Vyúčtování nákladů na vodu aneb není kubík jako kubík

Každý, kdo bydlí v bytovém domě, ať ve společenství vlastníků, bytovém družstvu či jako nájemník, platí každý měsíc zálohy na služby jako je voda, teplo, elektřina společných částí domu, výtah a podobně. Největší náklady pak tvoří výdaje na teplo a vodu. Většina bytů má dnes již vlastní měření vody i tepla, každý rok nejpozději do konce dubna musí uživatel bytu obdržet od svého dodavatele tzv. vyúčtování skutečných nákladů.

Vyúčtování nákladů na vodu aneb není kubík jako kubík

Vyznáte se v něm? Zastavíme se dnes u vyúčtování nákladů na vodné a stočné. Pan Josef H. bydlí na malém sídlišti v okresním městě, v zahrádkářské kolonii mají s manželkou malou chatku. Na chatě má přípojku vody, s jejím dodavatelem uzavřenou smlouvu a platí přesně to, co naměří tzv. fakturační měřidlo dodavatele. Cena vody v daném městě je pro rok 2016 87,50 Kč, pan Josef odebral 62 m³ a zaplatil přesně 87,50 Kč x 62 m³. Jak jednoduché. Jenže pak dostal vyúčtování vody, které s manželkou spotřebovali v bytě, a cena za 1 m³ uvedená na vyúčtování byla najednou 98,20 Kč? Jak je to možné?

Každý bytový dům má většinou jedno společné měření dodávky vody pro všechny byty, množství dodávky je měřeno tzv. fakturačním měřidlem dodavatele a faktury za dodanou vodu hradí společenství vlastníků, bytové družstvo či vlastník domu. Jednou za rok pak proběhnou odečty spotřeby vody v bytech a podle jejich výše se pak celkové náklady rozpočítají na jednotlivé byty.

Jenže součet náměrů v bytech se vůbec nerovná celkovému dodanému množství vody od dodavatele. Jak to? Bytové vodoměry jsou tzv. poměrová měřidla, nejsou zdaleka tak přesná jako fakturační patní měřidla, mnohdy například malé množství vody při rychlém opláchnutí rukou ani měření nezachytí. Měřidla se zanáší nečistotami, a čím déle je používáme, tím může být měření nepřesnější. Pokud je celkový rozdíl mezi součtem náměrů bytových poměrových měřidel a náměru na fakturačním měřidle do 20 %, lze považovat tento rozdíl za normální. Rozdíl nákladů se pak při konečném vyúčtování promítne právě do jednotkové ceny za 1 m³, naměřený na poměrovém bytovém vodoměru.

Někdy ale může být rozdíl způsobený i jinými důvody. Máte společný neměřený odběr vody ve společných částech domu, např. pro úklid či zalévání? Pak je třeba si ohlídat, aby nikdo ze sousedů společnou vodu nezneužíval, např. na mytí auta či podobně.

A pokud zjistíte, že je rozdíl mezi součty náměrů bytových vodoměrů a náměrem na patním vodoměru skutečně velký? Pak se obraťte přímo na dodavatele s reklamací fakturačního vodoměru, nechte provést kontrolu patního vodoměru u nezávislé firmy, zkontrolujte možné úniky ve společných částech, ověřte platnost cejchování domovních vodoměrů a taky prověřte, zda ve společných stoupačkách nemáte nějaký černý odběr.

Zdroj foto:


Mohlo by vás zajímat

Shrnutí webináře Hlasování per rollam v SVJ online - přehledně, snadno a rychle

Shrnutí webináře Hlasování per rollam v SVJ online - přehledně, snadno a rychle

Dne 13. června 2022 proběhl webinář na téma “Hlasování per rollam v SVJ online - přehledně, snadno a rychle”. Webinářem nás provedla za sousedé.cz Zlata Botero, která probrala organizační část a vysvětlila právní základ. Pokračovala kolegyňka Jiřina Langová, která prošla krok za krokem praktické ovládání online nástroje. Odborné právní dotazy doplnil Martin Bareš z naší právní kanceláře ARROWS ELT Global.

Jak je to s právy přehlasovaného vlastníka v rámci SVJ

Jak je to s právy přehlasovaného vlastníka v rámci SVJ

Často se setkáváme se situací, kdy se v rámci společenství vlastníků bytových jednotek jedná na základě rozhodnutí shromáždění SVJ, jenž bylo přijato v rozporu se stanovami či zákonem. Také se jedná o případ, kdy se rozhoduje o právech vlastníků, o kterých nemá společenství vlastníků oprávnění rozhodovat. Zákon v těchto případech umožňuje přehlasovanému vlastníku jednotky, aby se domáhal vyslovení neplatnosti usnesení u soudu.

Shrnutí webináře Péče o otopnou soustavu

Shrnutí webináře Péče o otopnou soustavu

Dne 25. května 2022 proběhl webinář na téma Péče o otopnou soustavu. Webinářem nás provedla Zlata Botero za Sousedé.cz a odborný obsah přednesl ing František Basl ze společnosti Pražská teplárenská a.s.