Co najdete na vyúčtování služeb?

Blíží se okamžik, kdy každý, kdo bydlí v bytovém domě, obdrží vyúčtování nákladů za poskytované služby. Nejzazší termín podle platné legislativy je konec dubna, ale většina vyúčtování je dnes předávána mnohem dříve – ti první je dostanou již na počátku března.

Co najdete na vyúčtování služeb?

Zákon o službách

Čemu bychom měli věnovat pozornost a na co bychom se měli ptát? Vyúčtování se provádí povinně jednou ročně a to na základě zákona o službách (zákon č. 67/2013 Sb. v platném znění). Povinnost předložit vyúčtování má vždy vlastník domu bez ohledu na to, má-li či nemá-li zabezpečení této povinnosti sjednáno se správcem domu či jinou třetí osobou. Ve vyúčtování najdeme náklady za služby poskytované pro celý dům i pro náš byt. Tyto údaje musí být vždy pro každý druh služby zvlášť. Mimo jiné i proto, že rozdělování nákladů na jednotlivé služby se řídí různými pravidly:

  • Vytápění a teplá voda se řídí prováděcím předpisem (vyhláška č. 269/2015 Sb.),
  • vodné a stočné u studené vody, ale i široká paleta ostatních služeb poskytovaných v domě se řídí předpisy obecnými anebo předpisy, které jsou v každém jednotlivém domě zpracovány a náležitým způsobem schváleny.

Techem, spol. s r. o.

Jak má vypadat vyúčtování služeb

Zmíněná prováděcí vyhláška přímo vyjmenovává, co musíme v našem vyúčtování najít. Ruku na srdce, je toho poměrně dost a často je to na úkor celkové přehlednosti dokumentu, který nám vlastník domu předloží. Bydlíme-li v domě již déle, měli bychom se vždy podívat, jestli se naše spotřeba a náklady změnily oproti minulému roku – pokud ano, hledejme důvody! Je nás v bytě víc, nebo jsme z nějakého důvodu změnili své chování? Byla neobyčejně tuhá nebo neobyčejně mírná zima, dům prošel revitalizací a podobně. Pokud jsme se do bytu čerstvě nastěhovali, možnost srovnání nemáme, ale měli bychom se podívat, zda vyúčtované období souhlasí se skutečnou dobou, kterou jsme byt v minulém roce užívali. Totéž samozřejmě platí, i pokud jsme byt v minulém roce opustili. Vyúčtování ukazuje také údaj, kterým je srovnání našich nákladů na vytápění oproti průměru celého domu. Tento údaj nám pomůže lépe porozumět nákladům a může nás do budoucna motivovat ke zvážení úspornějšího chování. Jednoduše řečeno, vyúčtování, máme-li chuť se mu trošku věnovat, není pouze vyčíslením toho, kolik jsme zaplatili a kolik ještě máme doplatit, anebo kolik nám z uhrazených záloh vrátí zpět. Najdeme tam informace, jak hospodárný je náš dům a jak hospodární jsme my.

Vyúčtování služeb v budoucnu

V budoucnu, a nebude to vůbec dlouho trvat, řada z nás začne dostávat více informací o spotřebě mnohem častěji - od roku 2022 jedenkrát měsíčně. A potřebná porovnání už nebudeme muset komplikovaně vyhledávat, nýbrž budou k dispozici automaticky. Tyto změny přinesla novelizace evropské směrnice o energetické účinnosti z roku 2018 (EED č. 2018/2002), díky níž dojde k výraznému zvyšování informovanosti všech obyvatel žijících v bytových domech o jejich spotřebách energie.

Techem, spol. s r. o.

Sousede.cz nyní poskytují správním firmám online distribuci vyúčtování. Správní firmy již nemusí nic tisknout, balit ani rozesílat tuny dokumentů. Rozešleme je elektronicky a vždy načas a pohlídáme potvrzení o přijetí. Správní firmy tak sníží své náklady a administrativní zátěž. Víc o službách pro správní firmy na sousede.cz/spravci.

Více o Techem, spol. s r. o.

Přečetěte si také: Moderní a levné vytápění bytu aneb jak topit a neutrácet

Zdroj foto: Techem, spol. s r. o.


Mohlo by vás zajímat

Pro vstup do domu je čip vždy bezpečnější než klíč

Pro vstup do domu je čip vždy bezpečnější než klíč

Zabezpečení vchodu do domu, či do společných prostor v domě, je důležitým úkolem správce, či předsedy společenství vlastníků jednotek. Ty tam jsou doby, kdy se vchody do bytových domů běžně nezamykaly a do bytového domu mohl vstoupit, kdokoliv si zamanul. Pokud chce společenství skutečně dbát o zabezpečení vchodu, mělo by zvážit jiné možnosti přístupových technologií, například pomocí čipů. Jejich výhody oproti běžným klíčům jsou totiž nesporné.

Jak zařídit výměnu oken v bytovém domě

Jak zařídit výměnu oken v bytovém domě

Zařídit kompletní výměnu oken v bytovém domě není problém. Je potřeba zvolit spolehlivého výrobce, který okna dodá. Ideálně se s výrobcem domluvit na přesném typu oken, materiálu, počtu a velikosti oken apod. Obecně platí, že když se nebude měnit velikost oken, nejspíše ani nebude potřeba řešit stavební povolení. Ale to s vámi určitě probere i zkušený dodavatel oken.