Webinář : Aktuální sporné otázky SVJ a BD včetně nových judikátů pohledem legislativní expertky Ministerstva spravedlnosti ČR

Akademie práva pořádá webinář na který bychom Vás rádi pozvali.

Webinář : Aktuální sporné otázky SVJ a BD včetně nových judikátů pohledem legislativní expertky Ministerstva spravedlnosti ČR

Pořadatel: Akademie práva

Přednášející: JUDr. Lucie Slavíková, PhD., Legislativní odbor Ministerstva spravedlnosti ČR, specializace na právnické osoby

JUDr. Marek Novotný, advokát, partner advokátní kanceláře

Prof. Oto Novotný a partneři, autor komentářů v oblasti bytového práva, vedoucí lektorského týmu Akademie práva

Den: pátek 6. 11. 2023 (z technických důvodů byl termín změněn z 6.11. na 30.11. 2023. Původní přístupy platí.)

V čase: 14.00 do 16.30 hodin

Kde: Online

Cena: 2.100 Kč,-Kč (Sleva pro členy portálu sousede.cz z částky je 30 %, cena po slevě tedy činí částku 1.470 Kč. Kód na slevu je SOUSEDE232)


V roce 2020 proběhly novelizace zákona o obchodních korporacích a občanského zákoníku (zákony č. 33/2020 Sb. a č. 163/2020 Sb.). Změny mají dopad i do soudní praxe a byla vydána řada nových rozhodnutí Nejvyššího soudu, ale i nižších soudů. Připravili jsme pro vás webinář, kde spolu s Lucií Slavíkovou z Ministerstva spravedlnosti ČR rozebereme aktuální situaci v této oblasti.

Zajímavá rozhodnutí a největší změny:

Už není třeba měnit stanovy při volbě předsedy, když je ve stanovách výbor – POZOR – ZATÍM JEN V ČECHÁCH!

Bude se konečně rozhodovat o neplatnosti shromáždění SVJ podle spolkové úpravy, jak chtěla důvodová zpráva k novele?

Nebo bude pořád platit, že musí být žalobce přehlasován a musí se jednat o důležitý důvod?

Může výbor SVJ vyúčtovat náklady na vyhubení štěnic (švábů aj.) v domě vlastníkovi, v jehož bytě byly zjištěny?

A kdy má výbor SVJ navrhnout nucený prodej bytu vlastníka, který porušuje své povinnosti?

Jaký je pro SVJ rozdíl, když jeho předsedu (BD nebo SRO) zastupuje statutární orgán BD nebo SRO, anebo jiná osoba?

Co vlastně po novele platí pro souběh funkcí statutárního orgánu a zaměstnance BD a SVJ? Je skutečně konec s DPP?

Co zapíše rejstřík, i když to navrhovatel nechce?

Dále se budeme věnovat zejména:

• zastupování obchodní korporace (BD nebo SRO) jako statutárního orgánu SVJ (nikoli však v BD) se řídí jen občanským zákoníkem a pokud není určena jediná osoba, jsou to všichni členové statutárního orgánu obchodní korporace; zastupovat mohou všichni, včetně zmocňování advokátů

• pokud SVJ zastupuje člen statutárního orgánu obchodní korporace, uplatní se u něj ručení podle § 159 odst. 3 občanského zákoníku, jiná osoba takovým zákonným ručitelem není

• pokud třetí osoba není v dobré víře, že zástupce SVJ při sjednávání závazku po dobu své funkce nejednal ve střetu zájmů (v rozporu se zájmy SVJ), nemá vůči ní SVJ povinnost takto sjednaný závazek splnit

• do rejstříku by měla být zapsána celá historie vzniku a zániku funkce členů statutárního orgánu, i když to není navrženo; nelze volit do funkce se zpětnou účinností

• i když je shromáždění SVJ svoláno neoprávněnou osobou, nemusí to vždy vést k neplatnosti jeho rozhodnutí (obdobně platí i pro BD)

• shromáždění SVJ může rozhodnout i o jiném znění stanov, než navrhl výbor (obdobně platí i pro BD)

• lze přiznat odměnu za výkon činnosti člena voleného orgánu i po skončení funkce a jakou

______________________________________________________________________ CO VŠE MŮŽETE SE SOUSEDÉ.CZ ZÍSKAT:


Mohlo by vás zajímat

POZVÁNKA NA VODÍKOVOU KONFERENCI, H2 HEATING 2023

POZVÁNKA NA VODÍKOVOU KONFERENCI, H2 HEATING 2023

Využití vodíkových technologií v oblasti vytápění budov. Konference se koná pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva životního prostředí, ve spolupráci s Českým plynárenským svazem, HYTEP ČR a UCEEB ČVUT v Praze.