Jak se nespálit při výběru chytrých vodoměrů

Zavedení dálkového sběru dat energií včetně vody nemusí přinášet uživatelům jen zvýšené náklady, ale i velmi významný prospěch.

Jak se nespálit při výběru chytrých vodoměrů

Vyúčtování energií jednou za měsíc

Aktuálně připravované nařízení vlády vycházející z Evropské směrnice má za cíl postupné zavedení vyúčtování energií včetně vody a to až 1x měsíčně. Toto opatření má chránit především spotřebitele, aby nebyli až při ročním vyúčtování zaskočeni obrovským účtem a mohli případné vzniklé problémy řešit včas.

Dálkový sběr dat

Pravidelného měsíčního vyúčtování bude však velmi obtížně docílit běžným fyzickým odečtem z měřičů v bytech, domech, atd.. Očekává se proto nástup řešení v podobě dálkového sběru dat. Zavedení dálkových odečtů pomocí chytrých vodoměrů tedy v blízké době čeká zřejmě každé bytové družstvo nebo SVJ. Nabídek a systémů na dálkové přenosy pochůzkové či online přenosy až do počítače určeného správce je celá řada, ale jak se v nich správně orientovat? Vyzpovídali jsme Ing. Romana Hudečka, jednoho z autorů aplikace www.hlidacspotreby.cz, který se problematikou dálkových odečtů dlouhodobě zabývá. Níže přinášíme několik základních rad, díky kterým se vyhnete nejčastějším problémům spojených se špatnou volbou dodavatele.

Smysluplnost opatření

Cíl uvedené Evropská směrnice má smysl a jasnou logiku jak pro ochranu spotřebitele, tak i pro úspory vody v době jejího postupného nárůstu nedostatku. Většina z nás má však k různým nařízením vžitý odpor. Díky tomu se pak snadno dobrý úmysl vytrácí. Poslední dobou jsme tak svědky toho, že se z připravovaného vládního nařízení stává pomyslný obávaný strašák v podobě „zbytečně“ zvýšených nákladů pro domácnosti. Bohužel nesprávnou volbou systému či dodavatele k tomu může i dojít. Doporučuji však zaujmout k celé záležitost pragmatický pohled a vidět v zavedení i jednoznačně možné přínosy v podobě:

  • omezení nechtěných úniků energií včetně vody (až 120.000 vytopených domácností v ČR ročně je jistě silná motivace)
  • souběžné kontroly dodavatelských (fakturačních) měřidel, kdy jsou reklamace jasně podložené
  • omezení sporů mezi sousedy a to díky historii spotřeby
  • mnohdy si dokáže díky vhodnému otevřenému systému zvládnout samo SVJ bez cizí pomoci rozúčtování energií mezi nájemce
  • průběžná denní kontrola funkčnosti měřidel a tím spravedlivější rozúčtování (odhalení poruch nebo úmyslných podvodů)
  • možné spojení měření vody, elektřiny, plynu či tepla jen jedním systémem
  • SVJ či jiná sdružení se mohou díky novým systémům stát snadno velkoodběrateli energií a tím výrazně snížit všem náklady na energie
  • atd..

Abychom nebyli pořízeným systémem zklamáni, tak stojí za to nabídky VELMI důkladně porovnat a zvážit.

Měřte vodu každou minutu!

Měření po dvaceti minutách nebo dokonce po hodinách (někdy dokonce jen dnech či měsících) neumožňuje dostatečně rozlišit jednotlivé události jako např. spláchnutí záchodu, umytí nádobí atd. od skutečných úniků vody. Takovým měřením sice splníte povinnost dálkových odečtů, ale systém vám nevydělá na úsporách nic zpět. Kvůli návratnosti investice tedy trvejte vždy na měření vody každou minutu. Solidní dodavatelé už ani jiné intervaly měření nenabízí.

bonega

Preferujte online aplikaci před PC softwarem

Online aplikace umožňuje sledování spotřeby v reálném čase. Narozdíl od PC softwaru se online aplikace nikdy nerozbije při příští aktualizaci Windows a funguje i na telefonu nebo tabletu. Nenechte se přesvědčit dodavateli, kteří se vám budou snažit prodat licenci na svůj zastaralý PC software. Online aplikace žádnou platbu za softwarovou licenci nevyžadují a automaticky získáte nárok na všechny budoucí nové funkce bez nutnosti dalších plateb za upgrade.

bonega

Požadujte možnost sledování spotřeby v reálném čase nejen pro správce, ale také pro všechny uživatele (nájemníky).

Aby zavedený online systém měl konkrétní přínosy pro koncové uživatele, tak musí i pro ně umožňovat nastavení alarmových hlášení a odesílání zpráv na jejich emaily či SMS. Ze zkušeností je známé, že systém docení uživatelé nejvíce tehdy, když jim to zachrání zbytečné úniky vody (dítě opomene uzavřít pákovou baterii, protéká některý z ventilů na WC) nebo konce prasklé potrubí či dokonce „vytopení“ bytů. Přístup musí být umožněn kdykoliv a z jakéhokoliv zařízení pouhým zadáním adresy v prohlížeči.

