Vznik společenství vlastníků bytových jednotek: První kroky

Projekt Sousedé.cz ve spolupráci s projektem Svět-bydlení.cz vám přiblíží co nejvíce z funkčnosti a potřeb SVJ.

Vznik společenství vlastníků bytových jednotek: První kroky

Být členem společenství vlastníků bytových jednotek (SVJ) se může jevit jako další starost navíc, stačí se ale dobře informovat.

Protože vznik společenství vlastníků není záležitostí volby, ale povinnosti ze zákona, nabízí se hned v úvodu otázka, k čemu je taková instituce dobrá. Krátce řečeno, měla by usnadňovat a především zpřehledňovat systém jednotlivých spoluvlastnických podílů, umožňovat jejich ochranu a nastolit jasná pravidla.K nejdůležitějším funkcím SVJ patří společné rozhodování nebo vedení účetnictví, jeho existence se ale týká i běžného každodenního provozu a údržby domu.

Kdy vzniká společenství vlastníků bytových jednotek?

Shrňme si to, co o SVJ praví litera zákona. Společenství vlastníků bytových jednotek je ze zákona povinné, a tudíž se mu nelze za žádných okolností vyhnout. Vzniká v domě o nejméně pěti bytech, které jsou ve vlastnictví alespoň tří různých majitelů. Stane se tak v den, kdy je poslednímu majiteli katastrem nemovitostí doručena listina o nabývacím právu jednotky.

Společenství vlastníků může vzniknout buď rozprodáním jednotlivých bytů původním majitelem, nebo převodem družstevních bytů do osobního vlastnictví. Členství v SVJ pak připadá na všechny majitele bytů, členem se také automaticky stává každý další nový majitel bytu v domě.

První kroky založeného společenství vlastníků jednotek

1. Schválení stanov SVJ a volba výboru

Do šedesáti dnů ode dne vzniku Společenství vlastníků bytových jednotek (den, kdy byla doručena poslední listina o nabývacím právu jednotky) se jeho členové musejí sejít na shromáždění, kde se za přítomnosti notáře projedná několik bodů. Je třeba schválit stanovy SVJ a zvolit výbor.

Pokud se tak nestane nebo se společenství nesejde, za stanovy se považují vzorové stanovy SVJ podle nařízení vlády. Členy výboru se pak stanou ti, kteří byli vlastníky bytových jednotek v době vzniku SVJ, nebo nadpoloviční majitel společných prostor.

Tip: Návrh stanov i další důležité body raději společně předběžně projděte už před oficiální schůzí, kde obvykle nebývá čas podrobně se seznamovat s dokumenty.

2. Zápis do rejstříku SVJ

Společenství vlastníků jednotek má dalších šedesát dnů na návrh k zápisu do rejstříku společenství vlastníků. Ten by měl obsahovat nejen výpis z katastru nemovitostí, ale také schválené stanovy z prvního shromáždění a notářský zápis.

3. Registrace k dani

Zákon o vlastnictví bytů přikazuje také povinnost registrovat se do třiceti dnů u správce daně, a to ode dne, kdy SVJ začalo pobírat příjmy podrobené dani nebo mu vznikla povinnost srážet daň nebo zálohy na ni.

Nejčastější dotazy k založení SVJ:

Lze se rozhodnout, zda chci být členem SVJ? Pokud vám patří alespoň jedna bytová jednotka a ve vašem domě společenství vlastníků vzniklo, pak se jeho členem stáváte automaticky.

Může společenství vlastníků běžně fungovat a činit právní úkony, pokud ještě není zapsáno v rejstříku SVJ? Ano. Společenství vlastníků jednotek skutečně vzniká dnem doručení listiny o nabývacím právu poslednímu majiteli. Zápisem do rejstříku pouze oznamujete existenci svého SVJ.

V dalších dílech seriálu vám mimo jiné přiblížíme specifika vzniku SVJ v družstevních domech, vysvětlíme proces volby výboru a předsedy nebo objasníme náležitosti stanov a poskytneme i jejich vzor.


Mohlo by vás zajímat

Shrnutí webináře Hlasování per rollam v SVJ online - přehledně, snadno a rychle

Shrnutí webináře Hlasování per rollam v SVJ online - přehledně, snadno a rychle

Dne 13. června 2022 proběhl webinář na téma “Hlasování per rollam v SVJ online - přehledně, snadno a rychle”. Webinářem nás provedla za sousedé.cz Zlata Botero, která probrala organizační část a vysvětlila právní základ. Pokračovala kolegyňka Jiřina Langová, která prošla krok za krokem praktické ovládání online nástroje. Odborné právní dotazy doplnil Martin Bareš z naší právní kanceláře ARROWS ELT Global.

Shrnutí webináře Péče o otopnou soustavu

Shrnutí webináře Péče o otopnou soustavu

Dne 25. května 2022 proběhl webinář na téma Péče o otopnou soustavu. Webinářem nás provedla Zlata Botero za Sousedé.cz a odborný obsah přednesl ing František Basl ze společnosti Pražská teplárenská a.s.

Jak je to s právy přehlasovaného vlastníka v rámci SVJ

Jak je to s právy přehlasovaného vlastníka v rámci SVJ

Často se setkáváme se situací, kdy se v rámci společenství vlastníků bytových jednotek jedná na základě rozhodnutí shromáždění SVJ, jenž bylo přijato v rozporu se stanovami či zákonem. Také se jedná o případ, kdy se rozhoduje o právech vlastníků, o kterých nemá společenství vlastníků oprávnění rozhodovat. Zákon v těchto případech umožňuje přehlasovanému vlastníku jednotky, aby se domáhal vyslovení neplatnosti usnesení u soudu.