Změna zdroje vytápění - pro výbory SVJ - hledáte úspory a flexibilitu při odpojení od systému dálkového tepla?

Dne 26. února se úspěšně uskutečnil seminář na téma Změna zdroje vytápění, aneb hledáte úspory a flexibilitu při odpojení od systému dálkového tepla? Dle vysoké účasti jsme usoudili, že o toto téma máte zájem. V roli řádných hospodářů svých bytových domů přemýšlíte, na kterých položkách je možno ještě více uspořit nebo jaké technologické řešení je třeba využívat, abyste výdaje na teplo a ohřev teplé vody měli více pod kontrolou.

Změna zdroje vytápění - pro výbory SVJ - hledáte úspory a flexibilitu při odpojení od systému dálkového tepla?

Tématem nás provedli za společnost PRE, Radek Šedivý, který pohovořil o bivalentních zdrojích tepla a tepelných čerpadlech. Probral možnosti soustav a technického řešení a také upozornil, které domy jsou pro změnu vhodné a které nikoliv. Dozvěděli jsme se, že pro domy menší než 80 bytových jednotek je řešení velmi nákladné a návratnost investice je dlouhá. Za společnost ProSun nás tématem výstavby plynových kotelen a solárních panelů provedl pan Jan Hrabák. Na něj padalo nejvíce dotazů, které s přehledem dokázal odpovídat a velmi přehledně ukázal, jaká technologická řešení existují, jaké jsou benefity, ale i úskalí, kterým při přechodu na nový zdroj tepla budete za výbory čelit. Sami jsme byli překvapeni že od momentu rozhodnutí shromáždění o realizaci zabere celý proces realizace cca 2 roky (berte v úvahu i vyhotovení projektu, získání finančních zdrojů, stavební povolení, samotná výstavba atd. atd.)

Bytovým domům, které chtějí přejít na vlastní zdroj tepla a nemají dostatek finančních prostředků, ukázali dotační možnosti (v případě Prahy Nová zelená úsporám) ze společnosti Arch Energy Jindřich Koudela. A ze společnosti FIWA Petr Kožoušek doplnil přehled financování o fáze přípravy a samotného rozpočtování projektů. Bez jeho transparentního sestavení na začátku a schválení členy SVJ nelze postoupit k realizaci. Ukázal nám, jak efektivně lze alokovat zdroje i tak, abyste si úvěr brát nemuseli, nebo i když si jej za bytový dům vezmete, jak tvořit rezervy do fondu oprav zároveň s pravidelnými splátkami úvěru tak, aby se změny neprojevily na výši záloh členů společenství.

Na závěr nás doktor Jan Eisenreich z AK Drha provedl právním výkladem problematiky odpojení od systému CZT, ukázal zásadní rozdíly mezi právním výkladem, judikaturou a praktickou aplikací. Zde bychom chtěli upozornit, jak důležité je, dát si pozor na řádnou textaci při schvalování přechodu na nové technologie krok za krokem na shromáždění. Textace je pak dále využívána i ve stavebním řízení. A v případě napadení projektu, výstavby nebo financování některým z členů shromáždění budete mít za výbory v ruce právně uznatelné dokumenty ke své ochraně i obraně.

Veškeré prezentace jsou pro předsedy a výbory bytových domů ke stažení v sekci dokumentů v uzavřené skupině Předsedové SVJ/BD. Neváhejte se stát jejími členy, pokud jste tak již neučinili dříve ?

Dle kladných ohlasů z řad účastníků nás těší, že všichni získali odpovědi na své dotazy a že seminář splnil jejich očekávání.

Budeme se na Vás těšit na dalším vzdělávacím semináři.

Za Tým SousedeCZ

Zlata Botero


Mohlo by vás zajímat

Webinář: Budoucnost FVE pro bytové domy

Webinář: Budoucnost FVE pro bytové domy

Portál sousedé.cz si pro Vás připravil další ze série vzdělávacích webinářů společně se svými odbornými experty na nejrůznější témata týkající se vedení a správy SVJ

Čisticí rohože usnadní úklid bytových domů

Čisticí rohože usnadní úklid bytových domů

Ve velkých městech nachází svůj domov většina mladých lidí, ale i řada rodin a seniorů v různě velkých bytech v centru, častěji pak v panelácích na okraji. Bytové domy nejsou výjimkou ani v malých městech a na vesnicích. Je jedno, zda lidé byt vlastní, nebo jsou v pronájmu. V domě nejsou sami a se svými sousedy mají společné prostory, o které se musí starat. A tady může někdy nastat kámen úrazu. Jaké existují možnosti úklidu společných prostor?

Moderní řešení detekce úniku plynu v bytových jednotkách

Moderní řešení detekce úniku plynu v bytových jednotkách

Přestože v České republice žádný zákon nenařizuje povinnost detekovat nebezpečné plyny v domácnostech, je instalace detektorů důrazně doporučována. Obzvláště pak v bytových domech představuje únik plynu riziko nejen pro obyvatele dané bytové jednotky, ale celého domu.