Dotace pro bytové domy v Praze již úspěšně běží

Nová zelená úsporám pro bytové domy v Praze už běží s lepšími podmínkami a snadnější administrativou. Pokud nemáte váš bytový dům v Praze ještě revitalizován, určitě stojí za to si zajistit více informací. Na stránkách www.zelena-usporam.cz můžete například zdarma získat informaci, zda je dotace s NZÚ pro váš bytový dům vhodná.

Dotace pro bytové domy v Praze již úspěšně běží

Dotace je určena pro vlastníky bytových domů v hlavním městě – SVJ, bytová družstva, fyzické a právnické osoby, včetně městských částí. Novinkou u podpory je navýšení maximální výše dotace z 20 % na 30 % způsobilých výdajů. I nadále platí, že se výše dotace odvíjí od dosažených energetických úspor. Dotace se vztahuje na zateplení a výměnu oken a dveří, a také na výměnu kotle na tuhá paliva, instalaci solárního systému, či rekuperaci. Nově lze dotaci čerpat i na vypracování projektové dokumentace a zajištění odborného technického dozoru.

Do kdy je možné žádosti podávat?

Změnou v programu Nová zelená úsporám pro bytové domy v Praze je i kontinuálnost této výzvy, kdy bude možné žádat o dotaci průběžně až do roku 2021. „Pro žadatele to znamená méně stresu, protože svou žádost mohou podat podle svých momentálních finančních i časových možností a mohou si podklady pro její podání pečlivě připravit,“ komentuje širší časový prostor Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

Jaká je praxe v porovnání s loňskou výzvou?

„Rozdíl je v tom, že letos žadatelé mohou získat až o 65 % vyšší dotaci a k tomu další desítky tisíc na projekty a technické dozory. Je potřeba dodržet všechna pravidla, ale i to se dá zvládnout. Všechny projekty, které naše společnost v minulém roce připravila, byly hladce akceptovány,“ konstatuje Ing. Pavel Zteiskar, obchodní ředitel společnosti DPU REVIT.

O dotaci je možné žádat před realizací podporovaných opatření, v průběhu i po dokončení realizace. Za způsobilá budou považována opatření provedená dva roky zpětně od data podání žádosti, přičemž spodní limit je 1. 1. 2015.

Podávali jste žádost v loňském roce?

Letošní výhodnější podmínky Nová zelená úsporám pro bytové domy v Praze vyvolávají řadu dotazů u těch, kteří žádost úspěšně podali v loňském roce. Je automatické, že jim bude přiznána aktuální vyšší dotace, nebo je nutné žádost stáhnout a podat znovu?

„Úspěšným žadatelům, kteří podali žádost v rámci první výzvy a k jejichž žádosti ještě nebylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace, bude umožněno žádost převést do nové výzvy s výhodnějšími podmínkami a dosáhnout tak na vyšší dotaci. Žadatel bude muset svoji původní žádost zrušit (tzv. zpětvzetí žádosti) a podat si elektronicky žádost novou. Podklady se využijí z původní žádosti. Žadatel tak nebude muset znovu dokládat projektovou dokumentaci a energetické hodnocení. Kontrola žádosti pak proběhne velice rychle a žádost se dostane v řádu 3 týdnů do stejného stavu, v jakém byla v rámci 1. Výzvy,“ vysvětluje správný postup ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

Kdy dostaneme peníze?

Perfektně zpracované žádosti podané na již realizované projekty jsou propláceny do devíti týdnů od jejich podání. U žádostí, kde žadatelé realizují opatření až po jejich schválení, Státní fond životního prostředí ČR garantuje proplacení do šesti týdnů od doložení realizace.

Jak začít?

Nejlepší způsob jak začít, je analyzovat stávající stav bytového domu. V rámci analýzy je důležité se rozhodnout, jaká opatření budete chtít udělat a kolik tepla tato opatření ušetří. Dále je potřeba odhadnout, kolik bude revitalizace domu stát a potom zvážit možnosti financování včetně možné dotace. Takovou analýzu můžete zkusit vytvořit buď sami, nebo můžete využít možnost získat ji zdarma například na stránkách www.revitalizacevasehodomu.cz.

Zdroj: Redakce Dům plný úspor


Mohlo by vás zajímat

Webinář: Budoucnost FVE pro bytové domy

Webinář: Budoucnost FVE pro bytové domy

Portál sousedé.cz si pro Vás připravil další ze série vzdělávacích webinářů společně se svými odbornými experty na nejrůznější témata týkající se vedení a správy SVJ

Čisticí rohože usnadní úklid bytových domů

Čisticí rohože usnadní úklid bytových domů

Ve velkých městech nachází svůj domov většina mladých lidí, ale i řada rodin a seniorů v různě velkých bytech v centru, častěji pak v panelácích na okraji. Bytové domy nejsou výjimkou ani v malých městech a na vesnicích. Je jedno, zda lidé byt vlastní, nebo jsou v pronájmu. V domě nejsou sami a se svými sousedy mají společné prostory, o které se musí starat. A tady může někdy nastat kámen úrazu. Jaké existují možnosti úklidu společných prostor?