje dodávky tepla podle předpovědi počasí

Subregulační jednotka také hlídá, aby nedocházelo k překračování takzvaných 1/4hodinových maxim. Dům je tak po technické stránce připravený na případný přechod z „klasické“ množstevní sazby, kdy se platí za sjednané množství tepla, na výkonovou sazbu, která se účtuje podle sjednaného maximálního tepelného výkonu. Tímto přechodem, který je ale podmíněný právě instalací subregulačního zařízení, je možné dále výrazně šetřit.

Případné další úspory za teplo na vytápění se pojí s technickým stavem celé otopné soustavy. Od nedostatečné izolace hlavních ležatých rozvodů až po zanesené a zatuhlé ventily pod termostatickými hlavicemi v jednotlivých místnostech. Ale o tom zase v některém z dalších článků…

Mimochodem, k subregulaci není nutné přistupovat až po zateplení domu. Ostatně, přečtěte si, jaké zkušenosti se subregulací mají obyvatelé (původně) nezatepleného panelového domu v pražské Hostivaři.


Mohlo by vás zajímat

Whistleblowing pro organizace s více než 25 zaměstnanci

Whistleblowing pro organizace s více než 25 zaměstnanci

Návrh zákona o ochraně oznamovatelů, takzvaných whistleblowerů, ukládá povinnost zavést vnitřní oznamovací systém mimo jiné všem organizacím, které zaměstnávající více než 25 osob. Dotknout se tak může i bytových družstev nebo společenství vlastníků jednotek. A zákon počítá s citelnými sankcemi, pokud organizace svoje povinnosti nesplní. HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář proto klientům přináší své efektivní řešení FairWhistle.

Jak vytápět úsporně? Dejte šanci decentrálním zdrojům

Jak vytápět úsporně? Dejte šanci decentrálním zdrojům

Cena energií jde v poslední době strmě vzhůru, což se týká i teplárenství. Pokud chcete váš bytový dům v budoucnu vytápět úsporně, je třeba se poohlédnout po chytrém řešení, díky kterému nebudete závislí na centrální soustavě. Takové řešení přináší Bohumil Matyska ze společnosti Energo-Space consult, která se zabývá výrobou tepla a teplé užitkové vody z decentrálních zdrojů.

Anonymita obyvatel v obytných domech jako trend moderní doby i přízrak nejistoty a nebezpečí

Anonymita obyvatel v obytných domech jako trend moderní doby i přízrak nejistoty a nebezpečí

Společné soužití mnoha lidí na malém prostoru, uspěchaná doba, změny pracovních návyků. To vše jsou příčiny, které narušují rodinné vztahy a o těch sousedských nemluvě. Tyto změny vedou k anonymitě a v sousedství nevyhnutelně k obavám, nedůvěře i neochotě se podílet na společné údržbě sdíleného majetku. Pokud jste správce nebo majitel nemovitostí, přistupte k řešení této situace komplexně.