Vánoční sousedská soutěž 2018

Štědrý den se kvapem blíží. Věříme, že spousta z vás již má udělanou výzdobu svého bytu či domu.

Vánoční sousedská soutěž 2018

Štědrý den se kvapem blíží. Věříme, že spousta z vás již má udělanou výzdobu svého bytu či domu. U sousedů jsme také naladěni adventním časem a rozhodli jsme se pro vás připravit vánoční foto soutěž. Je to je jednoduché, vyfoťte vaši vánoční výzdobu či dekoraci. Nejoriginálnější foto vyhrává poukázku do sítě supermarketů Albert v hodnotě 1 500 Kč! Druhé místo obdrží poukázku za 1 000 Kč, a třetí místo poukázku za 500 Kč.

Soutěžit můžete od 11. 12. 2018 do 10. 01. 2019.

Hodnoceny budou jak interiérové tak exteriérové fotografie – třeba večerní rozsvícený domeček milovníků amerického stylu nebo balkonové či interiérové variace v případě bytu. Každopádně ceníme nápad, originalitu a tradici Vánoc!

Fotografie zasílejte na e-mail: s heslem VÁNOČNÍ SOUTĚŽ

Přejeme hodně štěstí :)

Pravidla k soutěži

Pořadatel

Pořadatelem soutěže je společnost SousedeCZ s. r. o.

Organizátor

Organizátorem soutěže je společnost SousedeCZ s.r.o.

Soutěžící

Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky starší 18 let.

Soutěžící je povinen respektovat tato Pravidla, dodržovat platné zákony České republiky a jednat v souladu s dobrými mravy, zejména pak soutěžit v duchu fair play. Použití nečestných a podvodných praktik k získání výhry je nepřípustné. Jakékoli porušení těchto zásad opravňuje Organizátora vyloučit příslušného Soutěžícího ze soutěže.

Výhry a výherci

1. cena:

Voucher do supermarketu Albert v hodnotě Kč 1.500,-

2. cena:

Voucher do supermarketu Albert v hodnotě Kč 1.000,-

3. cena:

Voucher do supermarketu Albert v hodnotě Kč 500,-

Pravidla Vánoční soutěže 2018

Výherci cen se stávají soutěžící, kteří zašlou na uvedený e-mail , v době trvání soutěže, tj. od 11. 12. 2018 do 10. 01. 2019, fotografii s vánoční tematikou viz zadání soutěže v úvodním textu. Hodnoceny budou pouze fotografie bez osob – v rámci GDPR o ochraně osobních a biometrických údajů. Platná odpověď je odpověď na uvedený e-mail výše, v době vypsaného trvání soutěže, obsahující jednu soutěžní fotografii. E-maily, obsahující více než jednu fotografii budou ze soutěže vyřazeny. Na e-maily příchozí po skončení termínu soutěže, nebude brán zřetel.

O prvním, druhé a třetím umístění v soutěži rozhoduje porota pořadatele soutěže, která vybere tři vítězné fotografie.

V případě, že Soutěžící získá nárok na výhru v rozporu se soutěžními Pravidly, bude diskvalifikován a výhra připadne dalšímu Soutěžícímu v pořadí.

Výherci budou kontaktováni na e-mailovou adresu, ze které zaslali svoji soutěžní fotografii.

Jména výherců, včetně vítězných fotografií, budou zveřejněna na internetových stránkách www.sousede.cz

Nepřevzaté výhry propadají Pořadateli po 30 dnech od kontaktování výherce na jeho e-mailovou adresu. Na nepřevzaté výhry nevzniká právní nárok.

Výhry v soutěži jsou předmětem daně z příjmu podle platného znění zákona.

Trvání soutěže

Soutěž bude probíhat od 11. 12. 2018 do 10. 01. 2019

Všeobecné podmínky

Účastí v soutěži vyjadřuje Soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou. Veškeré nepřevzaté výhry propadají Pořadateli soutěže.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním soutěže.

Organizátor soutěže je oprávněn bez náhrady pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž pozastavit, odvolat, anebo zrušit, či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla. Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikována na propagačních materiálech souvisejících se soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci Soutěže za jediná, úplná a konečná.

Účastí v soutěži projevuje každý Soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že Pořadatel i Organizátor soutěže jsou oprávněni bezplatně uveřejňovat jména Výherců ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech Pořadatele či Organizátora, a to bezplatně po dobu 5 let od skončení této soutěže.

Soutěžící účastí v soutěži uděluje, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu této soutěže Organizátorovi, za účelem vyhodnocení soutěže.

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele i Organizátora a všichni zaměstnanci ze spolupracujících agentur a společností a rodinní příslušníci těchto zaměstnanců v přímé linii. V případě, že se Výhercem stane taková osoba, cena se tomuto Výherci nepředá.


Mohlo by vás zajímat

Webinář: Účetní závěrka v SVJ prakticky

Webinář: Účetní závěrka v SVJ prakticky

Portál sousedé.cz si pro Vás připravil další ze série vzdělávacích webinářů společně se svými odbornými experty na nejrůznější témata týkající se vedení a správy SVJ.