Získání majetku do vlastnictví SVJ má svá specifika

Do naší sousedské poradny přišel další zajímavý dotaz, tentokrát na téma bezpodílového vlastnictví SVJ.

Získání majetku do vlastnictví SVJ má svá specifika

V bytovém domě chtěl developer prodat část prostoru (místnost) původně jako garáž někomu z majitelů bytů. Ukázalo se ale, že tato místnost má být použita jako technická místnost. Mohlo by ji mít SVJ v bezpodílovém vlastnictví?

Odpovídá Mgr. Jan Eisenreich z SVJpravnik.cz:

Děkuji Vám za dotaz. Pokud jej dobře chápu, chce společenství vlastníků odkoupit od developera (nebo tento prostor dnes vlastní někdo jiný?) technickou místnost s tím, že by tato technická místnost byla ve vlastnictví přímo SVJ a nikoliv v podílovém spoluvlastnictví všech jeho členů.

Tento postup je možný za dodržení určitých pravidel. Blíže tato pravidla vymezil Krajský soud v Hradci Králové č. j. 30 Ca 44/2002-16 ze dne 8. 10. 2002, případně Vrchní soud v Praze sp. zn. 11 Cmo 212/2005. I když má společenství zákonem omezenou subjektivitu, může nabývat práva a zavazovat se k povinnostem pouze za účelem zajišťování správy domu a pozemku, nabytí vlastnictví k některé z jednotek pak bude možné za předpokladu, že tato jednotka bude využita pro účely správy domu. Dovedu si představit, že takovým účelem může být třeba zřízení kanceláře výboru, archivu SVJ či pokud bude místnost sloužit k uskladnění úklidových potřeb pro spol. prostory atd.

Mgr. Jan Eisenreich

Advokátní kancelář Mgr. Ladislav Drha

Václavské nám. 802/56, 110 00 Praha

tel.č. 727835270


Mohlo by vás zajímat

Jak správně pojistit majetek SVJ?

Jak správně pojistit majetek SVJ?

S koncem roku mohou končit i některé smlouvy, například ty pojistné. U většiny z nich dochází k automatickému prodloužení. Není tedy potřeba se o pojištění starat. Ale jste si jistí, že sjednané podmínky pojištění odpovídají aktuální situaci?

Profesionální předseda SVJ – všestranný odborník

Profesionální předseda SVJ – všestranný odborník

Jedním z nejčtenějších článků za poslední dobu v našem magazínu byl ten o možnosti svěření působnosti člena voleného orgánu odborníkovi, jenž bude tuto činnost vykonávat profesionálně jako placenou službu. Co všechno souvisí s prací profesionálního předsedy SVJ a jak náročná je jeho činnost, se dočtete otázkách a odpovědích v tomto článku.