V Praze dýcháme čistý vzduch díky tomu, že jsme zvolili správný způsob vytápění

Evropu zasáhly neočekávané geopolitické změny a přímá cesta k ekologickému vytápění se velmi zkomplikovala. Řešení však existuje.

V Praze dýcháme čistý vzduch díky tomu, že jsme zvolili správný způsob vytápění

Trh s energiemi v Evropě prochází restartem, proto je i nadále potřeba počítat s turbulentními cenami elektřiny a plynu. Uživatelé, kteří se nechají zlákat nabídkou společností nabízejících „výhodný“ plyn a slibujících nezávislost po odpojení od centrálního zdroje, se mohou velmi lehce stát rukojmími extrémních výkyvů cen plynu na světových trzích, jak se tomu stalo již v některých pražských částech.

Systém dálkového vytápění je stabilní a do velké míry i nezávislý na dodávkách zemního plynu z Ruska. Jeho výhodou je totiž flexibilita paliv, kdy může fungovat v rozmanitém energetickém mixu. Teplo může být vyráběno kogenerací při výrobě elektřiny, z komunálního odpadu, štěpky či z likvidace kalů anebo lze třeba využívat odpadní teplo z čistíren odpadních vod. Navíc umožňuje vyrábět teplo centrálně ve vzdálených ekologizovaných zdrojích a snižovat tak emisní zátěž ve městech.

Klimatický plán v metropoli

Velkou roli v rozhodování o budoucím zdraví obyvatel hraje způsob, jakým budeme v metropoli vytápět své domácnosti. V Pražské kotlině energii rozvádí tepny teplárenské soustavy Pražské teplárenské ze skupiny Veolia, které jsou napojeny na 34 kilometrů dlouhý externí tepelný napáječ. Pro Prahu to znamená čistý vzduch a stovky komínů, které nikdy nemusely být postaveny. Praha je napojena na dálkové vytápění, které je cestou, jak splnit do budoucna klimatický plán, který do roku 2030 připravil a prosadil náměstek primátora Petr Hlubuček /STAN/.

Pražské tepny

Klimatický plán dává Pražanům záruku, že budou dýchat čistý vzduch a Praha bude zdravým místem pro život. Teplárenskými tepnami v hlavním městě už dnes proudí energie do domovů, kanceláří, výrobních budov, škol, nemocnic i úřadů. V mnoha ohledech je tak naše hlavní město již dávno o mnoho let napřed i před jinými evropskými metropolemi.

„Hlavním zdrojem tepla pro Prahu je elektrárna v Mělníce ze skupiny ČEZ, která pokrývá přes 90 procent potřeb hlavního města. Dalším je Zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO) v Malešicích, které zajistí pět až sedm procent tepla. Naše špičkové zdroje pak zapínáme v době, kdy se teploty začnou pohybovat až kolem nuly,“ říká Martin Brůha, ředitel Pražské teplárenské. Teplárenskými tepnami tak proudí významné procento energie z nerecyklovatelného odpadu, který by jinak skončil na skládkách. ZEVO Malešice ročně smysluplně zpracuje 31 tisíc vagónů komunálního odpadu z celé Prahy a díky síti teplárenských tepen jím vyhřeje 20 tisíc domácností a několik průmyslových areálů.

Patříme k největším

Systémy dálkového vytápění najdeme ve většině vyspělých metropolí. Jsou klíčové pro splnění klimatických plánů všech velkých aglomerací. Síť tepen zásobujících naše hlavní město patří k těm největším a nejvýznamnějším.

Kromě Prahy najdeme sítě dálkového tepla například ve Skandinávii. Do rozvoje dálkového tepla výrazně investovalo v posledních letech Dánsko, kde je tímto způsobem vytápěno zhruba 50 procent všech domácností, v Kodani pak dokonce více než 90 procent. Rozvinuté jsou i systémy dálkového tepla ve Finsku, Švédsku, Německu, Rakousku či Itálii.

Zdroj obrázku: Pražská plynárenská, a.s. Teplo proudí do Prahy z Mělníka mohutným napáječem.


O společnosti

  • Společnost Pražská teplárenská a.s., která se již téměř 30 let stará o Pražskou teplárenskou soustavu a dodává teplo a teplou vodu pro Prahu a její blízké okolí, je součástí skupiny Veolia Energie ČR.

  • Dlouhodobým cílem skupiny je ekologickým a bezpečným způsobem budovat a provozovat energetickou infrastrukturu a zařízení pro města a obce.

  • Teplo a teplou vodu dodává do 560 tisíc domácností a průmyslových objektů.

  • Nabízí chytrá řešení pro bytové domy, průmyslové závody a komerční areály, jejichž cílem je optimalizovat spotřebu energie, využívat alternativní zdroje a přinášet tak úsporu nákladů.

  • V České republice Veolia působí již od počátku 90. let. Energetická divize skupiny Veolia je předním českým výrobcem a dodavatelem tepla a elektrické energie v kogeneraci a je prvním nezávislým provozovatelem sítě chladu na českém trhu.


Mohlo by vás zajímat

Jak získat úsporný tarif pro společenství vlastníků jednotek?

Jak získat úsporný tarif pro společenství vlastníků jednotek?

Vláda po několikaměsíčním čekání představila přesnější podobu tzv. úsporného tarifu, který má pomáhat domácnostem hradit vysoké účty za energie. Tento tarif bude pamatovat i na domácnosti, které neplatí za spotřebu energií přímo, ale hradí je dodavateli tepla, což jsou typicky členové společenství vlastníků, nebo družstva. Jak se mají o úsporný tarif společenství vlastníků jednotek přihlásit?