Vlastní výtopna v bytovém domě?

Bojíte se stále rostoucích cen za GJ tepla a uvažujete o změně způsobu vytápění vašeho bytového domu?

Vlastní výtopna v bytovém domě?

Existuje nějaká alternativa, jak se osamostatnit od dodávek teplárenských společností, které každoročně zdražují cenu za GJ tepla? Tato skutečnost trápí stále více vlastníků bytových jednotek z různých měst a obcí.

V České republice jsou oblasti, kde se cena tepla zvedla za posledních sedm let na dvojnásobek. Očekávaný je další růst cen za teplo způsobený vývojem ceny za emisní povolenky, nutností rekonstrukce dnes již nevyhovujících rozvodů a omezování těžby uhlí.

Tepelná čerpadla, jsou řešením téměř pro každé SVJ. V některých případech je možné uspořit i polovinu nákladů ze současných cen za dodávky tepla.

Jak taková lokální výtopna s tepelnými čerpadly v domě vůbec vypadá? Je implementace takového topného zdroje složitá?

Kupodivu ve většině případů je instalace „domácí“ výtopny poměrně jednoduchá. Na patě domu, kde je přívod centrálního zdroje tepla je třeba vyhradit prostor pro vnitřní technologii tepelných čerpadel, elektrokotle a ohřívačů TUV. Vše samozřejmě záleží na velikosti topného zdroje, který se navrhuje podle energetické náročnosti domu a potřeby ohřevu TUV, ale zpravidla postačí prostor o rozloze cca 20m2 a výšce stropu 2,5m.

Technická místnost před realizací Technická místnost po realizaci

Odtud je vedeno systémové potrubí s chladivem k venkovním jednotkám tepelných čerpadel, které se nejčastěji umisťují na střechu domu. Toto propojovací vedení je možné instalovat na fasádní systém domu, popř. do prostoru výtahové šachty.

Propojovací vedení mezi venkovními a vnitřními jednotkami. Venkovní jednotky, jak bylo naznačeno, jsou zpravidla umístěny na střeše domu na speciální ocelové konstrukci.

Elektrická energie pro pohon zařízení je vedena z hlavního rozváděče do technické místnosti, kde je umístěn podružný rozváděč. Pro napájení tepelných čerpadel je dodavatelem elektrické energie poskytnuta sazba s nízkým tarifem. Vnitřní jednotky tepelných čerpadel, kde se nachází výměníky, jsou v technické místnosti napojeny dle našeho technického návrhu přímo na hlavní řád otopného systému domu, kde část kaskády je využívána pro topení i ohřev TUV a zbývající jen pro topení do systému. TUV se ohřívá většinou ve speciálních nerezových ohřívačích o objemu 1000l. Jejich počet je třeba stanovit individuelně podle technického návrhu.

Nerezové zásobníky TUV

V případě této instalace byly jako záložní zdroj použity elektrokotle, které slouží jako plná záloha za tepelná čerpadla v případě nedostatečnosti otopné soustavy. Dále slouží pro sanitování ohřívačů TUV z důvodu ochrany proti legionelle. Samozřejmostí je možnost napojení a ovládání celého systému webové rozhraní. Celý systém je tak možné sledovat přes internet. Toto je velikou výhodou při technické podpoře s nastavením dílčích parametrů nebo při diagnostice. Další výhodou je možnost dálkového odečtu spotřebované a vyrobené energie. Systém vyniká i dalšími funkcemi, které by však byly nad rámec tohoto článku. Dálkový odečet energií

Jak celou akci financovat?

KUFI INT s.r.o., která tyto výtopny s tepelnými čerpadly AC Heating realizuje, nabízí více variant, jak celý projekt zrealizovat.

První varianta je nejjednodušší a z hlediska ceny za 1GJ tepla nejefektivnější. Výtopnu si pořídí SVJ z vlastních zdrojů. V tomto případě se cena za 1 GJ vyrobeného tepla pohybuje v rozmezí 250-320Kč vč. započtení provozu záložního zdroje a stálých plateb za elektrické jištění.

Druhou variantou je částečné financování z vlastních zdrojů+pronájem technologie od dodavatele na konkrétní dobu, která bude individuálně dohodnutá podle výše vlastního vkladu.

Třetí variantou je pak čistý pronájem zařízení. V tomto případě sdružení nevynaloží jedinou korunu na zřízení takovéto výtopny a teplo nakupuje za nižší cenu než od současného dodavatele tepla. Do budoucna se může kdykoli sdružení dohodnout na odkupu technologie za zůstatkovou cenu. Další informace zjistíte přímo na stránkách www.ac-heating.cz.

**Další možné informace k tomuto tématu najdete v poradně: **


Mohlo by vás zajímat

Webinář: Budoucnost FVE pro bytové domy

Webinář: Budoucnost FVE pro bytové domy

Portál sousedé.cz si pro Vás připravil další ze série vzdělávacích webinářů společně se svými odbornými experty na nejrůznější témata týkající se vedení a správy SVJ

Čisticí rohože usnadní úklid bytových domů

Čisticí rohože usnadní úklid bytových domů

Ve velkých městech nachází svůj domov většina mladých lidí, ale i řada rodin a seniorů v různě velkých bytech v centru, častěji pak v panelácích na okraji. Bytové domy nejsou výjimkou ani v malých městech a na vesnicích. Je jedno, zda lidé byt vlastní, nebo jsou v pronájmu. V domě nejsou sami a se svými sousedy mají společné prostory, o které se musí starat. A tady může někdy nastat kámen úrazu. Jaké existují možnosti úklidu společných prostor?