Apostille a superlegalizace: Klíčové procesy pro mezinárodní kupce nemovitostí

Pokud plánujete nákup nemovitosti v zahraničí, čeká vás podobně jako v případě pořízení nemovitosti u nás proces složený z několika kroků. U koupě domu či bytu v zahraničí musíte ale navíc počítat s překladem a ověřením pravosti důležitých listin, přičemž může být potřebný soudní překlad, apostila nebo superlegalizace. Co si pod těmito pojmy představit?

Apostille a superlegalizace: Klíčové procesy pro mezinárodní kupce nemovitostí

Co je to apostila?

Apostila neboli apostille, známá také jako apostilní doložka, je vyšším potvrzením pravosti veřejné listiny, podpisu a razítka na listině. Apostilní doložkou je třeba opatřit dokumenty, které potřebujete doložit v zemích, se kterými nemá Česká republika uzavřenou dvoustrannou mezinárodní smlouvu o osvobozování od ověřování pravosti dokumentů a které jsou zároveň smluvní stranou Haagské úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin.

Pokud by měla země, ve které chcete nemovitost koupit, s ČR dvoustrannou mezinárodní smlouvu uzavřenou, vystačili byste si se soudním neboli úředním překladem.

Kde získat apostilu?

Apostilu vydává dle typu dokumentu Ministerstvo spravedlnosti ČR nebo Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Neexistuje jednotný způsob vyřízení apostily, protože každý dokument má svá specifika. obr Listiny předkládané zahraničním úřadům je potřeba soudně přeložit, někdy také opatřit apostilou nebo je superlegalizovat.

Co je to superlegalizace dokumentů?

Také pod pojmem superlegalizace se ukrývá vyšší ověření veřejné listiny. Superlegalizace je vyžadovaná v případě zemí, které s Českou republikou nemají uzavřenou dvoustrannou mezinárodní smlouvu o osvobozování od ověřování pravosti dokumentů a které zároveň nejsou signatáři Úmluvy o apostile. Superlegalizace je časově náročnější i nákladnější než apostila.

Jak listinu superlegalizovat?

Prvním krokem je nechat listinu legalizovat na českém ministerstvu, pod které spadá úřad, jenž danou listinu vydal. Následně musí listinu ověřit i legalizační odbor Ministerstva zahraničních věcí ČR. Poté je třeba nechat listinu superlegalizovat na zastupitelském úřadě. Zastupitelský úřad ve většině případů vyžaduje také legalizaci soudně ověřeného překladu.

Jaké dokumenty se nejčastěji legalizují?

Mezi veřejné listiny, které se nejčastěji legalizují, patří listiny dokládající studium (diplomy, vysvědčení, doklady o zkoušce apod.), matriční dokumenty (rodné listy, oddací listy apod.), obchodní dokumenty, zdravotní doklady nebo výpisy z rejstříků (výpisy z obchodního rejstříku, výpisy z rejstříku trestů apod.).

V případě prodeje nebo koupě nemovitostí v zahraničí může být nutné legalizovat tyto dokumenty:

  • kupní smlouva,
  • doklady o příjmech,
  • doklady totožnosti,
  • výpis z katastru nemovitostí,
  • plná moc k prodeji nemovitosti, v případě, že nejste u celého procesu osobně přítomni,
  • úmrtní list a závěť za předpokladu, že majitel nemovitosti zemřel.

Důležité rady a tipy pro prodávající i kupující

Prvním krokem při dokládání veřejných listin v zahraničí nebo cizojazyčných listin v České republice je jejich přeložení do daného jazyka soudním překladatelem. Následně je třeba zjistit, zda je, nebo není třeba i vyšší ověření listiny nebo dokumentu, tedy výše zmíněná apostila či superlegalizace.

Abyste měli jistotu, že dokumenty budou přeloženy správně a budou opatřeny apostilní doložkou nebo superlegalizovány včas, doporučujeme se obrátit na profesionální překladatelské společnosti. Jejich výhodou je, že mají se superlegalizací a apostilou bohaté zkušenosti a jsou schopné dokumenty přeložit do celé řady jazyků. Jednou takovou je například společnost I.L.T.S. v Praze, která vám kromě soudních překladů do 50 jazyků vyřídí i apostilu nebo superlegalizaci.

Během osobních jednání se zahraničními úřady, soudy, ale také prodávajícími nebo kupujícími doporučujeme obrátit se na soudní tlumočníky, kteří vám kromě precizního tlumočení poskytnou i vhled do zákonů dané země.

Zdroj foto: ILTS

______________________________________________________________________ CO VŠE MŮŽETE SE SOUSEDÉ.CZ ZÍSKAT:


Mohlo by vás zajímat

Home office a jeho dopad na sousedské vztahy

Home office a jeho dopad na sousedské vztahy

Popularita home office neboli práce na dálku rok od roku roste. Z průzkumu Hospodářské komory ČR, který proběhl v minulém roce, ostatně vyplynulo, že home office alespoň několik dnů v měsíci umožňuje 93 % zaměstnavatelů. Jaký vliv má home office na sousedské a rodinné vztahy a jak na problematiku práce z domova nahlíží zákon?