Dejte pozor na skryté poplatky

Cena za systém dálkových odečtů by se měla skládat pouze z pořizovací ceny zařízení a fixního měsíčního/ročního poplatku za jeden vodoměr, ve které jsou zahrnuty veškeré online služby, alarmy, podklady k vyúčtování atd. Tento fixní měsíční poplatek by se měl pohybovat kolem 9 Kč za vodoměr měsíčně. Vyhněte se dodavatelům, kteří se snaží skrýt vyšší cenu do spousty dalších administrativních poplatků např. za vložení vodoměru do systému, přidání nájemce, vystavení vyúčtování atd. Takto komplikovaný výpočet ceny vede jen k nepříjemným překvapením v budoucnu. My například poskytujeme provozní náklady pro prvních 12 měsíců zcela zdarma. Umožňuje to uživatelům se plně seznámit s aplikací a jejími výhodami.

Vyžadujte v podmínkách možnost předávání sledovaných dat o spotřebě zdarma.

Umožní vám to okamžitě nebo i do budoucna si sami řešit vyúčtování energií. Ideální je dohodnout si u formu tabulek. tedy ne jen výrobní čísla vodoměrů a jejich spotřebu, ale i konkrétní byty, atd..

Ujistěte se, že je možné do systému napojit automatické uzávěry vody

Jen v ČR pojišťovny evidují přes 120 000 vytopených bytů ročně. Většina systémů pro dálkový odečet umí informovat emailem či SMS o haváriích vody. Ty skutečně kvalitní však umí vodu také ihned automaticky zastavit pomocí tzv. automatického uzávěru vody navázaného přímo na měření z vodoměru. Jeden vytopený byt může způsobit statisícové až milionové škody. Dejte nájemníkům možnost těmto škodám předejít.

Požadujte vysílače s dlouhou dobou životnosti a s možností si sami měnit baterie.

Jistě víte, že na bytové vodoměry se vztahuje povinnost jejich výměn po 5 letech. Nicméně se toto již nevtahuje na elektroniku pro dálkový přenos dat. Požadujte, aby měla elektronika předpokládanou životnost minimálně 10 a více let. Tím se vám pořizovací náklady „rozmělní“ na mnohem delší dobu a průměrné pořizovací náklady na jeden rok se výrazně sníží. Dále požadujte, abyste si mohli případně i sami vyměnit baterie ve vysílačích či základnách.

Využívejte možnost zapojení kontrolních vodoměrů

Je velmi přínosné mít za patním (fakturačním) dodavatelským vodoměrem namontován ještě kontrolní patní vodoměr. Je důležité, aby byl propojen s online sběrem dat z poměrových měřičů (bytových vodoměrů). Poskytne vám tak kontrolu dodavatele a velmi objektivní kontrolu rozdílů naměřené spotřeby.

Hledejte řešení, která umožní jedním systémem měřit nejen spotřebu vody, ale i jiných energií

Dnes už není nic neobvyklého, že se společenství jako je SVJ apod. se dohodne energetiky jako je PRE, ČEZ, atd. na tom, že se celé SVJ stane velkoodběratelem elektřiny či plynu. Tím docílí nižších cen. Na SVJ je pak rozúčtování spotřeby na jednotlivé byty, garáže, sauny, prádelny, pronájmy, atd. Vyžadujte, aby například nabízený systém online měření spotřeby vody uměl i stahovat data z měřidel pro jiné energie. Velmi takové řešení může pomoci i při zavádění fotovoltaiky, solárního ohřevu vody, atd.

Preferujte české firmy

Volba českého dodavatele není jen otázka podpory lokálních firem, ale přínáší i zcela praktické výhody. U české firmy máte vždy jistotu, že je s kým řešit jakékoliv problémy. Nemohou se vymluvit na nařízení zahraničního majitele. Nerozhodnou se ze dne na den opustit malý český trh a zanechat vás bez jakékoliv další technické podpory. Zkrátka české firmy vám budou dlouhodobým partnerem.

Více informací o problematice chytrých vodoměrů naleznete na www.chytrevodomery.cz.

Ing. Roman Hudeček autor je jednatelem české firmy BONEGA, která se zabývá měřením vody již přes 25 let

www.chytrevodomery.cz

Poznámka: připravujeme na uvedená témata sérii podrobných odborných článků

Více o BONEGA, spol. s r.o.

Zdroj foto: BONEGA, spol. s r.o.


Mohlo by vás zajímat

Může SVJ převést příjem ze společných částí domu a pozemku do „fondu oprav“?

Může SVJ převést příjem ze společných částí domu a pozemku do „fondu oprav“?

Rychlé NE jako odpověď na otázku v nadpisu článku by nebylo špatnou odpovědí. Nikdo, ani SVJ, totiž nemůže bez dalšího nakládat s příjmem, který není jeho. A příjmy plynoucí z nakládání se společnými částmi domu a pozemku nepatří SVJ, ale jednotlivým spoluvlastníkům. V praxi ale často dochází k situaci, kdy samotní spoluvlastníci mají zájem tyto prostředky do tzv. „fondu oprav“ převést. Jak to lze provést?

Úspora cen energií v bytových domech – sen nebo realita?

Úspora cen energií v bytových domech – sen nebo realita?

V médiích stále slyšíme o neúnosných až likvidačních cenách energií (nejen) v domácnostech. A k tomuto ruku v ruce o dotacích na fotovoltaické elektrárny a tepelná čerpadla a přechodu na obnovitelné zdroje vytápění pro rodinné domy. Ale málo kdo ví, že všechny tyto možnosti úspor se týkají i bytových domů.