Změna zdroje vytápění - pro výbory SVJ - hledáte úspory a flexibilitu při odpojení od systému dálkového tepla?

Dne 26. února se úspěšně uskutečnil seminář na téma Změna zdroje vytápění, aneb hledáte úspory a flexibilitu při odpojení od systému dálkového tepla? Dle vysoké účasti jsme usoudili, že o toto téma máte zájem. V roli řádných hospodářů svých bytových domů přemýšlíte, na kterých položkách je možno ještě více uspořit nebo jaké technologické řešení je třeba využívat, abyste výdaje na teplo a ohřev teplé vody měli více pod kontrolou.

Změna zdroje vytápění - pro výbory SVJ - hledáte úspory a flexibilitu při odpojení od systému dálkového tepla?

Tématem nás provedli za společnost PRE, Radek Šedivý, který pohovořil o bivalentních zdrojích tepla a tepelných čerpadlech. Probral možnosti soustav a technického řešení a také upozornil, které domy jsou pro změnu vhodné a které nikoliv. Dozvěděli jsme se, že pro domy menší než 80 bytových jednotek je řešení velmi nákladné a návratnost investice je dlouhá. Za společnost ProSun nás tématem výstavby plynových kotelen a solárních panelů provedl pan Jan Hrabák. Na něj padalo nejvíce dotazů, které s přehledem dokázal odpovídat a velmi přehledně ukázal, jaká technologická řešení existují, jaké jsou benefity, ale i úskalí, kterým při přechodu na nový zdroj tepla budete za výbory čelit. Sami jsme byli překvapeni že od momentu rozhodnutí shromáždění o realizaci zabere celý proces realizace cca 2 roky (berte v úvahu i vyhotovení projektu, získání finančních zdrojů, stavební povolení, samotná výstavba atd. atd.)

Bytovým domům, které chtějí přejít na vlastní zdroj tepla a nemají dostatek finančních prostředků, ukázali dotační možnosti (v případě Prahy Nová zelená úsporám) ze společnosti Arch Energy Jindřich Koudela. A ze společnosti FIWA Petr Kožoušek doplnil přehled financování o fáze přípravy a samotného rozpočtování projektů. Bez jeho transparentního sestavení na začátku a schválení členy SVJ nelze postoupit k realizaci. Ukázal nám, jak efektivně lze alokovat zdroje i tak, abyste si úvěr brát nemuseli, nebo i když si jej za bytový dům vezmete, jak tvořit rezervy do fondu oprav zároveň s pravidelnými splátkami úvěru tak, aby se změny neprojevily na výši záloh členů společenství.

Na závěr nás doktor Jan Eisenreich z AK Drha provedl právním výkladem problematiky odpojení od systému CZT, ukázal zásadní rozdíly mezi právním výkladem, judikaturou a praktickou aplikací. Zde bychom chtěli upozornit, jak důležité je, dát si pozor na řádnou textaci při schvalování přechodu na nové technologie krok za krokem na shromáždění. Textace je pak dále využívána i ve stavebním řízení. A v případě napadení projektu, výstavby nebo financování některým z členů shromáždění budete mít za výbory v ruce právně uznatelné dokumenty ke své ochraně i obraně.

Veškeré prezentace jsou pro předsedy a výbory bytových domů ke stažení v sekci dokumentů v uzavřené skupině Předsedové SVJ/BD. Neváhejte se stát jejími členy, pokud jste tak již neučinili dříve ?

Dle kladných ohlasů z řad účastníků nás těší, že všichni získali odpovědi na své dotazy a že seminář splnil jejich očekávání.

Budeme se na Vás těšit na dalším vzdělávacím semináři.

Za Tým SousedeCZ

Zlata Botero


Mohlo by vás zajímat

Může SVJ převést příjem ze společných částí domu a pozemku do „fondu oprav“?

Může SVJ převést příjem ze společných částí domu a pozemku do „fondu oprav“?

Rychlé NE jako odpověď na otázku v nadpisu článku by nebylo špatnou odpovědí. Nikdo, ani SVJ, totiž nemůže bez dalšího nakládat s příjmem, který není jeho. A příjmy plynoucí z nakládání se společnými částmi domu a pozemku nepatří SVJ, ale jednotlivým spoluvlastníkům. V praxi ale často dochází k situaci, kdy samotní spoluvlastníci mají zájem tyto prostředky do tzv. „fondu oprav“ převést. Jak to lze provést?

Úspora cen energií v bytových domech – sen nebo realita?

Úspora cen energií v bytových domech – sen nebo realita?

V médiích stále slyšíme o neúnosných až likvidačních cenách energií (nejen) v domácnostech. A k tomuto ruku v ruce o dotacích na fotovoltaické elektrárny a tepelná čerpadla a přechodu na obnovitelné zdroje vytápění pro rodinné domy. Ale málo kdo ví, že všechny tyto možnosti úspor se týkají i bytových domů.