Vy se ptáte, my odpovídáme: Jak rozúčtovat náklady na výtah?

Které náklady patří do vyúčtování služeb a které ne?

Vy se ptáte, my odpovídáme: Jak rozúčtovat náklady na výtah?

Provoz výtahu je nedílnou součástí bydlení v domech s byty a nebytovými prostory, jak je definováno v zákoně č. 67/2013 Sb, zákon o službách. Zákon však neposkytuje konkrétní směrnice týkající se toho, které přesné náklady lze zahrnout do nákladů spojených s provozem výtahu. Obsahuje pouze obecné záporné stanovení nákladů, které nelze do těchto služeb zahrnout (§ 2 písm. d)), jako jsou revize zařízení a součástí domu a odpisy domu, a další podobné položky.

Pokud je poskytovatelem služeb bytové družstvo nebo společenství vlastníků, je doporučeno konkrétněji specifikovat náklady zahrnované do cen služeb poskytovaných nájemcům družstevních bytů nebo vlastníkům bytů a nebytových prostorů. Toto lze provést formou vnitřního předpisu, který si pak schválíte na shromáždění SVJ nebo členské schůzi družstva.(např. směrnice, zásady).

Doporučujeme k vypracování takového předpisu nahlédnout do metodického pokynu Ministerstva pro místní rozvoj ke zmiňovanému zákonu. Tento pokyn definuje náklady na provoz výtahu jako následující:

 • Spotřebu elektrické energie na provoz výtahu (v případě, že je samostatně měřena).
 • Náklady na mazání výtahu včetně mazacích tuků a olejů.
 • Provádění drobných oprav po odborné prohlídce.
 • Seřizovací práce.
 • Vyprošťování osob z výtahu.
 • Údržbu a malé opravy k udržení provozuschopného stavu výtahu a k odstranění nepojízdnosti výtahu.
 • Čištění šachty a šachetní prohlubně.
 • Vyprošťování předmětů spadlých do prohlubně šachty nebo uvízlých v kleci.
 • Obnovu poškozených předepsaných návodů a štítků na šachetních dveřích a v kleci výtahu.
 • Opravy svítidla v kabině včetně výměny žárovky, mikrofonů nebo jiných audiovizuálních zařízení.
 • Nátěry kabiny, šachetních dveří a šachty.
 • Výměnu rozbitých skel výtahu nebo šachetních dveří.
 • Oprava malých částí pohonných jednotek (jako jsou pojistky, spínače apod.).

Náklady spojené s revizemi, středními a generálními opravami výtahu (např. výměna hnacího zařízení, lan, vodících lišt, kabiny) a náklady na modernizace a rekonstrukce výtahu, nejsou zahrnovány do ceny služby.

Bytové družstvo a společenství vlastníků mají určitý prostor pro rozhodnutí, které konkrétní náklady týkající se údržby a oprav výtahu zahrnou do nákladů na služby pro nájemce bytů. Tato náklady mohou být také hrazeny z nájemného za družstevní byt (podle § 744 Zákona o obchodních korporacích) nebo z příspěvků vlastníků jednotek na správu domu a pozemku (podle § 1180 Občanského zákoníku).

Děkujeme za dotaz

tým sousedé.cz

Zdroj foto: pixabay.com

______________________________________________________________________ CO VŠE MŮŽETE SE SOUSEDÉ.CZ ZÍSKAT:


Mohlo by vás zajímat

Co je třeba promyslet, když chce mít SVJ vstup do domu na čip

Co je třeba promyslet, když chce mít SVJ vstup do domu na čip

Čipové systémy umožňující vstup do domu nebo systémy, které jej umožňují na základě biometrických údajů (např. čtečky otisků prstů), se můžou SVJ jevit jako ideální způsob, jak zabránit přístupu cizích osob do domu. Před jejich instalací je ale třeba zvážit několik věcí. Pojďme se na ně podívat.