Co byste měli vědět o nabíjení elektromobilů?

Pořízení nabíjecí infrastruktury není malá investice a je tedy potřeba dobře zvážit všechny aspekty. Připravili jsme pro vás minisérii na toto téma.

Co byste měli vědět o nabíjení elektromobilů?

Majitelé elektrických aut se shodnou na tom, že chtějí nabíjet šetrně, ekonomicky a rychle. Potíž je v tom, že tyto požadavky jdou proti sobě, a výsledné řešení bude vždy jejich kompromisem. K baterii nejšetrnější je nabíjení pomocí palubní nabíječky, která si nabíjecí proces optimalizuje podle potřeb baterie vozidla. Vzhledem k možnosti volby nízkého tarifu elektřiny je nejekonomičtější nabíjení doma, ideálně přes noc, nebo v zaměstnání. Nejrychlejší je pak nabíjení rychlonabíječkou, která nabíjí vozidlo stejnosměrným proudem (DC) a umožňuje dodat větší množství energie navýšením nabíjecího proudu nebo napětí. To však vyžaduje vyšší úroveň komunikace mezi vozidlem a nabíječkou a mohou vznikat problémy s kompatibilitou. Nevýhodou je i nižší šetrnost k akumulátoru vozidla, jehož životnost časté rychlonabíjení zkracuje, a také potřeba „robustnější“ připojovací infrastruktury, u níž se vyšší investičními náklady přímo promítnou do cen nabíjení.

Jak vybrat vhodnou nabíječku

Vybrat si vhodnou nabíječku může na první pohled vypadat složitě, ale pokud si hned na začátku správně odpovíte na několik klíčových otázek, máte téměř vyhráno. V první řadě bude důležité uvědomit si, pro koho je nabíjecí stanice určena, a kde bude umístěna.

K jakému účelu bude nabíječka sloužit?

Pro nabíjení soukromého vozidla, bez potřeby sledování odebrané energie, plně postačí základní nabíječka bez jakýchkoliv dalších funkcí. Elektromobil jednoduše připojíte kabelem k nabíječce a máte hotovo. Pokud odebíráte elektřinu ve dvou tarifní sazbě, můžete základní nabíječku doplnit o využití tzv. HDO (hromadné dálkové ovládání) a vybrat si, zda chcete elektromobil nabíjet jen při nízkém tarifu, nebo v libovolném čase. V případě, kdy chcete sledovat množství odebrané energie, potřebujete chytrou nabíječku. Ta umožní sledovat množství odebrané energie při nabíjení firemních vozidel ve vlastní soukromé garáži, nebo při nabíjení v garáži bytového domu, a přiřadit tak odebranou energii konkrétnímu uživateli.

Jaký je k dispozici příkon?

Při budování ať už podzemních garáží nebo parkovacích stání je zejména potřeba myslet na zajištění dostatečného příkonu v celém objektu. V praxi to znamená nutnost uzavřít smlouvu s distributorem energií, a pokud je to možné, zajistit si i garanci budoucího navýšení příkonu. Někdy může posílení jističe znamenat výstavbu nové trafostanice. Celkový příkon je vždy třeba dimenzovat podle počtu plánovaných parkovacích míst s možností nabíjení. Běžná nabíječka využije obvykle 11 - 22kW, tedy 3x16 - 3x32A. V objektech s více plánovanými nabíječkami je žádoucí použít systém dynamického řízení příkonu, který hlídá nepřekročení maximální hodnoty rezervovaného příkonu a dělí ho rovným dílem mezi aktivní nabíječky. Tím je umožněno vybudovat více nabíjecích stanic i s celkově menším rezervovaným příkonem v objektu, a ušetřit tak nemalé náklady spojené s pravidelnými platbami distribučním společnostem.

Vezmeme-li např. garáž se 50 parkovacími místy, ve které plánujeme 30 % míst pro elektromobily, pak je třeba počítat s přípravou pro 15 nabíjecích stanic. Maximální příkon s plně využitými 11kW nabíječkami by v souhrnu byl 165kW (3x240A). Protože pravděpodobnost současného vytížení všech 15 stanic je velmi nízká, je při použití dynamického řízení možné snížit maximální špičkový příkon na cca ½, tedy 3x120A. Pokud by se v objektu současně nabíjelo více než 7 automobilů, nabíjecí příkon ve všech nabíječkách by se úměrně snížil a rozpočetl mezi právě aktivní nabíjecí stanice.

Druhou fází přípravy je vybudování vnitřních rozvodů. Celou infrastrukturu je dobré naplánovat modulárně tak, aby se dala v budoucnu posilovat, a veškeré rozvody, které je třeba pokládat do země či zasekávat do zdí, vybudovat již v rámci stavební připravenosti. Použité kabely by měly odpovídat minimálně 3x16A na každé přípojné místo (tj. jednozásuvkovou nabíječku) a ke každé nabíječce by měl vest i UTP kabel, ideálně v chráničce. Alternativně se v poslední době začínají používat rozvodnicové systémy, kdy se hlavní příkon energie rozvede jako „sběrnice“ po celém parkovacím prostoru společně s řídící komunikační sítí a jednotlivé nabíjecí stanice se pak připojují k této „sběrnici“.

Celá nabíjecí infrastruktura musí být součástí projektu elektroinstalace a projít standardním schvalovacím procesem. Obvykle je vyžadováno i stanovisko od hasičů.

V případě instalace nabíječek ve veřejných či poloveřejných prostorech bývá často potřeba využít řady doplňkových funkcí jako jsou:

  • autentizace a autorizace uživatele
  • měření a záznam odebrané energie
  • dálkový dohled a řízení nabíječky
  • systém pro platby a jejich účtování

Všechny tyto dodatečné funkce nabízí tzv. „chytré“ nabíječky, které jsou připojeny na řídící centrálu. S instalací tohoto systému řízení sítě nabíječek je vhodné počítat již v době vzniku projektu a vyhnout se tak dodatečným stavebním úpravám v objektu. Jak správně postupovat bude obsahem dalších pokračování této minisérie.

VOLTDRIVE – tradiční český výrobce nabíjecích stanic pro elektromobily.

Více o Voltdrive si přečtěte na našem Tržišti


Mohlo by vás zajímat