Vyúčtování nákladů na vodu aneb není kubík jako kubík

Každý, kdo bydlí v bytovém domě, ať ve společenství vlastníků, bytovém družstvu či jako nájemník, platí každý měsíc zálohy na služby jako je voda, teplo, elektřina společných částí domu, výtah a podobně. Největší náklady pak tvoří výdaje na teplo a vodu. Většina bytů má dnes již vlastní měření vody i tepla, každý rok nejpozději do konce dubna musí uživatel bytu obdržet od svého dodavatele tzv. vyúčtování skutečných nákladů.

Vyúčtování nákladů na vodu aneb není kubík jako kubík

Vyznáte se v něm? Zastavíme se dnes u vyúčtování nákladů na vodné a stočné. Pan Josef H. bydlí na malém sídlišti v okresním městě, v zahrádkářské kolonii mají s manželkou malou chatku. Na chatě má přípojku vody, s jejím dodavatelem uzavřenou smlouvu a platí přesně to, co naměří tzv. fakturační měřidlo dodavatele. Cena vody v daném městě je pro rok 2016 87,50 Kč, pan Josef odebral 62 m³ a zaplatil přesně 87,50 Kč x 62 m³. Jak jednoduché. Jenže pak dostal vyúčtování vody, které s manželkou spotřebovali v bytě, a cena za 1 m³ uvedená na vyúčtování byla najednou 98,20 Kč? Jak je to možné?

Každý bytový dům má většinou jedno společné měření dodávky vody pro všechny byty, množství dodávky je měřeno tzv. fakturačním měřidlem dodavatele a faktury za dodanou vodu hradí společenství vlastníků, bytové družstvo či vlastník domu. Jednou za rok pak proběhnou odečty spotřeby vody v bytech a podle jejich výše se pak celkové náklady rozpočítají na jednotlivé byty.

Jenže součet náměrů v bytech se vůbec nerovná celkovému dodanému množství vody od dodavatele. Jak to? Bytové vodoměry jsou tzv. poměrová měřidla, nejsou zdaleka tak přesná jako fakturační patní měřidla, mnohdy například malé množství vody při rychlém opláchnutí rukou ani měření nezachytí. Měřidla se zanáší nečistotami, a čím déle je používáme, tím může být měření nepřesnější. Pokud je celkový rozdíl mezi součtem náměrů bytových poměrových měřidel a náměru na fakturačním měřidle do 20 %, lze považovat tento rozdíl za normální. Rozdíl nákladů se pak při konečném vyúčtování promítne právě do jednotkové ceny za 1 m³, naměřený na poměrovém bytovém vodoměru.

Někdy ale může být rozdíl způsobený i jinými důvody. Máte společný neměřený odběr vody ve společných částech domu, např. pro úklid či zalévání? Pak je třeba si ohlídat, aby nikdo ze sousedů společnou vodu nezneužíval, např. na mytí auta či podobně.

A pokud zjistíte, že je rozdíl mezi součty náměrů bytových vodoměrů a náměrem na patním vodoměru skutečně velký? Pak se obraťte přímo na dodavatele s reklamací fakturačního vodoměru, nechte provést kontrolu patního vodoměru u nezávislé firmy, zkontrolujte možné úniky ve společných částech, ověřte platnost cejchování domovních vodoměrů a taky prověřte, zda ve společných stoupačkách nemáte nějaký černý odběr.

Zdroj foto:


Mohlo by vás zajímat

Moderní řešení detekce úniku plynu v bytových jednotkách

Moderní řešení detekce úniku plynu v bytových jednotkách

Přestože v České republice žádný zákon nenařizuje povinnost detekovat nebezpečné plyny v domácnostech, je instalace detektorů důrazně doporučována. Obzvláště pak v bytových domech představuje únik plynu riziko nejen pro obyvatele dané bytové jednotky, ale celého domu.

Domy s vlastní kotelnou mohou ušetřit desítky tisíc na DPH. Mnoho domů o tom neví, nebo se bojí změny?

Domy s vlastní kotelnou mohou ušetřit desítky tisíc na DPH. Mnoho domů o tom neví, nebo se bojí změny?

Teplo je již řadu let zařazeno ve snížené sazbě DPH 10 % resp. 12 % od roku 2024, naproti tomu plyn a elektřina nakoupené samostatně jsou v základní sazbě 21 %. Všechny centrálně vytápěné domy nakupují vytápění a teplou vodu s nižší sazbou DPH než bytové domy s vlastní kotelnou, které si nakupují plyn či elektřinu sami. Může váš dům také ušetřit?