Audit bytového domu před koncem záruky se mnohonásobně vyplatí!

Stejně jako na byt, tak i na společné prostory bytových domů platí ze zákona minimálně dvouletá záruční doba. Veškeré objevené závady v tomto období je možno reklamovat developerovi, který je musí na vlastní náklady opravit. Pokud by SVJ podalo tyto reklamace po záruční době, muselo by toto hradit již z vlastních prostředků a tyto náklady by mohly být pokládány za škodu způsobenou nesprávným postupem společenství.

Audit bytového domu před koncem záruky se mnohonásobně vyplatí!

Jaký může být problém v novostavbě?

První 2 roky až 5 let novostavby stále „pracují“, stavební konstrukce se mírně hýbou, „usazují se“. Mohou vznikat drobné i větší praskliny v omítkách, mohou se objevit závady vlivem použití nevhodných technologií a postupů, nevhodných materiálů nebo neukázněností stavebních firem. Některé závady se objeví až při delším užívání nemovitosti, zejména vady technologického vybavení nemovitosti. Mnohé závady objevíte sami, ale o některých vůbec nemusíte vědět.

Ideálním řešením je nechat si včas společné prostory zkontrolovat zkušeným nezávislým odborníkem ze stavebnictví. ,,Náš inspektor projde společné prostory nemovitosti „od střechy až po sklep“ - prohlédne stav stropů, stěn a podlah, schodišť ve všech podlažích, střechy (půdy), suterénu, garáží, fasád a pozemků, které k nemovitosti náleží. Prohlédne všechna viditelná vedení rozvodů elektřiny, vzduchotechniky, vody, vytápění a kanalizace. Zjistí, zda stavba odpovídá platným normám a předpisům. V rámci celkové inspekce zkontroluje i vzorek společných prostor, které jsou ve výlučném užívání vlastníků bytových jednotek – terasy, balkony, lodžie a instalační jádra. Následně vypracuje písemnou zprávu s přehledem zjištěných závad k reklamaci, s fotografickou dokumentací každé závady a zakreslení závad do poskytnutých výkresů nemovitosti,“ popisuje jednatel a hlavní inspektor společnosti Nemoinspekt pan Ing. Tomáš Zima.

Je důležité vše začít řešit včas a poptat technický audit alespoň 4 měsíce před koncem záruky. SVJ se musí sejít a odhlasovat zájem o službu a cenu auditu.

Kolik to stojí a vyplatí se to?

Cena inspekce se odvíjí od velikosti společných prostor, dle počtu pater a dle počtu jednotek. Ceny jsou vypočítávány individuálně dle zaslaných podkladů. Snažíme se, aby v přepočtu nevycházela cena za bytovou jednotku více než 800 Kč a nezatížila tak rozpočet SVJ. Průměrná hodnota nalezených závad je cca 300 tis Kč. Investice do Technického auditu před koncem záruky se určitě vyplatí. Zkušený inspektor je schopen nalézt vady, kterých byste si sami nevšimli a nemohli u nich uplatnit reklamaci. Díky našim odborníkům můžete reklamovat mnohem více závad a nebudete je muset později opravovat na vlastní náklady.

Pokud máte zájem o vzorovou zprávu z technického auditu, tak nám napište na info@nemoinspekt.cz a my Vám ji zašleme.Mohlo by vás zajímat

Čisticí rohože usnadní úklid bytových domů

Čisticí rohože usnadní úklid bytových domů

Ve velkých městech nachází svůj domov většina mladých lidí, ale i řada rodin a seniorů v různě velkých bytech v centru, častěji pak v panelácích na okraji. Bytové domy nejsou výjimkou ani v malých městech a na vesnicích. Je jedno, zda lidé byt vlastní, nebo jsou v pronájmu. V domě nejsou sami a se svými sousedy mají společné prostory, o které se musí starat. A tady může někdy nastat kámen úrazu. Jaké existují možnosti úklidu společných prostor?

Moderní řešení detekce úniku plynu v bytových jednotkách

Moderní řešení detekce úniku plynu v bytových jednotkách

Přestože v České republice žádný zákon nenařizuje povinnost detekovat nebezpečné plyny v domácnostech, je instalace detektorů důrazně doporučována. Obzvláště pak v bytových domech představuje únik plynu riziko nejen pro obyvatele dané bytové jednotky, ale celého domu.

Domy s vlastní kotelnou mohou ušetřit desítky tisíc na DPH. Mnoho domů o tom neví, nebo se bojí změny?

Domy s vlastní kotelnou mohou ušetřit desítky tisíc na DPH. Mnoho domů o tom neví, nebo se bojí změny?

Teplo je již řadu let zařazeno ve snížené sazbě DPH 10 % resp. 12 % od roku 2024, naproti tomu plyn a elektřina nakoupené samostatně jsou v základní sazbě 21 %. Všechny centrálně vytápěné domy nakupují vytápění a teplou vodu s nižší sazbou DPH než bytové domy s vlastní kotelnou, které si nakupují plyn či elektřinu sami. Může váš dům také ušetřit?