Úsporný tarif a vytápění bytových domů

Zimu vyhlížejí mnozí s obrovskými obavami. Pokud totiž nepatří mezi zbylých zhruba deset procent těch, kdo mají ještě staré fixované ceny, vytápění se jim mnohonásobně prodraží. Ceny plynu a elektřiny totiž stále rostou a nic nenasvědčuje tomu, že by měl nastat opačný trend. Vláda nyní připravuje tzv. úsporný tarif. Ten by měl pomoci nejvíce domácnostem, které vytápějí pomocí plynu a elektřiny. Jak se úsporný tarif dotkne bytových domů, které provozují vlastní kotelnu, nebo mají smlouvu s teplárnou?

Úsporný tarif a vytápění bytových domů

Úsporný tarif pro elektřinu a plyn

Za teplo bychom si měli pořádně připlatit. Domácnostem, které vytápí plynem a sjednali si smlouvu s dodavatelem plynu v poslední době, se může vytápění prodražit několikanásobně. Panují tedy velké obavy, že mnoho z nás se ocitne v energetické chudobě a na vytápění nebudou mít potřebné prostředky. Vláda již před časem oznámila, že hodlá domácnostem pomoci tzv. úsporným tarifem, který zaručí, že určitou část spotřeby elektřiny a plynu budou mít za zvýhodněné ceny. Přesná podoba úsporného tarifu není doposud známá, ale již nyní je jasné, že domácnosti o něj nebudou muset nijak žádat, získají ho automaticky. Mělo by jít o fixní částku, která bude pro každého stejná bez ohledu na to, jakou měl spotřebu. Pro Ministerstvo průmyslu a obchodu je důležité skladba spotřeby plynu a elektřiny, a to, kdo kterou energií topí, ohřívá vodu, nebo na ní vaří. Tarif má být pro domácnosti také motivací šetřit, aby se „vešly“ do částky, kterou jim stát poskytne. Nad ni musí hradit elektřinu a plyn za plné částky, které mají nasmlouvány s dodavatelem elektřiny a plynu. Na topnou sezónu počítá ministerstvo s částkou 30,5 miliardy korun, které chce takto poskytnout, horní hranice příspěvku by měla činit 30 000 korun. Novela zákona, která úsporný tarif zavádí, již prošla Senátem. Úsporný tarif získají naprosto všichni, dokonce i domácnosti, které si ceny energií nasmlouvaly například před rokem a masivní zdražení energií se jich doposud nedotklo a zhruba rok ještě nedotkne.

Pomoc před topnou sezónou

Mělo jít o pomoc hlavně před topnou sezónou, ostatně právě v říjnu letošního roku má začít úsporný tarif zřejmě platit. Podle Teplárenského sdružení v České republice přitom soustavu zásobování teplem z plynu využívá půl milionu českých domácností, lokálně plynem vytápí 1,5 milionu domácností, elektřinou vyrobenou z plynu topí 41 800 domácností v ČR. Podle teplárenského sdružení jeho členové zásobují teplem dálkově 1,1 milionu domácností, jde o domácnosti, které obývají bytové domy. Jak se dotkne úsporný tarif jich? Teplárny pochopitelně musí zvýšeným cenám energií čelit a promítnout je do konečných cen tepla.

Pomoc i pro teplárny

Proti navrhovanému úspornému tarifu se tak zvedla vlna nevole právě od těch, kdo teplo do domácností dálkově dodávají: „Pan ministr Síkela asi stále nepochopil, že na teplárny je připojených 4 miliony lidí a dramatický nárůst cen emisní povolenek a teď navíc i energetických komodit není v letošních cenách tepla ještě z větší části promítnut a že na tuto situaci budou muset výrobci tepla bezprostředně reagovat. Vyzývám pana ministra, aby situaci těchto lidí okamžitě řešil, a pokud nevedou k cíli jednání s Evropskou komisí, neprodleně předložil pro příští topnou sezónu jiné řešení,“ uvedl Mirek Topolánek, předseda Teplárenského sdružení České republiky.

Tarif obdrží SVJ

Ministerstvo průmyslu a obchodu tedy muselo svůj návrh novely zákona upravit. Vzneslo do něj podporu domácností s domácími kotelnami, mezi které chce rozdělit 3,6 miliardy korun. Příspěvek na energie u domovních kotelen by měla obdržet společenství vlastníků jednotek, bytová družstva nebo podobní vlastníci kotelen. Další skupinou jsou domácnosti, které získávají teplo z tepláren. I v tomto případě by měla pomoc směřovat přímo na provozovatele tepláren. V jedné z verzí by měli získat provozovatelé tepláren 10 miliard korun na modernizaci za příslib toho, že tuto pomoc zohlední v koncových cenách pro své zákazníky. Nejde jen o teplo, ale takto by se měl řešit i centrální ohřev vody. Přesná podoba pomoci by měla být jasná již v srpnu nebo září.

Zdroj foto: Pixabay


Mohlo by vás zajímat

Čisticí rohože usnadní úklid bytových domů

Čisticí rohože usnadní úklid bytových domů

Ve velkých městech nachází svůj domov většina mladých lidí, ale i řada rodin a seniorů v různě velkých bytech v centru, častěji pak v panelácích na okraji. Bytové domy nejsou výjimkou ani v malých městech a na vesnicích. Je jedno, zda lidé byt vlastní, nebo jsou v pronájmu. V domě nejsou sami a se svými sousedy mají společné prostory, o které se musí starat. A tady může někdy nastat kámen úrazu. Jaké existují možnosti úklidu společných prostor?