Hlasování zástupce BD v SVJ

Dobrý den! Mám dotaz ohledně hlasování na shromáždění SVJ. Náš bytový dům má 23 bytů z toho je 9 bytů BD a 14 bytů ve vlastnictví SVJ. Na shromáždění SVJ ve věci hlasování o revitalizaci domu byl přítomen statutář za BD, který uvedl, že členové BD vyjádřili souhlas s touto revitalizací, rovněž na hlasování shromáždění SVJ byli přítomní členové BD, kteří hlasovali záporně a tvrdili, že o revitalizaci domu nebyli nijak informování (neproběhla členská schůze členů BD). Podle mne hlasování na tomto shromáždění bylo zcela zmatečné a v rozporu s legislativou ohledně SVJ, tudíž neplatné. Musí statutář za BD jako vlastníka učítého podílu jednotek bytového domu předložit při takovém rozhodování na shromáždění SVJ zápis z členské schůze BD, ze které je zřejmé hlasování členů BD? Děkuji za odpověď.

Hlasování zástupce BD v SVJ

Odpovídá: Mgr. Vojtěch Opočenský, právník z advokátní kanceláře Ladislav Drha, advokátní kancelář s.r.o.:

Vzhledem k tomu, že bytové družstvo jako spoluvlastník hlasuje na shromáždění SVJ dle rozhodnutí na členské schůzi, tak by měl při případném hlasování na shromáždění SVJ doložit, proč a z jakého titulu hlasuje. Bytové družstvo zastupuje statutární orgán dle stanov družstva. Pokud byl na členské schůzi BD přijat návrh revitalizace domu, je oprávněn hlasovat zástupce BD na shromáždění SVJ pro přijetí takového návrhu, v jakémkoliv jiném případě o přijetí usnesení hlasovat kladně nemůže.

Pokud byste měli další dotazy v dané věci, jsme Vám k dispozici.

Ladislav Drha, advokátní kancelář s.r.o.

Václavské náměstí 802/56

110 00 Praha

kancelář: (+420) 776 578 488

kancelář: (+33) 6 77 33 70 73
email:

www.ak-drha.cz


Mohlo by vás zajímat

Jak správně pojistit majetek SVJ?

Jak správně pojistit majetek SVJ?

S koncem roku mohou končit i některé smlouvy, například ty pojistné. U většiny z nich dochází k automatickému prodloužení. Není tedy potřeba se o pojištění starat. Ale jste si jistí, že sjednané podmínky pojištění odpovídají aktuální situaci?

Profesionální předseda SVJ – všestranný odborník

Profesionální předseda SVJ – všestranný odborník

Jedním z nejčtenějších článků za poslední dobu v našem magazínu byl ten o možnosti svěření působnosti člena voleného orgánu odborníkovi, jenž bude tuto činnost vykonávat profesionálně jako placenou službu. Co všechno souvisí s prací profesionálního předsedy SVJ a jak náročná je jeho činnost, se dočtete otázkách a odpovědích v tomto článku.