Jak se nespálit při volbě vytápění?

Bydlíte v bytovém domě a ve schránce se vám vrší nabídky na výhodná tepelná čerpadla a plynové kotle? Náklady na novou technologii a servis si spočítejte vždy raději dvakrát. Některé firmy zamlčují část nákladů a záměrně lžou.

Jak se nespálit při volbě vytápění?

Na co si dát pozor?

V informačních letácích nabízejících odpojení bytového domu od dálkového vytápění, a jeho nahrazení tepelnými čerpadly nebo plynovým kotlem, se často objevují jen částečné informace ohledně konečné ceny vytápění. Obsahují zpravidla jen náklady na elektrickou energii nutnou na provoz vlastního tepelného čerpadla nebo u plynových kotelen pouze na nákup plynu bez započtení všech dalších nákladů spojených s provozem.

Co v nabídce nesmí chybět

  • Náklady na palivo – elektřinu pro tepelné čerpadlo (pohon kompresoru, pomocná zařízení)
  • Investiční náklady na pořízení zdroje.
  • Náklady na tzv. inženýring (zpracování projektové dokumentace, vyřízení stavebního povolení, vypracování hlukové studie, a další).
  • Náklady na stavební a technologické úpravy.
  • Náklady na údržbu, servis, obsluhu zařízení.
  • Náklady na navýšení jističů.
  • Náklady spojené s úvěrem na realizaci zařízení.
  • Náklady na odpojení od dálkového vytápění

V případě vlastní kotelny se obyvatelé a správci domů musí zatěžovat pravidelnými revizemi kotelen a tepelných čerpadel, komínů, platit servisní výjezdy, řešit proškolenou obsluhu a dalšími starostmi kolem vytápění. Oproti tomu zákaznici připojení na tepny dálkového vytápění pouze otočí kohoutkem termostatického ventilu na radiátoru. Vše ostatní je na dodavateli tepla.

__________________________________________________________________

Spočítali jsme to za vás. Zde naleznete podrobnou kalkulaci instalace a provozu tepelného čerpadla v bytovém domě v Praze. __________________________________________________________________

Věděli jste, že… zajímavé informace o tepnách dálkového vytápění v Praze.

Zdroj foto: Pixabay


Mohlo by vás zajímat

Může SVJ převést příjem ze společných částí domu a pozemku do „fondu oprav“?

Může SVJ převést příjem ze společných částí domu a pozemku do „fondu oprav“?

Rychlé NE jako odpověď na otázku v nadpisu článku by nebylo špatnou odpovědí. Nikdo, ani SVJ, totiž nemůže bez dalšího nakládat s příjmem, který není jeho. A příjmy plynoucí z nakládání se společnými částmi domu a pozemku nepatří SVJ, ale jednotlivým spoluvlastníkům. V praxi ale často dochází k situaci, kdy samotní spoluvlastníci mají zájem tyto prostředky do tzv. „fondu oprav“ převést. Jak to lze provést?