Jak jsme vybírali firmu na čištění fasády

Čtyřvchodový dům v pražských Letňanech hyzdily 10 let po zateplení řasy a plísně, a původní fasádě s barevnými bloky vzal její lesk prach z rušné komunikace. Pro čištění fasády oslovili tři firmy. O zkušenosti s výběrem se s námi podělil předseda představenstva Jaroslav Černý.

Jak jsme vybírali firmu na čištění fasády

Co vás přivedlo k rozhodnutí, že je na čase nechat fasádu očistit?

Náš dům stojí v Letňanech, kde je frekventovaná komunikace. Navíc se tu dlouho stavěly další tři domy. Fasáda tak byla zaprášená, špinavá a po deseti letech od zateplování nám na ní rostly řasy a plísně.

Z kolika nabídek jste vybírali a jaké jste na ně měli požadavky?

Nechali jsme si z pracovat tři nabídky, ale žádná z nich nepoužívala tak šetrné čištění jako Fasádní Servis, který jsme si nakonec zvolili. Ostatní nabídky omývali fasádu teplou nebo i jen studenou tlakovou vodou. Pořád je to ale tlaková voda, která se dost těžko reguluje, a my měli obavu, že nám fasádu zničí.

Volili jste tedy podle čistících postupů a technologií?

Nabídka Fasádního Servisu byla ta nejnákladnější, ale přesvědčila nás šetrnost postupu a desetiletá záruka na trvale čistou fasádu po dobu 10 let bez nutnosti opakovaného čištění. Po 10 letech dokonce máme slíbenou obnovu třívrstvého povrchu. To nikdo jiný z našeho výběru nedával. Samočistícím probarveným třívrstvým povrchem na bázi nanotechnologie, který nakonec na fasádu aplikovali, dobře trefili původní strukturu a odstíny naší fasády. Tato vrstva 100% zaručuje ochranu před prachem, řasami, plísněmi a především před UV zářením po dobu deseti let.

Jak dlouho práce probíhaly? Omezovalo to běžný život domu?

Vlastní čištění probíhalo relativně snadno. Vše se zvládlo za dva týdny v červenci a pár dní ke konci srpna. Finální samočistící povrch se nanášel ve třech vrstvách. Aby řádně zaschl, potřebuje dobré klimatické podmínky a časový odstup mezi jednotlivými vrstvami, takže se termín volil i podle počasí. Na naší fasádě se střídají barvy, každý vchod je jinak barevný a ostění oken je čistě bílé. Proto nám finální třívrstvý povrch tónovali do barev fasády. Pro firmu to znamenalo, že se kromě mytí 4× vraceli na stejné místo s rozdílnou barvou ochranného nástřiku. Dělali to ze zdvižných plošin, jezdili na našem pozemku, takže omezení bylo minimální. Muselo se jen sundat prádlo z balkonů. Ale lidé pochopili, že jinak to nejde.

Jak vás Fasádní Servis informoval o postupech prací, o tom, co a kdy budou dělat? Byla komunikace z jejich strany dostatečná a pro vás uspokojivá?

Pan Hrdlička představenstvu prezentoval celý postup, vše nám ukázal na pečlivě zpracovaném projektu a my to dále prezentovali na členské schůzi. Tam jsme následně vybírali ze všech nabídek.

Trh v tomto segmentu je velice široký a pro vás jistě nebylo snadné, se ve všech nabídkách zorientovat.

My jsme skutečně oslovili jen tři firmy, a vzhledem k tomu, že další dvě používaly k čištění tlakovou vodou plus nějaký přípravek na uvolnění nečistot a dále chemickou ochranu, zvolili jsme způsob, jaký nabízí Fasádní Servis – tedy páru plus třívrstvou samočistící ochranu. Ten jsme vyhodnotili jako nejšetrnější, protože jsme se logicky o fasádu báli.

Co byste nyní poradil jiným bytovým domům, které se na čištění fasády teprve chystají?

Fasádu máme od firmy Stomix, která nám po deseti letech přišla udělat její posudek. Ten se velmi blížil posudku, který nám vypracoval Fasádní Servis. K tomu se přidala výhoda neagresivního čištění a desetiletá záruka. Proto jsme se rozhodli pro jejich nabídku, byť za vyšší částku oproti ostatním z našeho výběru. Z toho si každý může udělat obrázek sám.

A jak jste s výsledkem spokojení?

Kvitovali jsme, že fasáda je na první pohled jako nová. Setkalo se to s velkým ohlasem u všech. I veškeré jednání probíhalo v pořádku, včetně techniků, kteří čištění prováděli a museli se tím pádem pohybovat i po našem domě.


Mohlo by vás zajímat