Informace o spotřebě tepla a teplé vody budou mít vlastníci měsíčně

V poslanecké sněmovně se započalo se schvalováním zákona, který ukládá SVJ, aby informovala jednotlivé majitele o spotřebě tepla a teplé vody častěji než jednou ročně. Podle nového zákona by to mělo být jednou měsíčně. Vše ale záleží na tom, zda Společenství pořídilo nové měřáky tepla a teplé vody, které umožňují dálkový odečet.

Informace o spotřebě tepla a teplé vody budou mít vlastníci měsíčně

Měsíční informace o spotřebě tepla a teplé vody

Vyúčtování tepla a teplé vody se v současné době provádí jednou ročně. To může přivést řadu domácností do velkých problémů. Najednou zjistí, že je přeplatek zkrátka příliš vysoký a nemají dostatek prostředků na zaplacení. To by ale mělo být už brzy jinak. Majitelé bytových jednotek a nájemníci by měli zjistit svoji spotřebu a případnou dlužnou částku mnohem častěji. V poslanecké sněmovně totiž prošel prvním čtením návrh zákona, díky kterému budou lidé dostávat přesné a jasné informace o spotřebě tepla a teplé vody. Nejde o samostatnou českou iniciativu, ale o převedení EU směrnice do českého práva. Zprávy o vyúčtování budou občanům doručovány v minimálně měsíčních intervalech, uvádí Ministerstvo pro místní rozvoj o tomto návrhu.

Zabrání se chybám

„V době zdražování energií jde o velmi důležitý zákon. Poskytovatelé služeb budou mít povinnost informovat odběratele o jeho spotřebě tepla a teplé vody v pravidelných, alespoň měsíčních, intervalech. Na splatnost nedoplatku na zálohách za služby také nebudou mít vliv vady rozúčtování, které neve dou k chybnému určení výše nedoplatku. Chceme tak lidi ochránit před možným zpochybňováním služeb a vyžadováním penále za to, že družstvo nebo SVJ doručí vyúčtování s drobnou chybou. Lidé teď potřebují jasné přehledy o svojí spotřebě a nelze dopustit, aby finančně krváceli na nějakých chybách ve vyúčtování,“ uvedl ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. Předložená novela zákona je transpozicí relevantních ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU), kterou se mění směrnice o energetické účinnosti, do českého právního řádu. Návrh zákona také výslovně stanoví, že na splatnost nedoplatku na zálohách za služby nemají vliv takové vady rozúčtování, které nevedou k chybnému určení výše nedoplatku. Ministerstvo pro místní rozvoj tak reaguje na možné zpochybňování služeb a možné vyžadování penále za to, že družstvo nebo SVJ doručí vyúčtování s drobnou chybou. Podle návrhu zákona by se mělo takto informovat od 1. ledna 2023. Zákon ještě musí projít celým legislativním kolečkem, očekává se, že bude v této podobě schválený.

Původní odečet náročný na čas

Domácnosti, které obývají byty v bytovém domě, mohou odebírat teplo a teplou vodu ze společného zdroje, nejčastěji z teplárny. Aby se zamezilo plýtvání a každá jednotka mohla regulovat spotřebu tepla a teplé vody podle svých požadavků, jsou v bytech osazené rozvody měřáky. Vzhledem k tomu, že je zúčtovací období v délce jednoho roku, je třeba jednou za rok provést odečty měřáků, zjistit skutečnou spotřebu a tu zohlednit s uhrazenými zálohami za teplo a teplou vodu. Odečty tepla a teplé vody se doposud prováděly tak, že se vypsaly jeden či dva termíny, kdy se do bytu dostavil zástupce rozúčtovací společnosti. Ten vizuálně zkontroluje měřák, údaj opíše a následně vytvoří roční vyúčtování. Jde o systém, který je náročný na čas a koordinaci a je poměrně zdlouhavý.

Snadné měření díky Internetu věcí

Jde to ale mnohem snáze, a to za použití moderní techniky, konkrétně Internetu věcí. Zcela automaticky a hlavně bez osobní přítomnosti a nutnosti pozvat do svého bytu někoho cizího. Rozvody tepla a teplé vody lze osadit čidly, které jsou připojené do sítě Internetu věcí. Tato čidla jsou nízkoenergetická, mají skutečně velmi malou spotřebu energie, takže je není třeba připojovat do sítě, ale na jejich provoz postačí baterie. Čidla lze tedy instalovat kdekoliv. Síť Internetu věcí má zároveň velmi dobré pokrytí, a to i tam, kam nedosáhne signál mobilního operátora. Čidlo provádí měření v pravidelných intervalech a tato data odesílá do tzv. cloudu, tedy na vzdálený server. Zde se provede zpracování těchto dat, která se mohou následně zobrazit v aplikaci v chytrém telefonu, nebo v tabletu, či notebooku. Zde je možné zjistit okamžitou spotřebu, nebo se nechat notifikovat, pokud například spotřeba přesáhne určitou mez. Díky tomu lze odhalit například protékající toaletu, nebo kapající kohoutek.

Od roku 2027 povinné pro všechny

Od 1. ledna letošního roku mají SVJ povinnost instalovat pouze takové měřáky, které umožňují dálkový odečet. A to tehdy, pokud se měřáky osazují do nového domu, nebo pokud došlo k jejich poničení, ukončila se jejich životnost, nebo již neplatí jejich certifikace. V takovém případě je třeba je nahradit měřáky těmi, které umožňují dálkový odečet. Pokud fungují staré měřáky správně, pak je možné je využívat nadále a SVJ v takovém případě je povinnosti měsíčního informování zbaveno. Do 1. ledna 2027 by však měly být všechny bytové domy vybaveny měřáky s dálkovým odečtem. Společenství vlastníků jednotek nebude muset vlastníky informovat písemnou formou. Zcela postačí, pokud bude mít každý majitel přístup do aplikace, kde se lze s naměřenými hodnotami okamžitě seznámit. Pro Společenství vlastníků jednotek by tedy neměla vznikat žádná další povinnost, než instalace měřáků a zautomatizování měření.


Mohlo by vás zajímat