Elektromobilita v novostavbách a starých domech část I – dostupný příkon

Při úvaze o možnosti nabíjení elektrických vozidel v bytových domech musíme vždy vycházet z místních podmínek, které nám kladou celou řadu omezení. Není to jen o nutnosti respektovat zákonné normy, jak jsme probírali před měsícem, ale zejména o reálné možnosti v daném místě a čase.

Elektromobilita v novostavbách a starých domech část I – dostupný příkon

Co tím máme na mysli? Největší omezující podmínkou se dnes již postupně stává v místě dostupný příkon. To se týká zejména starší zástavby, méně pak nových bytových domů, kde se připojení k distribuční síti teprve plánuje. V každém případě budeme mít pro nabíjení elektrických vozidel vždy omezený příkon. Ten je často limitován možnostmi distributora v dané lokalitě, zejména ve starší zástavbě, tedy bez ohledu na “stáří” samotného objektu. V nových obytných celcích bývají možnosti lepší, konkrétní podmínky pak závisí na dohodě developera/investora s distribuční společností a jeho ochotě investovat do energetické infrastruktury, např. formou výstavby dostatečně dimenzované trafostanice.

Dostupný příkon pro nabíjení v parkovací garáži či ostatních parkovacích plochách se pak v praxi může snadno pohybovat v širokém rozsahu např. od 3x63A až po stovky ampér. Samozřejmě platí čím více, tím lépe ale velký příkon znamená pochopitelně větší náklady. Jak investiční, tak i průběžné za dodávku energie.

Dostupný příkon je tedy jedním z nejdůležitějších vstupních parametrů. Dalším je počet elektrických vozů v garáži či na parkovišti, které bude třeba nabíjet, a to s výhledem na několik let dopředu. Při AC nabíjení, tedy nabíjecími stanicemi se střídavým proudem, které využívají palubní nabíječku vozidla, je maximální možný odběr elektrického osobního auta 22kW, tj. 3x32A. Palubní nabíječkou s tímto příkonem bývají, obvykle za příplatek, vybavena vozidla prémiové třídy. Nejčastější palubní nabíječkou pak bývá 11kW, tj. 3x16A. To je například i standard v rámci koncernu VW. Z toho se dá odvodit, že pro většinu parkovacích ploch dává smysl počítat s maximálním odběrem 11kW na jedno vozidlo. Takový příkon umožní nabít 40kWh akumulátoru zhruba během 4 hodin, což se zdá být v případě bytových domů více než dostačující, uvažujeme-li typicky o nabíjení přes noc.

V případě většího počtu nabíjených vozidel se potřeba příkonu samozřejmě úměrně navyšuje. Např. v případě potřeby nabíjet 100 vozidel se dostáváme na potřebný maximální příkon 1,1MW, tedy 3x 1600A. Naštěstí obvykle není třeba nabíjet všechna vozidla maximálním příkonem ve stejnou dobu. Jaké jsou tedy rozumné limity pro potřeby příkonu vzhledem k počtu nabíjených vozidel? Horním limitem, jak jsme si ukázali na příkladu, je 11kW, tedy 3x16A, (maximální výkon podle typu nabíječky, teoreticky by mohl být i 22kW) x maximální počet vozidel. Spodním limitem je pak nejčastěji hranice 6A. Pokud totiž proud při nabíjení poklesne pod tuto hranici, nabíječka podle evropských norem přestává nabíjet. V praxi tedy může být tím spodním limitem 4kW, resp. 3x6A, v případě jednofázového nabíjení dokonce ještě méně. Pokud se vrátíme k příkladu 100 vozidel, na spodním limitu se dostaneme ke spotřebě 400kW, 3x600A. Doba nabíjení 40kWh se tím prodlouží na přibližně 10 hodin. Naštěstí jsou oba dva limity spíše teoretickým výpočtem, protože pravděpodobnost, že by na 100 parkovacích místech nabíjelo ve stejnou dobu 100 vozidel a všechny plnými 11kW, není příliš vysoká. 400kW tak může představovat přijatelnou spodní hranici příkonu pro 100 vozidel. Pokud by v místě dostupný příkon neodpovídal ani této minimální hodnotě, tj. 4kW, resp. 3x6A na jedno vozidlo při maximálním využití nabíjecích míst je třeba buď zajistit navýšení příkonu, což může být investičně velmi nákladné, případně v některých lokalitách prakticky nerealizovatelné, anebo řídit celou soustavu nabíjecích stanic s využitím časového dělení.

Společnost VOLTDRIVE umí ať už v rámci přípravy projektu, tak v rámci úpravy stávajících garážových prostor navrhnout systémové, efektivní a úsporné řešení dobíjení. Jakékoliv dodatečné zásahy do již hotového objektu vedou k vyšším nákladům a kompromisům, které mohou dobíjení uživatelům znepříjemnit.

VOLTDRIVE – tradiční český výrobce nabíjecích stanic pro elektromobily.

Více o Voltdrive si přečtěte na našem Tržišti

Zdroj foto: pixabay.com ______________________________________________________________________ CO VŠE MŮŽETE SE SOUSEDÉ.CZ ZÍSKAT:


Mohlo by vás zajímat

Webinář: Účetní závěrka v SVJ prakticky

Webinář: Účetní závěrka v SVJ prakticky

Portál sousedé.cz si pro Vás připravil další ze série vzdělávacích webinářů společně se svými odbornými experty na nejrůznější témata týkající se vedení a správy SVJ.