Dětské vozíky k jízdním kolům jsou legalizované

Dětské přívěsné vozíky za jízdní kola jsou považovány za přívěsná vozidla a podle platného znění zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, je v přívěsných vozidlech až na výjimky přeprava osob zakázána na všech pozemních komunikacích.

Dětské vozíky k jízdním kolům jsou legalizované

Poslanecká sněmovna schválila na své 33. schůzi novelu zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákona o silničním provozu), která legalizuje používání dětských přívěsných vozíků za jízdními koly. Předpis zároveň povoluje vézt dítě na dětském kole připojeném k jízdnímu kolu spojovací tyčí.

Dětské přívěsné vozíky za jízdní kola jsou považovány za přívěsná vozidla a podle platného znění zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, je v přívěsných vozidlech až na výjimky přeprava osob zakázána na všech pozemních komunikacích.
Novela zákona vkládá do § 58 odst. 3 nové ustanovení, podle kterého bude povoleno lidem starším 18 let používat za jízdním kolem přívěsný vozík, ve kterém bude možné přepravovat maximálně dvě děti mladší deseti let. Přívěsný vozík nesmí být širší než 90 cm, s jízdním kolem musí být spojen pevným spojovacím zařízením a musí být vybaven obrysovými červenými světly. Vozík musí být také označen žlutým nebo oranžovým praporkem nebo štítkem o rozměru 30 x 30 cm vztyčeným ve výšce 1,2 – 1,6 m nad úrovní vozovky. Kromě používání dětských přívěsných vozíků předloha povoluje osobám starším 18 let vézt dítě na dětském kole připojeném k jízdnímu kolu spojovací tyčí.

Poslanci nepřijali pozměňovací návrh Jiřího Petrů (ČSSD), který navrhoval zakázat jízdu přívěsných vozíků na silnicích prvních a druhých tříd. Přeprava dětí v přívěsných vozících tak bude povolena na všech silnicích kromě dálnic a rychlostních silnic, která jsou určena jen pro motorová vozidla.
Novela zákona nyní putuje do Senátu, poté bude předložena k podpisu prezidentovi. Předpis začne platit dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů.


Mohlo by vás zajímat

Hotely v době koronavirové

Hotely v době koronavirové

Dva aktuální problémy realitního byznysu v Česku – nedostatek bytů na trhu a hotely na odpis – našly společné řešení. Ubytovací zařízení zející kvůli pandemii prázdnotou totiž nejenom dočasně fungují na pronájem, ale některá se na byty vyloženě mění.

Družstevní byty jako investice

Družstevní byty jako investice

Ještě donedávna se zdálo, že družstevní byty budou brzo minulostí. Jenže v poslední době výstavba nemovitostí tohoto typu znovu ožívá. Stále více lidí v souvislosti s dopady krize nedosáhne na vysokou hypotéku. Družstevní byty tak mohou být pro ně vhodnou alternativou, jak vyřešit bydlení.