Co najdete na vyúčtování služeb?

Blíží se okamžik, kdy každý, kdo bydlí v bytovém domě, obdrží vyúčtování nákladů za poskytované služby. Nejzazší termín podle platné legislativy je konec dubna, ale většina vyúčtování je dnes předávána mnohem dříve – ti první je dostanou již na počátku března.

Co najdete na vyúčtování služeb?

Zákon o službách

Čemu bychom měli věnovat pozornost a na co bychom se měli ptát? Vyúčtování se provádí povinně jednou ročně a to na základě zákona o službách (zákon č. 67/2013 Sb. v platném znění). Povinnost předložit vyúčtování má vždy vlastník domu bez ohledu na to, má-li či nemá-li zabezpečení této povinnosti sjednáno se správcem domu či jinou třetí osobou. Ve vyúčtování najdeme náklady za služby poskytované pro celý dům i pro náš byt. Tyto údaje musí být vždy pro každý druh služby zvlášť. Mimo jiné i proto, že rozdělování nákladů na jednotlivé služby se řídí různými pravidly:

  • Vytápění a teplá voda se řídí prováděcím předpisem (vyhláška č. 269/2015 Sb.),
  • vodné a stočné u studené vody, ale i široká paleta ostatních služeb poskytovaných v domě se řídí předpisy obecnými anebo předpisy, které jsou v každém jednotlivém domě zpracovány a náležitým způsobem schváleny.

Techem, spol. s r. o.

Jak má vypadat vyúčtování služeb

Zmíněná prováděcí vyhláška přímo vyjmenovává, co musíme v našem vyúčtování najít. Ruku na srdce, je toho poměrně dost a často je to na úkor celkové přehlednosti dokumentu, který nám vlastník domu předloží. Bydlíme-li v domě již déle, měli bychom se vždy podívat, jestli se naše spotřeba a náklady změnily oproti minulému roku – pokud ano, hledejme důvody! Je nás v bytě víc, nebo jsme z nějakého důvodu změnili své chování? Byla neobyčejně tuhá nebo neobyčejně mírná zima, dům prošel revitalizací a podobně. Pokud jsme se do bytu čerstvě nastěhovali, možnost srovnání nemáme, ale měli bychom se podívat, zda vyúčtované období souhlasí se skutečnou dobou, kterou jsme byt v minulém roce užívali. Totéž samozřejmě platí, i pokud jsme byt v minulém roce opustili. Vyúčtování ukazuje také údaj, kterým je srovnání našich nákladů na vytápění oproti průměru celého domu. Tento údaj nám pomůže lépe porozumět nákladům a může nás do budoucna motivovat ke zvážení úspornějšího chování. Jednoduše řečeno, vyúčtování, máme-li chuť se mu trošku věnovat, není pouze vyčíslením toho, kolik jsme zaplatili a kolik ještě máme doplatit, anebo kolik nám z uhrazených záloh vrátí zpět. Najdeme tam informace, jak hospodárný je náš dům a jak hospodární jsme my.

Vyúčtování služeb v budoucnu

V budoucnu, a nebude to vůbec dlouho trvat, řada z nás začne dostávat více informací o spotřebě mnohem častěji - od roku 2022 jedenkrát měsíčně. A potřebná porovnání už nebudeme muset komplikovaně vyhledávat, nýbrž budou k dispozici automaticky. Tyto změny přinesla novelizace evropské směrnice o energetické účinnosti z roku 2018 (EED č. 2018/2002), díky níž dojde k výraznému zvyšování informovanosti všech obyvatel žijících v bytových domech o jejich spotřebách energie.

Techem, spol. s r. o.

Sousede.cz nyní poskytují správním firmám online distribuci vyúčtování. Správní firmy již nemusí nic tisknout, balit ani rozesílat tuny dokumentů. Rozešleme je elektronicky a vždy načas a pohlídáme potvrzení o přijetí. Správní firmy tak sníží své náklady a administrativní zátěž. Víc o službách pro správní firmy na sousede.cz/spravci.

Více o Techem, spol. s r. o.

Přečetěte si také: Moderní a levné vytápění bytu aneb jak topit a neutrácet

Zdroj foto: Techem, spol. s r. o.


Mohlo by vás zajímat

Chystáte se malovat? Nezapomeňte na penetraci

Chystáte se malovat? Nezapomeňte na penetraci

Před samotným malováním nepodceňte přípravu podkladu. Pokud si chcete usnadnit práci, ušetřit čas a nervy, použijte nejdříve penetrační nátěr, který připraví zeď na poslední vrstvu – výmalbu.

Darování nemovitosti mezi manželi

Darování nemovitosti mezi manželi

Co mám dělat, když chci manželce věnovat nemovitost, ale máme společné jmění manželů (SJM)? Dá se převod nemovitosti rozdělit mezi manžela a děti? A co když mi chtějí rodiče darovat byt tak, aby patřil jen mně? V tomto článku odpovídáme na nejčastější dotazy, které v Dostupném advokátovi řešíme při darování nemovitosti v manželství.