Dezinfekce bytu, kanceláře nebo provozovny

Mám podezření na pohyb osoby s pozitivním testem nebo chci mít jen jistotu a chránit sebe, kolegy nebo rodinu. Jaké mám možnosti?

Dezinfekce bytu, kanceláře nebo provozovny

Proti čemu stojíme? Koronavirus COVID-19 je virus, který se přenáší předně z člověka na člověka, tzv. kapénkovou infekcí šířící se vzduchem. K nákaze nemusí dojít přímo od nemocného, ale i z povrchů, na které viry dopadly při jeho kýchnutí nebo při zakašlání. Délka přežití viru na površích je odlišná dle typu povrchů a míra infekčnosti je stále předmětem zkoumání. Je doporučováno, aby povrchy, které mohly být potencionálně infikovány, byly řádně dezinfikovány.

ZVÝŠENÁ HYGIENA

 • Je vhodné dodržovat hygienické doporučení nejen na místech, kde byl pohyb infikované osoby potvrzen, ale také ve všech společných prostorách, kde se běžně pohybuje vyšší koncentrace lidí v průběhu dne: veřejná doprava, kanceláře, bytové domy a další podobná místa.

ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR

 • Zvyšte frekvenci úklidu společných prostor, minimálně 1x denně (v případě možností i vícekrát za den). A to na místech jako jsou: společné toalety, recepce kanceláří, výtahy, tlačítka výtahu, kliky dveří, vypínače, madla, společné kuchyňky v kancelářích,…

 • Úklid provádějte pomocí dezinfekčního prostředku určeného na povrchy. Místa časté expozice (viz výše) omývejte pečlivě pomocí úklidového materiálu a dezinfekce. Při úklidu používejte nezbytné ochranné pomůcky jako jsou jednorázové rukavice, roušky, vhodný oděv.

PROFESIONÁLNÍ DEZINFEKCE

 • Zaručí kompletní dezinfekci všech povrchů, i na těch místech kde není možné provést klasický úklid. Profesionální dezinfekce je rychlá, účinná a prostory je možné okamžitě po zaschnutí dezinfekčního přípravku používat“, řekl pro sousedé.cz Václav Sika ze společnosti ZZgroup.cz
 • Technologie ULV – přístroj produkuje velmi malé částice aerosolů o velikosti mikrometrů, které po dopadu výborně pronikají i na skrytá a špatně dostupná místa, kde likvidují škodlivé mikroorganismy. Proto je technologie ULV nejvhodnější pro dezinfekci společných prostor, jako jsou kanceláře, mateřské školky, dopravní podniky, domovy důchodců, byty, atp.
 • Postřik – je vhodné využívat ve venkovních prostorách, jelikož při využití postřiku musí dojít k celkovému smáčení daného povrchu, aby bylo zaručeno usmrcení mikroorganismů.
 • Profesionální dezinfekce garantuje vysokou čistotu a hygienickou nezávadnost všech ošetřených povrchů. Pro zvýšení hygienické čistoty prostředí je dále doporučováno dodržovat preventivní opatření nejen ve společných prostorách.

DODRŽOVÁNÍ PREVENTIVNÍCH OPATŘENÍ*

 • Dbejte na základní hygienická pravidla, často a důkladně si myjte ruce mýdlem či dezinfekčním gelem
 • Používejte ochranné prostředky (roušky, rukavice)
 • Kašlejte a kýchejte do jednorázových kapesníků, které poté ihned vyhoďte
 • Vyhýbejte se většímu uskupení lidí, udržujte bezpečný odstup (2 metry)
 • Vyhýbejte se kontaktu s potencionálně nakaženými
 • V případě projevů onemocnění zůstaňte doma a kontaktujte svého lékaře
 • Řiďte se doporučeními příslušných úřadů a vlády ČR

Více informací o ZZgroup.cz naleznete na https://zzgroup.cz/dezinfekce/

*Zdroj: https://koronavirus.mzcr.cz/


Mohlo by vás zajímat

Účinná likvidace štěnic svépomocí: co funguje a co ne?

Účinná likvidace štěnic svépomocí: co funguje a co ne?

Likvidace štěnic svépomocí je nepříjemná disciplína. Ale nikoliv nemožná. Důkazem jsou stovky recenzí od lidí, kteří se štěnic sami zbavili. Pokud infestace nenarostla do nezvládnutelných rozměrů, při správném postupu je možné se štěnic zbavit svépomocí.

Jak to bude s bydlením v roce 2023

Jak to bude s bydlením v roce 2023

Události posledních let se začínají výrazně propisovat do chování spotřebitelů. Totéž platí i pro trh s nemovitostmi, který se po velice turbulentním období začíná s rokem 2023 pomalu usazovat. Jak se vyvíjí poptávka po bytech, domech a pozemcích? Kam směřuje trh s nemovitostmi a jak to bude s hypotékami?