Tři možnosti jak zhodnotit volné peníze

Depozitní a investiční nástroje - Jak rozdělit peníze? - Termínovaný vklad ve hře - Investice nabízí vyšší výnosy

Tři možnosti jak zhodnotit volné peníze

Bytová družstva a společenství vlastníků jednotek mohou průběžně zhodnocovat volné peníze, které jim leží na běžném účtu.

BD a SVJ mohou využít celkem tři možnosti, kam uložit finanční prostředky, jenž se jim hromadí na bankovním kontu. Jde o běžné vkladové produkty, které jsou známy takřka každému. Jmenovitě jsou to spořicí účty, termínované vklady a otevřené podílové fondy. Každý produkt má své výhody a zákonitě s tím i nevýhody. Jedno mají společné. Oproti běžnému účtu nabízejí vyšší zhodnocení.

Depozitní a investiční nástroje

Spořicí účet a termínovaný vklad patří mezi vkladové produkty. Při zřízení předešlých typů depozit je dopředu známá úroková sazba. V případě termínovaných vkladů je nutné správně zvolit délku výpovědní lhůty.

U investic, v našem případě u otevřených podílových fondů (OPF), není výnos dopředu znám. Vyvíjí se podle aktiv, které fond nakupuje. Jako u jediného produktu, který je v tomto článku popisován, jsou OPF známy ještě jedním rizikem. Tím je změna hodnoty jistiny. Ta může být po uplynutí předem dané doby buďto vyšší a investor tak realizuje zisk, anebo nižší, což znamená ztrátu. K omezení ztrát slouží pečlivé seznámení se s daným druhem investice a dodržení doporučené délky držení.

Ostatně doba, po kterou budete mít peníze uložené na jednom z výše uvedených finančních produktů, by se měla odvíjet podle toho, kdy s penězi budete potřebovat disponovat.

Spořicí účty slouží pro uchování krátkodobé finanční rezervy. Finanční prostředky byste na něm neměli držet déle jak jeden rok. U termínovaného vkladu je délka vkladu delší. Klidně i několik let. Obecně se doporučuje alespoň tříletá doba trvání vkladu. U otevřených podílových fondů závisí na tom, o jaký typ se jedná. Doba držení tak může být od jednoho roku do deseti let.

Výše uvedené penzum je naprosté minimum, které byste měli znát v okamžiku, kdy budete chtít odložit část volných finančních zdrojů.

Jak rozdělit peníze?

Statutární orgány společenství vlastníků jednotek vesměs stojí před otázkami, jako jsou například: Kam uložit peníze a jak je rozdělit. Pro snazší pochopení si vše ukážeme na jednoduchém příkladu malého SVJ, které má 50 členů. Přesně tolik, kolik je ve společenství bytových jednotek. Členové tohoto SVJ se dohodli, že chtějí za tři roky vyměnit výtah, neboť ten stávající již dosluhuje.

Kvůli této investiční akci si členové na členské schůzi odhlasovali, že každým měsícem zaplatí do fondu oprav o jeden tisíc korun více. Ročně tak každý člen pošle družstvu 12 tisíc korun. Celkově tak družstvo získá od všech svých členů 600 tisíc korun. Za tři roky to bude 1,8 milionu.

Během této doby bude zapotřebí vynaložit na drobné výdaje a opravy zhruba 200 tisíc korun. V praxi mohou zvolit následující postup.

Členové SVJ posílají své peníze na bankovní účet, na který dosud pravidelně přispívali. Předseda společenství nebo jeho pověřený zástupce s plnou mocí (místopředseda, případně pověřený člen předsednictva či jiná osoba) zřídí u banky spořicí účet. Na ten mohou okamžitě od jeho založení posílat z bankovního účtu volné finanční prostředky. V rámci běžného účtu mohou zvolit funkci automatického limitu, při jehož překročení se volné finanční prostředky převedou z bankovního konta na spořicí účet. Po dovršení prvního roku bude na spořicím účtu suma 600 tisíc plus úroky. Při jednoprocentní úrokové sazbě výnosy nepřekročí částku šesti tisíc, respektive bude na spořicím kontu peněz méně, neboť finanční prostředky přibývali postupně.

Termínovaný vklad ve hře

Po roce je vhodné založit termínovaný vklad, na který se převedou finanční prostředky ze spořicího účtu. V našem případě může jít o částku až do 544 tisíc korun, což je suma, od které se odečetla třetina z 200 000 Kč držená na spořicím účtu pro potenciální opravy a výdaje).

Kladem termínovaného vkladu oproti spořicím účtu, je vyšší úroková sazba. Lepší výnosy jsou však vykoupeny výpovědní lhůtou, po kterou nelze s penězi volně nakládat. Respektive ano, ale banky toto jednání postihují finančními sankcemi.

Členové námi popisovaného SVJ musejí dobře rozvrhnout výpovědní lhůtu. Mají v zásadě dvě možnosti. Buďto každým rokem zřídí nový termínovaný vklad, na který ze spořicího účtu poukáží vklad ve výši 544 tisíc korun. Druhou možností je flexibilní změna výpovědní lhůty třeba každých šest měsíců o další vklad. Nabízí se ještě třetí možnost, kterou však banky standardně nenabízejí a to, že je zvolena například dvouletá výpovědní lhůta a současně je možné provádět předem (ne)omezený počet dílčích vkladů.

Investice nabízí vyšší výnosy

Poslední možností, jak zhodnotit peníze členů SVJ, je jejich investování v rámci otevřených podílových fondů. Zde je potřeba se detailně seznámit s rozvržením investic, délky doporučovaných dob držení investice, v investičním žargonu nazývaném investičním horizontem. V neposlední řadě je zapotřebí se obrnit proti případným poklesům hodnoty investice, která může činit od jednotek do desítek procent z původně investované částky.

Investice do podílových fondů by v našem příkladu vypadala třeba tak, že pořízení a montáž výtahu vyšla levněji oproti dřívější kalkulaci. Volné finanční prostředky se tak mohou investovat.

Článek vznikl ve spolupráci s bankou ČSOB


Mohlo by vás zajímat