Vyšší sankce za protiprávní veřejné sbírky

Cílem předkládané novely je vytvoření právního předpisu, který umožní na jedné straně rozvoj veřejných sbírek a na straně druhé efektivní kontrolu jejich konání a využití jejich výtěžku tak, aby veřejnost neztratila k tomuto fenoménu důvěru.

Vyšší sankce za protiprávní veřejné sbírky

Poslanecká sněmovna na své 33. schůzi schválila ve třetím závěrečném čtení novelu zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, kterou se zavádí lepší kontrola a upravují a zjednodušují se pravidla pro pořádání veřejných sbírek. Zároveň se výrazně zvyšují sankce při zneužití sbírky.

Novela je vládním návrhem, který premiér Petr Nečas (ODS) ve Sněmovně okomentoval slovy: "Cílem předkládané novely je vytvoření právního předpisu, který umožní na jedné straně rozvoj veřejných sbírek a na straně druhé efektivní kontrolu jejich konání a využití jejich výtěžku tak, aby veřejnost neztratila k tomuto fenoménu důvěru."

Neziskové organizace na novelu čekají už několik let, protože současná praxe umožňující velké množství podvodů, poškozuje jejich dobré jméno. Novela zavádí nový sazebník pokut v částkách od 50 tisíc do půl milionu korun. Přesně také definuje 25 různých provinění, za která lze pokutu uložit. Jednotlivé skutkové podstaty jsou místo pouhého odkazu na zákonné ustanovení přímo pojmenovány. Nejvyšší pokutu až půl milionu korun bude možné uložit např. za konání sbírky bez oznámení, za pokračování sbírky i po jejím skončení, za nevedení evidence o prodeji předmětů, za zneužití výtěžku k jinému než stanovenému účelu nebo za nepředložení správného vyúčtování.

Neziskovým organizacím by novela naopak měla přinést určité administrativní zjednodušení. Nově také bude možné vyhlásit časově neomezenou sbírku, což současná právní úprava neumožňuje.

Novela nyní putuje k projednání do Senátu, její účinnost je navržena od 1. července 2012.


Mohlo by vás zajímat

Jak vytápět úsporně? Dejte šanci decentrálním zdrojům

Jak vytápět úsporně? Dejte šanci decentrálním zdrojům

Cena energií jde v poslední době strmě vzhůru, což se týká i teplárenství. Pokud chcete váš bytový dům v budoucnu vytápět úsporně, je třeba se poohlédnout po chytrém řešení, díky kterému nebudete závislí na centrální soustavě. Takové řešení přináší Bohumil Matyska ze společnosti Energo-Space consult, která se zabývá výrobou tepla a teplé užitkové vody z decentrálních zdrojů.

Anonymita obyvatel v obytných domech jako trend moderní doby i přízrak nejistoty a nebezpečí

Anonymita obyvatel v obytných domech jako trend moderní doby i přízrak nejistoty a nebezpečí

Společné soužití mnoha lidí na malém prostoru, uspěchaná doba, změny pracovních návyků. To vše jsou příčiny, které narušují rodinné vztahy a o těch sousedských nemluvě. Tyto změny vedou k anonymitě a v sousedství nevyhnutelně k obavám, nedůvěře i neochotě se podílet na společné údržbě sdíleného majetku. Pokud jste správce nebo majitel nemovitostí, přistupte k řešení této situace komplexně.