V Praze dýcháme čistý vzduch díky tomu, že jsme zvolili správný způsob vytápění

Evropu zasáhly neočekávané geopolitické změny a přímá cesta k ekologickému vytápění se velmi zkomplikovala. Řešení však existuje.

V Praze dýcháme čistý vzduch díky tomu, že jsme zvolili správný způsob vytápění

Trh s energiemi v Evropě prochází restartem, proto je i nadále potřeba počítat s turbulentními cenami elektřiny a plynu. Uživatelé, kteří se nechají zlákat nabídkou společností nabízejících „výhodný“ plyn a slibujících nezávislost po odpojení od centrálního zdroje, se mohou velmi lehce stát rukojmími extrémních výkyvů cen plynu na světových trzích, jak se tomu stalo již v některých pražských částech.

Systém dálkového vytápění je stabilní a do velké míry i nezávislý na dodávkách zemního plynu z Ruska. Jeho výhodou je totiž flexibilita paliv, kdy může fungovat v rozmanitém energetickém mixu. Teplo může být vyráběno kogenerací při výrobě elektřiny, z komunálního odpadu, štěpky či z likvidace kalů anebo lze třeba využívat odpadní teplo z čistíren odpadních vod. Navíc umožňuje vyrábět teplo centrálně ve vzdálených ekologizovaných zdrojích a snižovat tak emisní zátěž ve městech.

Klimatický plán v metropoli

Velkou roli v rozhodování o budoucím zdraví obyvatel hraje způsob, jakým budeme v metropoli vytápět své domácnosti. V Pražské kotlině energii rozvádí tepny teplárenské soustavy Pražské teplárenské ze skupiny Veolia, které jsou napojeny na 34 kilometrů dlouhý externí tepelný napáječ. Pro Prahu to znamená čistý vzduch a stovky komínů, které nikdy nemusely být postaveny. Praha je napojena na dálkové vytápění, které je cestou, jak splnit do budoucna klimatický plán, který do roku 2030 připravil a prosadil náměstek primátora Petr Hlubuček /STAN/.

Pražské tepny

Klimatický plán dává Pražanům záruku, že budou dýchat čistý vzduch a Praha bude zdravým místem pro život. Teplárenskými tepnami v hlavním městě už dnes proudí energie do domovů, kanceláří, výrobních budov, škol, nemocnic i úřadů. V mnoha ohledech je tak naše hlavní město již dávno o mnoho let napřed i před jinými evropskými metropolemi.

„Hlavním zdrojem tepla pro Prahu je elektrárna v Mělníce ze skupiny ČEZ, která pokrývá přes 90 procent potřeb hlavního města. Dalším je Zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO) v Malešicích, které zajistí pět až sedm procent tepla. Naše špičkové zdroje pak zapínáme v době, kdy se teploty začnou pohybovat až kolem nuly,“ říká Martin Brůha, ředitel Pražské teplárenské. Teplárenskými tepnami tak proudí významné procento energie z nerecyklovatelného odpadu, který by jinak skončil na skládkách. ZEVO Malešice ročně smysluplně zpracuje 31 tisíc vagónů komunálního odpadu z celé Prahy a díky síti teplárenských tepen jím vyhřeje 20 tisíc domácností a několik průmyslových areálů.

Patříme k největším

Systémy dálkového vytápění najdeme ve většině vyspělých metropolí. Jsou klíčové pro splnění klimatických plánů všech velkých aglomerací. Síť tepen zásobujících naše hlavní město patří k těm největším a nejvýznamnějším.

Kromě Prahy najdeme sítě dálkového tepla například ve Skandinávii. Do rozvoje dálkového tepla výrazně investovalo v posledních letech Dánsko, kde je tímto způsobem vytápěno zhruba 50 procent všech domácností, v Kodani pak dokonce více než 90 procent. Rozvinuté jsou i systémy dálkového tepla ve Finsku, Švédsku, Německu, Rakousku či Itálii.

Zdroj obrázku: Pražská plynárenská, a.s. Teplo proudí do Prahy z Mělníka mohutným napáječem.


O společnosti

  • Společnost Pražská teplárenská a.s., která se již téměř 30 let stará o Pražskou teplárenskou soustavu a dodává teplo a teplou vodu pro Prahu a její blízké okolí, je součástí skupiny Veolia Energie ČR.

  • Dlouhodobým cílem skupiny je ekologickým a bezpečným způsobem budovat a provozovat energetickou infrastrukturu a zařízení pro města a obce.

  • Teplo a teplou vodu dodává do 560 tisíc domácností a průmyslových objektů.

  • Nabízí chytrá řešení pro bytové domy, průmyslové závody a komerční areály, jejichž cílem je optimalizovat spotřebu energie, využívat alternativní zdroje a přinášet tak úsporu nákladů.

  • V České republice Veolia působí již od počátku 90. let. Energetická divize skupiny Veolia je předním českým výrobcem a dodavatelem tepla a elektrické energie v kogeneraci a je prvním nezávislým provozovatelem sítě chladu na českém trhu.


Mohlo by vás zajímat

Domy s vlastní kotelnou mohou ušetřit desítky tisíc na DPH. Mnoho domů o tom neví, nebo se bojí změny?

Domy s vlastní kotelnou mohou ušetřit desítky tisíc na DPH. Mnoho domů o tom neví, nebo se bojí změny?

Teplo je již řadu let zařazeno ve snížené sazbě DPH 10 % resp. 12 % od roku 2024, naproti tomu plyn a elektřina nakoupené samostatně jsou v základní sazbě 21 %. Všechny centrálně vytápěné domy nakupují vytápění a teplou vodu s nižší sazbou DPH než bytové domy s vlastní kotelnou, které si nakupují plyn či elektřinu sami. Může váš dům také ušetřit?